Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İdari İşler

İdari İşler

Başvuru Sayısı

535 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

535 başvuru

Departman

İdari İşler

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·       Makam şoförü görevinde en az 6 yıl deneyime sahip,

·       En az lise mezuniyeti bulunan,

·       B sınıfı sürücü belgesine sahip,

·       İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili ve deneyimli,

·       Tercihen SRC ve Psikoteknik belgesi bulunan,

·       Görgü ve nezaket kuralları, beden dili ve protokol kurallarına hâkim,

·       Dikkatli ve trafik kurallarına uyma konusunda titiz davranan,

·       Kişisel bakımı ve giyimine önem gösteren,

·       İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim becerisi yüksek olan,

·       Sorumluluk sahibi, güvenilir ve ketumiyete sahip,

·       Temel ilkyardım müdahaleleri konusunda bilgi sahibisi bulunan,

·       İstanbul şehir trafiğini ve Beykoz bölgesini iyi derecede bilen,

·       İngilizce bilen,

·       İstanbul Anadolu yakası ikamet eden,

·       Seyahat engeli bulunmayan,

·       Tercihen sigara kullanmayan,

Çalışma arkadaşı aramakyaız.

Aday Kriterleri

En az 6 yıl tecrübeli
Lise(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Makam Şoförü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makam Şoförü Makam Şoförü Maaşları Makam Şoförü Nasıl Olunur? Makam Şoförü Nedir? Makam Şoförü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı UyarıncaÇalışan Aydınlatma Metni1. Veri Sorumlusunun KimliğiVİRİDİS İNŞAAT GAYRİMENKUL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları Şirket tarafından kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, fiziksel mekan güvenliği, finans, eğitim, banka, görsel ve işitsel verileriniz, özlük, sürücü belgesi, mesleki deneyim, hukuki işlem, işlem güvenliği, lokasyon verileriniz, personel takip bilgisi, çalışan performans ve kariyer gelişim bilgileri, aile bireyleri ve yakın bilgisi) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık, ceza mahkûmiyeti, kılık ve kıyafet, görsel, işitsel, biyometrik, dernek/vakıf üyelik verileriniz, ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.), özlük dosyasının oluşturulması, iş sözleşmenizin ifası, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, ücret politikasının yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket aracı kullanılması halinde aracın konumunun takibi, işe giriş çıkışların takibi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, görevlendirme ve yetkilendirme süreçleri ile erişim yetkilerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, otel, uçak rezervasyonu ile vize işlemleri dâhil organizasyon ve etkinlik yönetimi, şirket içi duyuruların yapılması dahil iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin ve iç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 5651 sayılı kanun gereği elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, işten ayrıldığınız takdirde iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için mail arşivleriniz ile masaüstü dosyalarınızın saklanması, arşivlenmesi ve gerektiğinde işlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket ve Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.Kurumsal e-posta üzerinden kişisel yazışmalar yapabilecek ve bu işveren tarafından öngörülebilecek bir durumdur. Şirket, e-posta hesabı üzerinden yapılan iletişimi yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda denetleyebilecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Aydınlatma Metni ’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, resmi kurum ve kuruluşlara, denetçilere, danışmanlara, topluluk şirketlerine, sigorta şirketlerine, araç takip ve filo yönetim sistemi sunan şirketlere, tercümanlık firmalarına, hukuk bürolarına, portör firmalarına, yetkili servislere, işveren firmalara, otellere, bankalara, yetkilendirilmiş firmalara, acentelere, arabuluculuk merkezlerine, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize dâhil olmak üzere, hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan yurt içinde bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi, destek alınması, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirketlerin politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirket’imizin grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Şirketimiz çalışanı olmanız sebebiyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi veya korunması, açık rızanızın bulunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yollarla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, özlük dosyanızdan, resmi kurum ve kuruluşlardan, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir.5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarınızKişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu ik@viridistr.com mail adresinden ulaşabileceğiniz başvuru formunu kullanarak İnsan Kaynakları Birimi’ne iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Makam Şoförü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makam Şoförü Makam Şoförü Maaşları Makam Şoförü Nasıl Olunur? Makam Şoförü Nedir? Makam Şoförü İş İlanları