Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Ankara, Antalya, İstanbul(Avr.), İzmir, İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İlaç sektöründe tecrübeli, dermokozmetik ve OTC ürünler çalışmış veya çalışmaya istekli,

·         Tercihen üniversite mezunu,

.         Doktor ve Eczane çalışmasına yatkın,

·         Başarma arzusu yüksek ve sonuç odaklı

·         İnsan ilişkileri kuvvetli,

.         MS Office programlarına hakim,

·         B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen
İŞ TANIMI


1980 yılından itibaren Türk İlaç Sektörü'ne hizmet veren TALU İlaç Sanayi'nin POPOLİN ve MEDITECH ürün grubu için; 

·         Doktor ve eczane çalışması yapmak,

·         Ürünlerin tanıtımını yapmak ve satışlarını arttırmak,

·         Bölge stratejilerine uyum sağlamak

·         Aksiyon planı oluşturarak uygulamak, sonuçlarını takip etmek.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Tıbbi Mümessil pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tıbbi Mümessil Tıbbi Mümessil Maaşları Tıbbi Mümessil Nasıl Olunur? Tıbbi Mümessil Nedir? Tıbbi Mümessil İş İlanları
Hakkımızda

Talu ilaç 42 yılı aşkın bir süredir Türkiye genelinde doktor ve eczanelerin güven ve beğenisini kazanmıştır. 1978 yılında Tepebaşı Güneş Eczanesinde başlayan bu serüven yıllar itibariyle üretim ve kalite teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek bugünkü modern şekline ulaşmıştır. Talu İlaç Popolin, Arnica, Scarex gibi pazar lideri markaları Türk halkının hizmetine sunmuştur. Türkiye genelinde 20,000’den fazla eczaneye genç ve yenilikçi satış kadroları ile hizmet sunmaktadır. Güçlü vizyonu, dinamik yapısı ve yenilikçi bakış açısı ile Talu İlaç Türkiye’nin önde gelen firmalarındandır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TALU İLAÇ VE KOZMETİK DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusuİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Talu ilaç ve kozmetik dağıtım ve pazarlama ltd şti(‘’Şirket’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli çalışan adaylarımızı KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki SebepleriKişisel Verileriniz, Şirket ile ilişkinizle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.i. İşyeri ofis ve bina içerisinde yer alan kamera kaydı vasıtasıyla, ii. Çalışan adaylarından bina girişi sırasında alınan bilgiler vasıtasıyla,iii. İşe giriş sürecinde yapılacak olan görüşmeler esnasında sözlü olarak ve/veya fiziki ortamda yazılı olarak doldurulacak formlar vasıtasıyla,iv. Çalışma hayatınıza ilişkin olarak özgeçmişleriniz üzerinden ifşa etmiş olduğunuz bilgilervasıtasıyla ve v. Sizin için referans olmuş üçüncü kişiler vasıtasıyla.Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:i. Açık rızanızın bulunması,ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veviii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.3. Toplanan Kişisel VerilerinizSizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.4. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Şirket tarafından işlenmektedir:i. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, askerlik durum bilgileri, sağlık bilgileri, ehliyet bilgileri, görsel kayıtlar bilgileri, referans bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat, bir sözleşmenin kurulması veya ifası)ii. Çalışan adaylarının seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, özlük bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, askerlik durum bilgileri, ehliyet bilgileri, görsel kayıtlar bilgileri, , referans bilgileri ve sağlık bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası)iii. Çalışan adaylarının yetkinlikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda pozisyona uygunluğunun ölçülmesi sürecinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)iv. İşyerinde fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)v. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi) amaçlarıyla işlenmektedir.5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiŞirket, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve yurt dışında; işe alım süreçleri boyunca Şirket’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilerle (insan kaynakları, bulut bilişim, bilgi işlem desteği veren firmalar ve yukarıda belirtilen amaçlarla yabancı dil sınavı desteği veren firmalar ve benzeri) ile paylaşabileceğini ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki HaklarıKişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirket’ten talep edebilirsiniz.Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir, noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.Veri Sorumlusu : Talu ilaç ve kozmetik dağıtım ve pazarlama ltd şti.E- posta adresi : info@istanbulkoz.com.tr

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Giyim Yardımı.

Tıbbi Mümessil pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tıbbi Mümessil Tıbbi Mümessil Maaşları Tıbbi Mümessil Nasıl Olunur? Tıbbi Mümessil Nedir? Tıbbi Mümessil İş İlanları