Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

203 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

203 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

KONYA MAĞAZALARIMZDA GÖREVLENDİRMEK ÜZERE 
                                  MAĞAZA MÜDÜRÜ ARAYIŞIMIZ BULUNMAKTADIR.

En az 5 yıl perakende alanında görev yapmış ve mağaza yönetiminde deneyim sahibi,

MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,

Diksiyonu düzgün,

Modayla ilgili, kişisel bakımına özen gösteren,

Devir hızı yüksek tempoya ayak uydurabilecek  ,

Stok devir hızını takip edecek,

Pozitif, dinamik, güler yüzlü ve ikna kabiliyeti yüksek,

Çalışanların doğru bir şekilde servis vermelerini sağlamak, hızlı ve etkili şekilde müşteri sorunlarını çözmek,

Müşteri memnuniyeti ve müşteri servisi odaklı,

İletişime açık, liderlik ve organizasyon yetenekleri olan,

İnsanları yönetmekte ve gözlemekte başarılı,

Hızlı değişime ayak uydurabilen ve inisiyatif alabilen,

Mağaza cirosunun katma değer katarak büyümesini sağlayan,

Mağaza personelini satış ve müşteri odaklı yönlendirecek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek adaylar aranmaktadır..

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

Aday Kriterleri

5 - 10 yıl arası
Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Mağaza Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mağaza Müdürü Mağaza Müdürü Maaşları Mağaza Müdürü Nasıl Olunur? Mağaza Müdürü Nedir? Mağaza Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Personel Adayı Aydınlatma Metni 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KVKK USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA PERSONEL ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ Biz, Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi olarak DGN ,DOĞAN ÇANTA, Şirket), hangi kişisel verilerimizi ve özel nitelikli kişisel verilerizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi her koşulda; duruma göre aşağıda belirttiğimiz şekilde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, paylaştığınız kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini kaydedileceğini , sınıflandıracağını ,işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncelleneceğini ve yürürlükteki mevzuat izin verdiği ölçüde 3. Kişilere vereceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi olarak: Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), cinsiyet, ; İletişim Verisi olarak Adres, telefon, e-posta adresi, Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak: medeni durum, çocuk sayısı, eşinizin mesleği, eğitim durumunuz, Üniversite, Fakülte/MYO, bölüm, askerlik durumunuz, sürücü belgenizin sınıfı , yabancı dil bilginiz, bilgisayar bilginiz, yaşanılan bölge. Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş başvuru esnasında kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi , sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? “Kişisel verilerinizi veya Özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz: kariyer.net sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda onay verdiğinizde, Kişisel verilerinizin veya Özel nitelikli kişisel verilerimizi ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Kimlik Verisi olarak: Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), cinsiyet; İletişim Verisi olarak Adres, telefon, e-posta, Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak: medeni durum, çocuk sayısı, eşinizin mesleği, eğitim durumunuz, Üniversite, Fakülte/MYO, bölüm, askerlik durumunuz, sürücü belgenizin sınıfı , yabancı dil bilginiz, bilgisayar bilginiz, yaşanılan bölge, Call Center birimimiz ile iletişim kurmanız halinde görüşmenize ait ses kaydıdır. Bu bilgilerimin, 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Dgn ve Doğan Çanta tarafına bildirdiğim kişisel verilerimi ve özel nitelikli kişisel verilerimi kaydedileceğini , sınıflandıracağını ,işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncelleneceğini ve yürürlükteki mevzuat izin verdiği ölçüde 3. Kişilere vereceğini ayrıca Dgn ve Doğan Çanta ve iş/çözüm] ortaklarının tarafıma yapacağı her türlü bilgilendirme ve bu bilgilerin Dgn ve Doğan Çanta ve hizmet sağlayıcılarıyla iş ortakları tarafından işlenmesine, bu çerçevede özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerimin veri tabanları Yönetimi amacıyla veri tabanı yer alan bilgilerimin erp uygulamasına girilmek suretiyle kayıt altına alınmakta. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileri veri tabanları yurtiçinde veya yurtdışı bulunan şirketlere ve Microsoft Office Uygulaması, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılmasına, bu çerçevede kişisel verilerin yukarıda belirtildiği şekilde işlenerek aktarıla bilmekte. HAKLARINIZ KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. İLETİŞİM BİLGİLERİ Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi (DGN-DOĞAN ÇANTA) Adres: DGN-DOĞANÇANTA Fevzi Çakmak Mah. Aykent Ayakkabıcılar Sitesi 10704 Sok. No:1 Karatay/KONYA

Detaylı Bilgi

Mağaza Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mağaza Müdürü Mağaza Müdürü Maaşları Mağaza Müdürü Nasıl Olunur? Mağaza Müdürü Nedir? Mağaza Müdürü İş İlanları