Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kalite Sistem Uzman Yardımcısı

Tamtex Tekstil Konf. İmalatı ve Tic.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Çorlu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

292 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

292 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Avrupa’nın önde gelen markaları ile işbirliği içinde olan, Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere "Kalite Sistem Uzman Yardımcısı" arayışımız mevcuttur. 

GENEL NİTELİKLER:

 • Tercihen Üniversitelerin Lisans ya da Önlisans bölümlerinden mezun,
 • Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • ISO kalite yönetim sistemlerine hakim,
 • Raporlama yeteneği gelişmiş, analitik düşünebilen, çözüm odaklı


İŞ TANIMI

 • Firmada "Kalite Güvence Standartlarına" uygun bir sistemi temin etmek ve yürütmek
 • Firma kalite politikası amaç ve hedeflerine uygun şekilde belirlenen kriterleri takip etmek
 • Firma kalite politikası çerçevesinde diğer tüm bölümlerle gerekli iletişimi, çalışmaları sağlamak ve yürütmek
 • Kalite performans göstergelerini sunmak, takibini yapmak, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlemek ve uygulamak/uygulatmak
 • Sorumlu olduğu müşterilerin talebi doğrultusunda oluşturulması ve/veya doldurulması gereken tüm tablo/evrak vb. dokümanı hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak
 • Çalışılan müşterilerin kalite manuellerini/ standartlarını gözden geçirmek, iletişimini ve uygulanmasını sağlamak, 
 • İşletmeleri müşteri kalite yönetim sistemi denetimlerine hazırlamak, denetim sonrası oluşacak düzeltici eylem planlarının hayata geçmesini ve müşteri ile iletişimini sağlamak
 • Kalite yönetim politikasını/standartlarını ve denetimlerini, üretim ve planlama departmanları ile eş güdümlü ve düzenli olarak gözden geçirmek ve uygulanmasını sağlamak
 • İç denetim planlarını hazırlamak/yürütülmesini sağlamak. 
 • Malzemeye ve ürüne yönelik tüm kontrol ve test standartlarının bilinmesini, uygulanmasını sağlamak
 • Ölçüm cihazları ve/veya kontrol ekipmanlarının kalibrasyon planlarını ve kullanım rutinlerini takip etmek ve yaptırmak
 • Üretim sürecinde ürün kalitesinin istenen standartlarda uygunluğunu kontrol edip raporlamak/raporlanmasını sağlamak
 • Gereken ölçü ve kalite kriterleri doğrultusunda pilot ve üretim aşamasında üretimi yönlendirmek
 • Üretim esnasında çıkan ve/veya çıkabilecek sorunların çözümüne katkı sağlamak

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Kalite Sistem Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Sistem Uzmanı Kalite Sistem Uzmanı Maaşları Kalite Sistem Uzmanı Nasıl Olunur? Kalite Sistem Uzmanı Nedir? Kalite Sistem Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI (KARİYER.NET İŞ BAŞVURUSU) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusunun KimliğiKişisel verileriniz, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2. Yanyol Cad. No:2/1 Ergene/Tekirdağ adresinde mukim, Çorlu Vergi Dairesi, 8180067141 nolu vergi mükellefi Tamtex Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları“Kariyer.net” platformu tarafından toplanarak Şirket’e aktarılan ve 3. kişilerin erişimine açık hale getirerek alenileştirmiş olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir. Bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. Maddesinde sıralanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından işe alım, işe uygunluk denetimi, yerleştirme, personel, stajyer veya öğrenci seçimi için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin süreçlerde, işe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, işe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.3. Kişisel Veri Kategorileri Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti kapsamında, “Kariyer.net” platformu üzerinden elektronik ortamdan veri toplanmakta ve bu kişisel veriler, veri sorumlusu Şirket tarafından işlenmektedir. Çalışan adaylarından bu kapsamda;- Kimlik Bilgisi*Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, uyruk- İletişim Bilgisi*Telefon numarası, adresi, e-posta adresi- Özel Nitelikli Kişisel Veri*Özgeçmişte yer vermeniz halinde,1. Dernek üyeliği,2. Vakıf üyeliği,3. Sendika üyeliği,4. Siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler,5. Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar,6. Etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler,7. Sağlığınıza ilişkin bilgiler(Engellilik durumu bilgisi).- Eğitim BilgisiÖğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi.- Mevcut ve Önceki İş Bilgisiİş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler.- Diğer BilgilerAskerlik durumu, tecil belgesi, sürücü belgesi verileri, hobiler, maaş beklentisi, referans bilgileri.Gibi kişisel veriler temin edilebilecektir. 4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları“Kariyer.net” platformu tarafından toplanarak Şirket’e aktarılan ve platformda 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıcaŞirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında; Şirket içerisinde ilgili birimlere, Şirket yöneticilerine, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda detaylarına yer vermiş olduğumuz amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz “Kariyet.net” üzerinden kişi tarafından oluşturulan profil kapsamında platform aracılığıyla elektronik ortamda toplanarak Şirket’e aktarılmakta ve internet ortamında 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz halinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak Şirket tarafından toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,-Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçeniz ile birlikte Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah.2 Yanyol Cad.No:2/1 Ergene/Tekirdağ adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak tamteks@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilir veya sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@tamtex.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Kalite Sistem Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Sistem Uzmanı Kalite Sistem Uzmanı Maaşları Kalite Sistem Uzmanı Nasıl Olunur? Kalite Sistem Uzmanı Nedir? Kalite Sistem Uzmanı İş İlanları