Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beyoğlu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

153 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

153 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • ISO 9001, ISO 17020 ve ISO 17025 kalite yönetim sistemleri konusunda 10 yıl deneyimli ve iç denetçi sertifikasına sahip,
 • ISO Belgelendirme süreçlerini yönetmiş,
 • Tercihen QDMS - EBA altyapısını bilen, süreç ve iş akış tasarımında aktif rol almış,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Ms Office programlarına hâkim,
 • Analitik ve iletişim yönü kuvvetli, planlı ve sonuç odaklı çalışabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir.


VİTSAN Grup Şirketleri için;

 • Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak, sistemin gerekliliklerini yerine getirmek ve kalite iyileştirme stratejilerini geliştirmek,
 • Kalite anlayışının, çalışanlar tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla tüm çalışanlara eğitimler vermek,
 • Yıllık iç denetim planlarını yapmak, belirlenen tarihlerde iç denetimlerin yapılmasını sağlamak, denetimlerde yazılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenen tarihlerde tamamlanmasını kontrol etmek,
 • Kalite Yönetim ve İyileştirme çalışmalarında bölümlere destek vermek
 • Yönetimi gözden geçirme toplantılarını organize etmek ve toplantı sonuçlarını takip etmek,
 • Kalite güvencenin sağlanabilmesi için mevcut prosedür, doküman, talimat, iş akış şemaları vb. hazırlamak ve güncellemelerini yapmak,
 • ISO Belgelendirme denetimleri için firmayı temsil etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Aday Kriterleri

8 - 12 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Kalite Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Müdürü Kalite Müdürü Maaşları Kalite Müdürü Nasıl Olunur? Kalite Müdürü Nedir? Kalite Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

VİTSAN GÖZETİM VE MÜMESSİLLİK TİCARET A.Ş.ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.Şirketimiz çalışanı olarak kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ve amaçları konusunda detaylı bilgiler, QDMS/Server üzerinden erişilebilen Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.Şirketimizce toplanan özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddesindeki kişisel verilerin aktarılması şartları kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla, kanunen yetkili kamu ve özel kurumlara, Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerine, iş/çözüm ortaklarına, tedarikçilerine, destek hizmetleri aldığı 3. kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektirKişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rızanıza dayalı olarak veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirketimiz ile olan iş akdinin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte/aktarılmakta olup; doğrudan sizlerden, sizlerin veya Şirketimizin ilişki içinde olduğu 3. kişi ve kurumlardan, göreviniz gereği Şirketimize özel matbu form, e-posta, posta, Şirketimizce tarafınıza tahsis edilen şirket araçları, kamera sistemi gibi elektronik ve fiziki kanallardan elde edilebilecek ve işlenebilecektir.Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Kalite Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Müdürü Kalite Müdürü Maaşları Kalite Müdürü Nasıl Olunur? Kalite Müdürü Nedir? Kalite Müdürü İş İlanları