Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Dijital Pazarlama Uzmanı

ZAFER KOLEJİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama

Başvuru Sayısı

147 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

147 başvuru

Departman

Dijital Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini ön planda tutarak, akademik ve sosyal açıdan üst düzey becerilere sahip, insan haklarına saygılı, sosyal, doğaya karşı duyarlı, estetik duyguları gelişmiş, öz güveni yüksek, geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeyi amaçlayan, bilim, sanat ve spor alanında öncü kimliğiyle eğitimde 30 yılı aşkın deneyimimizi taçlandırdığımız Büyük, Mutlu Kolejimizde; Dijital Pazarlama Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

 Üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun,

İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

Web sitesi, blog, basın bülteni, podcast, infografik, video vb. tüm dijital içeriğin oluşturulmasını koordine edecek,

Sosyal medya platformlarını reklam açısından değerlendirme süreçlerini gerçekleştirebilecek,

SEM, e-mail pazarlama, Google Analytics, mobil pazarlama ve SEO konusunda bilgi sahibi,

Stratejiler geliştirme ve markanın daha fazla kitleye ulaşarak tercih edilebilirliğini arttıracak,

Bütçe çalışmalarını gerçekleştirmek ve buna bağlı olarak tüm mecralarda reklamların yayınlamasını ve takibini sağlamak.

Kampanya bütçelerini yönetmek,

Web trafiği ve etkileşimini analiz etmek ve raporlamak,

Rakip firmaların stratejilerini düzenli olarak takip etmek,

Pazarlama, satış ve ürün geliştirme ekipleri ile iş birliği içerisinde çalışmak.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Dijital Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı Dijital Pazarlama Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİNEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?Demirler Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?• Hangi verilerinizin toplandığı • Verilerinizin hangi amaçla işlendiği• Verinizin kimlerle paylaşıldığı • Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi• Verinizin imhası• KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarHANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?Ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, gsm no, eğitim durumu, çalıştığı işyerleri, fotoğraf, uyruğu, cinsiyet, ikamet adresi, e-posta adresi, daha önce çalıştığı yerler, terhis bilgisi, sürücü belgesi sınıfı/veriliş tarihi , imza, yabancı dil bilgisi, gördüğünüz kurs ve seminerler. KİŞİSEL VERİLRİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme amaçlarıyla; olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ya da Şirketimizin açıklanan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR?Kişisel verilerinizi, iş/ işçi bulma sitesinden yapılan bildirimle, cv’lerin elden teslimi veya cv’lerin IK departmanına e-posta gönderilmesi veyahut halihazırda çalışan personel tarafından başka bir aday adına teslimatı ile, işe alınan personelin evrakları elden teslimi suretiyle topluyor, matbu olarak fiziken ve dijital olarak şirket sunucusunda saklamak ile işin niteliğine ve talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri tabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak vb suretiyle işliyoruz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?Kişisel Verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleriKİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?• Sözleşmenin ifası• Hakkın tesisi• Veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olmasıKVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZŞirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLERKişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİKişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİİşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİDemirler Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mersis No: 0288004353800012Adres: Kocatepe Mah. Yüksel Cadde No:19 Çankaya / ANKARAE-mail Adresi : kvkk@albahotels.com.tr

Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı Dijital Pazarlama Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama Uzmanı İş İlanları