Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tipograf (Yazıcı)

Tonguç Akademi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Kağıthane)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

256 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

256 başvuru

Departman

Eğitim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sosyal medya eğitim yayıncılığı alanında sektöründe lider Tonguç Akademi’ nin video yayınlarında kullanılan görsel metinlerin yazımı ve tasarımını sağlayacakYardımcı Tipograf (Yazıcı) arayışımız bulunmaktadır.

 

Rol ve Sorumluluklar 

 • Şirketin video (eğitim, tanıtım, reklam vb.)   yayınlarında kullanılan video kâğıtlarının yazılarını  el ile yazmak ve el ile görsel tasarımlar yapmak,
 • Yazıları ve tasarımları el ile yazarken renk ve ahenk bütünlüğünü bozmamaya dikkat etmek,
 • Video planlamasına uygun hareket ederek kendi iş planlamasını yapmak,
 • Bölüm faaliyetlerinin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, gereç, malzeme, çalışan ve diğer ihtiyaçları önceden belirleyerek yöneticisine iletmek,
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

 

Genel Nitelikler

 • Önlisans eğitimini tamamlamış,
 • El yazısına güvenen,
 • Düzenli ve planlı çalışmayı ilke edinen,
 • İletişimi kuvvetli,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Dinamik ve yoğun tempoda çalışabilecek.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Çizer / İllüstratör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çizer / İllüstratör Çizer / İllüstratör Maaşları Çizer / İllüstratör Nasıl Olunur? Çizer / İllüstratör Nedir? Çizer / İllüstratör İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu UyarıncaÇalışan Adayı Aydınlatma Metniİşbu Aydınlatma Metni, Yeşilce Mah. Göktürk Cad. No:20/2 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Tonguç Akademi Eğitim ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile Çalışan Adayı ilgili kişilerine sunulmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarını ve toplanma yöntemlerine güncelleme hakkımızı saklı tutarız.A. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiŞirketimiz tarafından, aşağıda detaylarına yer verilen kişisel veriler Kariyer.net aracılığıyla elde edilmektedir.Kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması ve açık rızanın bulunması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.B. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel Veri İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:İşleme Amacı Veri KategorileriÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Sağlık Verisi, Finans Verisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler VerisiÇalışan Adayı/Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Sağlık Verisi, Finans Verisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler Verisiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük VerisiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Sağlık Verisi, Finans Verisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler VerisiFinans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Finans VerisiC. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü tarafa belirtilen amaçla aktarılabilecektir:Üçüncü Taraf Aktarım Amacıİş Ortağı Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiD. İlgili Kişinin Hakları ve Haklarını Kullanma YöntemiKVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi gerçek kişiler, Şirketimiz’den;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:İlgili kişi sıfatıyla haklarınızı ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak ve kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte,• insankaynaklari@tongucakademi.com e-posta adresi üzerinden veya, • Yeşilce Mah. Göktürk Cad. No:20/2 Kağıthane/İstanbul adresine postalayarakiletebilirsiniz. Taleplerinizi Şirketimiz’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Yukarıda detayları yer alan Aydınlatma Metni’nin okudum ve anladım.Ad Soyad:İmza:

Detaylı Bilgi

Çizer / İllüstratör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çizer / İllüstratör Çizer / İllüstratör Maaşları Çizer / İllüstratör Nasıl Olunur? Çizer / İllüstratör Nedir? Çizer / İllüstratör İş İlanları