Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Hatay(Antakya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

53 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

53 başvuru

Departman

Kalite

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Merkezi Antakya/ Hatay olan Yaş Meyve-Sebze ihracatı yapan firmamızın Gazipaşa/ Antalya şubesinde değerlendirilmek üzere, ilgili ürünlerin ekim gününden öngörülen raf ömrünün son gününe kadar kalite ve Avrupa standartlarına uygunluğunu kontrol ve takip edebilecek, tedarikçimiz olan üreticilere bilgilendirme çalışmaları yapabilecek, 


* Bu konularda etkin bilgi ve pratik sahibi, 


* GLOBAL G.A.P. ve İYİ TARIM UYGULAMALARI konusunda deneyimli ve prosedürler hakkında bilgi sahibi, 


* Kendini geliştirmiş ve bu konudaki gelişmeleri takip edebilecek. 


* Seyahat engeli olmayan, 


* B Sınıfı ehliyetli ve aktif araç kullanan, 


* İyi derecede İngilizce bilen, 


* Yoğun çalışma temposuna uyumlu,


* Erkek adaylar için Askerliğini yapmış  GIDA MÜHENDİSLİĞİ alımı yapılacaktır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Gıda Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gıda Mühendisi Gıda Mühendisi Maaşları Gıda Mühendisi Nasıl Olunur? Gıda Mühendisi Nedir? Gıda Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

TEK ASYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİVERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; verisorumlusu olarak TEK ASYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıdaaçıklanan kapsamda işlenebilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİVeri Konusu Kişi Grupları İşlenen Kişisel VerilerÇalışan Adayı • Kimlik (Ad Soyad, Medeni Hal, Doğum Tarihi, Doğum Yeri)• İletişim (Telefon No, E-posta, Adres)• Mesleki Deneyim (Mezun Olunan Okul Bilgisi, Mezun OlunanBölüm Bilgisi, Eğitim Bilgileri, Mesleki Yeterlilik Bilgisi, Yabancı DilBilgisi, Sertifika/Kurs Bilgisi, Deneyim, Tecrübe Bilgisi, ÖzgeçmişBilgileri)• Özlük (Askerlik Tecil Bilgisi, Çalışma Geçmişi Bilgisi, Sürücü Belgesi,İşe Başlama/İşten Ayrılış Bilgileri)• Referans Bilgisi• Görsel ve İşitsel Kayıt (Fotoğraf)• Sağlık (Engellilik Bilgisi)• Eski Hükümlü Bilgisi• Diğer (Sınav Sonuç Bilgisi)• Özgeçmişinizde tarafınızca yazılmış olan diğer kişisel verileriniz veözel nitelikli kişisel verilerinizKişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz bu aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaçve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.2Çalışan AdayıGüncelleme Tarihi: 01.04.20221. KVK Kanunu’nun 5/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak kişiselverileriniz, insan kaynakları politikalarımız kapsamında ileride oluşabilecek pozisyonlar içinözgeçmiş havuzu oluşturulması amaçlarıyla işlenecektir.2. KVK Kanunu’nun 5/2(c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukukisebebine dayanılarak kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; işbaşvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alımsüreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesiamaçlarıyla işlenecektir.3. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünüyerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz, mahkemeler ve bilgi talepeden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiamaçlarıyla işlenecektir.4. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veyakorunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesiolması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.5. KVK Kanunu’nun 5/2(f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati”hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyonauygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında mülakat süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ölçmeve değerlendirme sınavlarının yapılması ve bu kapsamda gerekli değerlendirmelerin yapılması,veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenecektir.6. KVK Kanunu’nun 6/2 maddesi gereğince özgeçmişiniz ile Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuzözel nitelikli kişisel verileriniz ve iş başvuru formunda belirtmiş olduğunuz özel nitelikli kişiselverileriniz yalnızca açık rıza vermeniz durumunda iş başvurunuzun ve ilgili pozisyonauygunluğunuzun değerlendirilmesi amaçlarıyla insan kaynakları departmanı yetkilileritarafından işlenebilecektir. Önemle belirtmek isteriz ki, başvurunuzda Şirket ile paylaşmışolduğunuz özel nitelikli kişisel verileriniz, işe alım süreçlerinde ayrımcılık yasağına aykırı birşekilde değerlendirme yapılmasına sebep olmayacaktır.7. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 6. Maddesi kapsamında sayılan özel nitelikli kiş iselverilerinizi işe başvuru ve işe alım süreçleri için gerekli değilse Şirketle paylaşmamanızı ricaederiz. Gerekli olmadığı halde Şirket ile paylaşılan kişisel verileriniz imha edilecektir.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve aşağıda açıklanan hukuki sebepleredayanarak fiziki ya da elektronik ortamda; bizzat sizlerden ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyaninternet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla, güvenlik kameralarından, kullandığınız iletişim kanallarıvasıtasıyla ve diğer yöntemlerle bilgilendirme yapılarak toplanmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI1. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünüyerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak;3Çalışan AdayıGüncelleme Tarihi: 01.04.2022kişisel verileriniz, gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarınaaktarılabilecektir.2. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veyakorunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispatvesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla hukuk büroları vediğer danışmanlara aktarılabilecektir.3. KVK Kanunu’nun 5/2(f) maddesinde düzenlenen “meşru menfaat” veri işleme şartınadayanılarak; kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik veya fiziksel veridepolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurtiçitedarikçilere, ölçme ve değerlendirme sınavlarının yapılması ve bu kapsamda gereklideğerlendirmelerin yapılması amacıyla hizmet alınan tedarikçilere aktarılabilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASIKişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarakve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuattaöngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenenSaklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imhaedilir.KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZKişisel veri sahibi olarak:▪ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,▪ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,▪ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,▪ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,▪ 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yokedilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURUKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasıgereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e4Çalışan AdayıGüncelleme Tarihi: 01.04.2022iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirkettarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVKKanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelikaçıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalıbir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEPadresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.İletişim BilgilerimizTEK ASYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAdres: KANATLI MAH. 4. SOKAK PARK APT. ANTAKYA/HATAYTelefon: 0326 221 38 48KEP Adresi: tek.asya@hs03.kep.tr

Detaylı Bilgi

Gıda Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gıda Mühendisi Gıda Mühendisi Maaşları Gıda Mühendisi Nasıl Olunur? Gıda Mühendisi Nedir? Gıda Mühendisi İş İlanları