Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

163 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

163 başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Yetiştirilmek üzere veya birkaç yıl benzer iş deneyimi olan,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Ms Office programları kullanabilen,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek ve analitik düşünebilen,
 • B sınıf ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Limanlarda verilen gözetim hizmetlerinde “Enspektör” olarak görev almak ve bulguları raporlamak,
 • Gemi ve yükte oluşan, oluşabilecek hasar miktarının durumu, boyutu ve miktarını tespit etmek,
 • Ticarete konu olan ürünlerin numune alımını yapmak ve yükleme-tahliye operasyonlarına nezaret etmek.


Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Kimya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kimya Mühendisi Kimya Mühendisi Maaşları Kimya Mühendisi Nasıl Olunur? Kimya Mühendisi Nedir? Kimya Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

VİTSAN GÖZETİM VE MÜMESSİLLİK TİCARET A.Ş.ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.Şirketimiz çalışanı olarak kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ve amaçları konusunda detaylı bilgiler, QDMS/Server üzerinden erişilebilen Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.Şirketimizce toplanan özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddesindeki kişisel verilerin aktarılması şartları kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla, kanunen yetkili kamu ve özel kurumlara, Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerine, iş/çözüm ortaklarına, tedarikçilerine, destek hizmetleri aldığı 3. kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektirKişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rızanıza dayalı olarak veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirketimiz ile olan iş akdinin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte/aktarılmakta olup; doğrudan sizlerden, sizlerin veya Şirketimizin ilişki içinde olduğu 3. kişi ve kurumlardan, göreviniz gereği Şirketimize özel matbu form, e-posta, posta, Şirketimizce tarafınıza tahsis edilen şirket araçları, kamera sistemi gibi elektronik ve fiziki kanallardan elde edilebilecek ve işlenebilecektir.Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Kimya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kimya Mühendisi Kimya Mühendisi Maaşları Kimya Mühendisi Nasıl Olunur? Kimya Mühendisi Nedir? Kimya Mühendisi İş İlanları