Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Field Sales Executive

TÜV Rheinland Türkiye

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Kadıköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Sales

Sales

Application Count

331 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

331 application

Department

Sales

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Responsible for the generation of order income and revenuefrom new and existinglarge and medium customersmainly through customer visits or industry events. Responsible for a region / area, portfolio or a cluster of customers as defined in the sales plan.

  • Meets and exceeds sales targets: generation of order income and revenue from new and existing large and medium customers as defined in the sales plan.
  • Develops and maintains a customer focus list(together with Area Sales Manager) by proposing focus customers and business opportunities based on marketing leads, own opportunities, certificate expiry lists, market knowledge etc.
  • Identifies solutions for customer needs, if necessary with the involvement of Subject Matter Experts.
  • Generates new leads (e.g. on fairs) andconverts assigned sales leadsgenerated by e.g. marketing or other channels.
  • Executes customer visits and / or visits of industry events.
  • Acquires new customers.
  • Maintains / grows customer loyalty and ring-fences critical business through regular customer interaction and visits.
  • Maintains positive relationships with existing customers toup-sellthe service portfolio.
  • Recovers lost customers.
  • Documents all activities in the relevant TR IT tools (e.g. Salesforce.com).

Experience & Further Qualifications

·        University Degree in Business Administration or equivalent work experience

·        Or University Degree in the field of activity or related field of study

·        Advanced level in English

·        User knowledge in MS Office, Salesforce.com.

·        Proven track record in sales.

·        Consultative Sales: Pronounced technical comprehension in the field

·        3-5 years of professional experience in Sales or related area.

·        Pronounced ability for self-motivation.

·        Ability to meet deadlines without supervision.

·        Excellent selling and negotiation skills.

·        Superb interpersonal skills.

·        Time management and prioritization skills

Preferred Candidate

3 - 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
Class B

Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
Hakkımızda

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. TÜV Rheinland Group konusunda dünya lideri olan, 150 yıllık bir geçmişe sahip ve başta Almanya olmak üzere 65 ülkede, 20.000'den fazla çalışanı ile geniş bir hizmet ağı sunan çok köklü ve Uluslararası bir Belgelendirme, Denetim ve Gözetim kuruluşudur.Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Şirketimiz;Ürün Güvenliği Testleri ve Belgelendirme, Yönetim Sistemleri Belgelendirme, Sosyal Uygunluk Denetimleri, Endüstriyel Hizmetler, Uluslararası Ticaret ve Eğitim alanlarında müşterilerine en son ve en yüksek standartlarla Test etme, denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. TÜV Rheinland Group konusunda dünya lideri olan, 150 yıllık bir geçmişe sahip ve başta Almanya olmak üzere 65 ülkede, 20.000'den fazla çalışanı ile geniş bir hizmet ağı sunan çok köklü ve Uluslararası bir Belgelendirme, Denetim ve Gözetim kuruluşudur.Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Şirketimiz;Ürün Güvenliği Testleri ve Belgelendirme, Yönetim Sistemleri Belgelendirme, Sosyal Uygunluk Denetimleri, Endüstriyel Hizmetler, Uluslararası Ticaret ve Eğitim alanlarında müşterilerine en son ve en yüksek standartlarla Test etme, denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TÜV RHEINLAND ULUSLARARASI STANDARTLAR SERTİFİKASYON VE DENETİM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA FORMUİş bu belge ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatı ile TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. (“TÜV RHEINLAND”) tarafından, Kanunun 5/1, 6/2 ve 8/1 maddeleri uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğundan, iş başvurunuz sırasında ve yapılan/yapılacak olan öngörüşme süreçlerinde elde edilecek kişisel ve hassas kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması hususunda bilgilendirilmeniz ve açık rızanızın alınması amaçlanmıştır.Elde Ettiğimiz Kişisel Veriler Nelerdir?Kanun uyarınca, iş başvurunuz sırasında ve yapılan/yapılacak öngörüşme süreçleri ile ilgili doğrudan doğruya ve/veya bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizdir.Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?İş başvurunuz sırasında ve yapılan/yapılacak öngörüşme süreçleri dahilinde elde edilen/edilecek kişisel verileriniz;- TÜV RHEINLAND’ın tarafınıza yapacağı bildirimler, - İnsan kaynakları bölümü tarafından veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ve özellikle de anonimleştirilmiş bilgilerin özelliklerine sadık kalmak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşmak,- Kariyer yönetimi konusunda destek alınabilmesi/verilebilmesi,- Genel insan kaynakları uygulamalarında kullanmak,amaçları ile, yasal mevzuat ile şirket politika ve prosedürleri gereği işlenmekte, saklanmakta ve gerektiğinde paylaşılmaktadır.Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?Elde edilen kişisel verileriniz, TÜV RHEINLAND’ın doğrudan ve dolaylı yoldan ortak olduğu ve/veya TÜV RHEINLAND’a ortak olan/olabilecek yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri/iştirakleri/ortakları ve mali müşavirlik, bordrolama, bağımsız denetim, bulut bilişim hizmetleri, kariyer yönetimi ve planlaması gibi alanlarda danışmanlık hizmeti alınan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile TÜV RHEINLAND’ın ait olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri/iştirakleri/ortaklarının gerçekleştirdiği gizlilik sözleşmeleri ve yurtdışı şirketleri/iştirakleri/ortaklarının tabi olduğu ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkındaki yasal mevzuatlara uygunluk kapsamında sadece söz konusu dış kaynak hizmetlerinin alınmasının sağlanması amacıyla bu hizmetin alındığı/alınacağı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşılabilmektedir.Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine yasal mevzuat dahilinde tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili yargı mercileri ile paylaşılabilecektir.Elde Edilen Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?Elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin korunması için yönetimsel, fiziksel ve teknik önlemler alınmış olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir. Bu verilerin korunmasında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından teknik ve teorik konularda alınan kararlar ve yayımlanan tüm yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak önlemler alınmaktadır.İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?TÜV RHEINLAND tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak;- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileriniz işlenmişse, bunun hakkında bilgi talep etme,- Kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu hususların bildirilmesini isteme,- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır.Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tuvrheinland@hs01.kep.tr adresi üzerinden e-posta aracılığı ile TÜV RHEINLAND’a doğrudan iletebilirsiniz. Yasal süreler dahilinde tarafınıza derhal dönüş yapılacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Kaza Sigortası.

Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Saha Satış Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları