Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Mimarlık

Mimarlık

Başvuru Sayısı

377 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

377 başvuru

Departman

Mimarlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sektörünün öncü kurumu olan Yılmaz Kimya İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Merkez Ofis ve sahada (şantiyeler) çalışacak;


 • Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun, 
 • Büyük ölçekli üst yapı projelerinde (Otel, AVM, Konut, Fabrika) en az 10 yıl tecrübeli, 
 • Mimari uygulama projeleri hazırlanmasına, detay ve imalat çözümlerine hakim, 
 • Projelerin disiplinler arası koordinasyonunu yapabilen (mimari, statik, mekanik, elektrik projelerin süperpozeleri yapabilen), 
 • Proje uygulamalarında aktif olarak çalışmış, ince işler saha deneyimine sahip, 
 • Teknik şartnamelerin oluşturulması, metraj ve hakediş konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip, 
 • MS Office, Autocad, 3D Max, Sketch-up programlarına hakim, 
 • Temsil ve iletişim becerileri güçlü, 
 • Problem çözme yeteneğine sahip, 
 • Ekip çalışmasına yatkın, 
 • Seyahat engeli bulunmayan, 
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,
 • İstanbul Anadolu’da ikamet eden/edebilecek olan

“Mimar” aramaktadır.

 

 

GÖREV TANIMI


 • Ruhsat ve uygulama projelerinin mimari ofislere hazırlatılmak ve mimari ofislerle koordinasyonu sağlamak,
 • Proje metrajlarını hazırlamak,
 • Mimari uygulama projelerinin, saha ile koordineli çalışarak takibini yapmak,
 • Şantiye kontrolörü olarak tüm kaba ve ince işler imalatlarının şartname ve eklerine uygunluk kontrolünü sağlamak,
 • Uygulama süreçlerini yönetmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Taşeronlar arasında etkin koordinasyon sağlamak, sıralı imalatların düzenli şekilde ilerlemesini tesis etmek,
 • İmalat aşamalarında gerekli kalite kontrol prosedürlerini uygulamak.

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli
B sınıfı

Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mimar Mimar Maaşları Mimar Nasıl Olunur? Mimar Nedir? Mimar İş İlanları
Hakkımızda

Yılmaz Kimya İnş. San. Tic. A.Ş.

Yılmaz Kimya İnş. San. Tic. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

YILMAZ KİMYA İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Çalışan/Stajyer Adayları Aydınlatma Metnia) Veri SorumlusuYILMAZ KİMYA İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.b) İşlenen Kişisel Veri KategorileriKVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, askerlik durum bilgisi, seyahat engeli bilgisi, hobi bilgileri ve özgeçmişinizde iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya bu konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler) işlenecektir. *Belirtilen kategoriler dışında, ilettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi de kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, sistemimizde işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı rica ederiz. **İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sağlık durumunuza ve adli sicil kaydınıza ilişkin bilgi ve belge talep edilecektir.***Bizimle paylaşacağınız referanslarınız ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.Özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde açık rızanız alınarak işlenecektir. Yine tarafınızdan açık rıza alınması hukuki sebebine istinaden iş başvurusu kapsamında tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, işe alımın değerlendirilmesi amacıyla Yılmaz Kimya A.Ş hissedarlarının diğer şirketleri ile paylaşılacaktır.d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:• İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.• Sizin tarafınızdan özgeçmişinizin iletilmesi. • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi,• Kariyer siteleri aracılığıyla.e) İlgili Kişi Olarak Haklarınız KVKK madde 11 kapsamında “ilgili kişi” olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi,• “Saray Mh. Ömer Faik Atakan Cad. No:3Yılmaz Plaza1 Kat:4 Ümraniye/İstanbul” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,• “yilmazkimya@hs01.kep.tr” şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@yilmazkimya.com.tr” adresine elektronik posta göndererekveya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mimar Mimar Maaşları Mimar Nasıl Olunur? Mimar Nedir? Mimar İş İlanları