Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Faktoring Pazarlama Yetkilisi

Ulusal Faktoring A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Denizli, Mersin, İzmir, Manisa
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

222 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

222 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İzmir, Denizli, Manisa ve Mersin şubelerimizde  Şube hedeflerini gerçekleştirmek üzere aktif pazarlama faaliyetlerinde bulunacak ve yeni müşteri kazanımı için aktif müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Faktoring Pazarlama Yetkilisi” pozisyonunda adaylar aranmaktadır.

Aranan Nitelikler:

·        Faktoring, bankacılık veya sigorta sektöründe tecrübesi olan


·        Ekip ruhuna uyum sağlayabilen

·        Aktif pazarlama becerisine sahip

·        B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanan 

·        Çalışkan, dinamik ve takipçi

·        Tercihen lisans mezunu

·        Askerlik görevini tamamlamış (erkek adaylar için) 

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli
B sınıfı

Aktif Pazarlama Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Aktif Pazarlama Yetkilisi Aktif Pazarlama Yetkilisi Maaşları Aktif Pazarlama Yetkilisi Nasıl Olunur? Aktif Pazarlama Yetkilisi Nedir? Aktif Pazarlama Yetkilisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİMadde 1. Bilgilendirmenin Konusu İşbu belge vasıtasıyla Şirket, Çalışan Adayı’nın hangi kişisel verilerinin hangi amaçlar için toplanacağını, hangi şekillerde kullanılacağını, işleneceğini, bu kişisel verilerin ne şekilde muhafaza edileceğini, nasıl değiştirilebileceğini, hangi üçüncü kişilerle ne amaçla paylaşılacağını ve diğer ilgili hususları açıklamakta ve söz konusu kişisel bilgilerin sahibi Çalışan Adayı’nı bu hususlarda bilgilendirmektedir.Madde 2. Tanımlar 2.1. Şirket : Ulusal Faktoring Anonim Şirketi ( İstanbul Ticaret Sicil No: 430573)2.2. Çalışan Adayı: [ Lütfen adınızı, soyadınızı ve T.C. numaranızı yazınız.] 2.3. Kişisel Veri : Çalışan Adayı’na ilişkin her türlü kişisel nitelikte olan bilgi.2.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, işlenmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.2.5. Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 2.6. Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilme yöntemi de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.Madde 3. Çalışan Adayının Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Yasal Dayanağı 3.1. İşbu bilgilendirmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, Çalışan Adayı, kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) çerçevesinde kabul eder.3.2. Şirket, işbu bilgilendirme dâhilinde Çalışan Adayı’nın kişisel verilerini işlerken 4857 sayılı İş Kanunu’na, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na ve KVKK’ya dayanılarak çıkarılan ve çıkarılacak her nevi diğer yasal düzenlemeyle uyumlu surette hareket edeceğini ve her türlü yasal yükümlülükleri yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.Madde 4. Çalışan Adayının Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı 4.1. Çalışan Adayının kişisel verileri, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, şirket iç operasyonlarının gerçekleştirilmesi, hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve ilgili hukuki gerekçelere dayalı olarak işlenebilecektir:4.2.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;4.2.1.İşe alım süreçlerinin yürütülmesi; bu kapsamda Çalışan Adayı’nın başvuru yaptığı şirket tarafından iş başvurusunun alınması, talebin ve ilgili pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için gerekli süreçlerin yürütülmesi,4.2.2.Başvuru ile ilgili iletişimlerin sağlanması adına E-posta ve kısa mesaj göndermek,4.2.3. Çalışan Adayı’nın pozisyonla ne kadar örtüştüğünün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerini kaydetmek4.2.4.Şirket tarafından yürütülen insan kaynakları faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,4.3.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;4.3.1. Şirket bünyesinde insan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,4.3.2.İstihdam piyasalarını yorumlamak,4.3.3.Platform dahilinde yönetimsel analizler yapmak, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak, işe alım süreçlerinin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak,4.3.4. Çalışan Adayının başvurusunda iletmiş olduğun bilgilerin doğruluğunun kontrolü ve geçmişte çalışmış olduğun pozisyonlara dair referans gösterdiği kişiler ile iletişime geçilmesi4.3.5Aday havuzunun oluşturulması ve yönetilmesi• verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve bu kapsamda tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve4.3.6.Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,4.4.Açık Rızanıza istinaden,4.4.1. Çalışan Adayının iş başvurusunun alınması, talebinin ve ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında engellilik bilgileri dolayısıyla sağlık verilerinin işlenmesi.4.4.2. Çalışan Adayının başvurduğun pozisyon haricinde, deneyimlerine uygun olabilecek şirket nezdindeki diğer açık pozisyonlarda değerlendirilmesi için başvuru ve özgeçmişi kapsamındaki bilgilerin tarafımızca saklanması ve ilgili birim yöneticisi ile paylaşılması4.4.3. Şirketimiz nezdinde kullanılan yazılım ve donanımlar dahil bilgi sistemlerinin teknik altyapısı kapsamında özlük bilgilerinin yurt dışında mukim iş/çözüm ortaklarımız ile paylaşılmasıMadde 5. Çalışan Adayının Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Kullanılan Yöntem 5.1. Şirket, Çalışan Adayı’nın verilerinin güvenliğini sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmakta olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket, Çalışan Adayı’nın kişisel verilerini hem fiziksel ortamda hem de elektronik ortamda saklayabilir. Şirket, her iki halde de, Çalışan Adayı’nın verilerinin korunması için uygun güvenlik düzenini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder, gerekirse bu hususta dışarıdan da hizmet temini yoluna gidebilir. Şirket tarafından kişisel verileri korumaya yönelik güvenlik sistemi ile ilgili denetimler periyodik olarak yapılır/yaptırılır.5.2. Şirket, Çalışan Adayı’nın iş başvurusu sürecinde ve sonrasında aday havuzunda bulunduğu 2 yıllık süreçte Çalışan Adayı’nın kişisel verilerini yasa hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamayı ve işleme amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.5.3. Çalışan Adayı’nın kişisel verilerinin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirket bu durumu en kısa sürede Çalışan Adayı’na ve Kurul’a bildirir.5.4. Fiziksel Ortam Çalışan Adayı’na ait özgeçmiş dosyaları ve Çalışan Adayı’nın kişisel verilerini içeren diğer her türlü belge, Şirket’in insan kaynakları departmanında, Şirket’in insan kaynakları ve bordrolama danışmanlığı aldığı firmada ve sınırlı ölçüde birim yöneticileri tarafından üçüncü kişilerin kanuni olmayan yollarla erişimine meydan vermeyecek şekilde güvenli bir ortamda tutulur.5.5. Elektronik Ortam Çalışan Adayı’nın kişisel verileri elektronik ortamda güvenilir sunucularda üçüncü kişilerin kanuni olmayan yollarla erişimine kapalı şekilde saklanmakta ve yedeklenmektedir.5.6. Sağlık Verileri Çalışan Adayı’nın sağlık verilerini (engellilik haline dair bilgiler vb.) içeren belgeler ise fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde yalnızca Şirket’in işbirliği yaptığı OSGB firması ve sınırlı ölçüde Şirket’in insan kaynakları ve bordrolama danışmanlığı aldığı firma ile Şirket’in insan kaynakları birimi tarafından muhafaza edilir. Üçüncü kişilerin kanuni olmayan yollarla erişimini engellemek için gerekli tüm önlemler Şirket tarafından alınmıştır.6. Çalışan Adayı’nın Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Kurumlar ve Aktarım Amacı 6.1. Şirket, Çalışan Adayı’nın kişisel verilerini yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere veya Şirket’e tebliğ edilen yasal ve idari işlemlere uymak veya haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak amacıyla ve millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında aktarabilir.6.2. Ayrıca Şirket verimli ve karlı bir iktisadi işletme oluşturabilmek maksadıyla Çalışan Adayı’na ait kişisel verileri hizmet aldığı veya işbirliğinde bulunduğu başta vergi, muhasebe ve finans danışmanlık firmaları, hukuk büroları, insan kaynakları danışmanlığı ve bordrolama hizmet firmaları, IT firmaları, güvenlik firmaları, pazarlama firmaları, ulaştırma firmaları ve OSGB firmaları, sigorta aracılık hizmetişirketleri ve bu şirketlerin bilgileri paylaştığı sigorta şirketleri olmak üzere iş ortağı çeşitli firma ve kişilerle paylaşabilir. İlgili iş ortakları ve üçüncü kişilerin zaman zaman Şirket tarafından güncellenebilecek tam listesi Ek1’de listelenmiştir.6.3. Şirket yukarıda 6.2 no’lu maddede belirtilen ve işbirliğinde bulunduğu kişi ve firmalara Çalışan Adayı’nın kişisel bilgilerinin gizliliğinin muhafazası hususunda gerekli tedbirleri aldıracaktır. Bu kapsamda Şirket ile Çalışan Adayı’nın kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler arasında kişisel verilerin korunması ve gizliliğine dair akit ve taahhütnameler imzalanacaktır.7. Çalışan Adayı’nın Kişisel Verilerine Dair Hakları 7.1. Çalışan Adayı, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.8. Başvuru ve Şikayet 8.1. Çalışan Adayı kişisel verileri ile ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle İnsan Kaynakları Departmanı’na (ik@ulusalfaltoring.com) iletir.8.2. Şirket, Çalışan Adayı’nın bu talebini, ücretsiz olarak, en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirdiği durumda Kurul’un belirlediği tarifedeki ücret Çalışan Adayı’ndan talep edilebilir.8.3. Şirket, başvuruda yer alan talebi reddeder ise, cevabını Çalışan Adayı’na yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Çalışan Adayı’nın başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya Şirket tarafından süresinde cevap verilmemesi hallerinde, Çalışan Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.8.4. Şirket, başvuruda yer alan talebi kabul eder ise, gerekeni yerine getirir ve Şirket’in hatasının söz konusu olduğu durumlarda Çalışan Adayı’ndan alınan başvuru ücreti Çalışan Adayı’na iade edilir. [Çalışan Adayı tarafından ‘’Kişisel verilerime ilişkin işbu bilgilendirme ve taahhütnameyi tebellüğ ettim, okudum ve içeriğini anladım.’’ yazılması gerekmektedir.]Ad Soyad : İmza: Tarih:Ek 1ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞIM LİSTESİRESMİ KURUMLAR SGK – Sosyal Güvenlik Kurumu İŞKUR Vergi Daireleri BDDK - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mahkemeler İcra Daireleri Çalışma Bakanlığı (İSG) Ticaret Sicil (16 şube için) Karakol (İşe giriş çıkış bildirim) Noter ÖZEL KURUMLAR Pozitif Güç Personel Hizmetleri Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti (İnsan Kaynakları ve Bordrolama)Posfect İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. (İnsan Kaynakları ve Bordrolama)Erdikler (Mali Müşavir) Deloitte, Ernst & Young (Denetim firmaları) PAE, Veysel Domaniç (Hukuk büroları) Analist ISG (OSGB – İş Sağlığı ve Güvenliği) İşe alım Danışman Firmalar

Detaylı Bilgi

Aktif Pazarlama Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Aktif Pazarlama Yetkilisi Aktif Pazarlama Yetkilisi Maaşları Aktif Pazarlama Yetkilisi Nasıl Olunur? Aktif Pazarlama Yetkilisi Nedir? Aktif Pazarlama Yetkilisi İş İlanları