Bordro ve Özlük İşleri Yöneticisi

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 7 yıl tecrübeli

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

338 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 7 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

338 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bordro ve Özlük İşleri Yöneticisi, İstanbul Arel Üniversitesi İnsan Kaynakları Ofisi’ne bağlı olarak görev yapar. Bordro Yöneticisi, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca çalışanlara tam olarak ödeme yapmak için Üniversitenin kurum içi maaş bordrosu sisteminin etkin şekilde oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur. Personel veri tabanı ve personel dosyalarındaki bilgilerin bütünlüğünü ve iş hukuku yönetmelikleri ve politikalarına uygunluğu sağlar. Doğru vergi ve muhasebe işlemlerini; vergiler, sosyal haklar, emeklilik katkı payları, diğer tasarruflar vb. için yapılan kesintiler gibi stopaj kesintilerinin düzenlenmesini yürütür.

Aranılan Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • Bordro ve özlük süreçlerinde en az 7 yıl deneyimli(Tercihen Vakıf Üniversitesi),
 • İş Hukuku ve yasal mevzuata hakim,
 • 4857 İş Kanunu, 5510 SGK Yönetmelikleri, Gelir Vergisi Kanunu ve tüm çalışma mevzuatlarına hakim (Tercihen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu hakkında bilgi sahibi)
 • Bordro, tahakkuk ve puantaj uygulamalarına hâkim,
 • Logo programın ve MS Office uygulamalarını etkin kullanabilen,
 • Planlama, koordinasyon ve takip becerisi yüksek, analitik ve sonuç odaklı,
 • Raporlama becerileri gelişmiş. 

Görev ve Sorumluluklar

 • Personel verilerini Üniversite kayıtlarına ve İnsan Kaynakları/Bordro veri tabanına eksiksiz ve hatasız bir şekilde kayıt edilmesini sağlamak,
 • Bordro ve özlük işleri prosedürlerini tanımlamak ve yürütülmesini sağlamak,
 • Personel özlük süreçlerinin dijital ve fiziksel ortamda yönetilmesini sağlamak,
 • Personel hakediş, harcama ve giderlerini kontrol etmek ve raporlamak,
 • Maaş bordro sisteminde kontroller oluşturarak ve sonuçları izleyerek gerekli durumlarda programlamayı ve raporlamayı değiştirmek suretiyle yasalara, kurallara ve yeni düzenlemelere uygun şekilde sistemin çalışmasını sağlamak,
 • Bordroya dahil olmuş tüm personel giderleri ile ilgili raporlama sistematiğini kurmak,
 • Personelin işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yasal prosedürler kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Personel kayıtlarına dahil edilmek üzere işe alım belgelerini (başvurular, özgeçmişler, transkriptler, yabancılar için çalışan uygunluk formları, tavsiye mektupları) inceleyerek, tarayarak ve listeleyerek tüm çalışanlar için personel dosyaları oluşturmak ve bu dosyaları güncel tutmak,
 • Personelin her biri için özlük dosyalarının eksiksiz hazırlandığını kontrol ederek, düzenini sağlamak,
 • Sigorta prim tahakkuklarının takibini yapmak,
 • Personelin e-bildirge sigorta işlemleri, tazminat hesaplamaları, yasal bildirimler ve diğer işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Personel devam takip sisteminin yönetilmesi ve raporlanmasını sağlamak,
 • Kuruma ait çalışma sahasında iş kazası olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara zamanında bildirimde bulunulmasını sağlamak,
 • İşten ayrılmayı talep eden personel için gerekli belgeleri düzenlenmesini sağlamak,
 • İŞKUR, SGK, Çalışma Bakanlığı ve iş süreçlerinde bağlı bulunulan tüm resmi kurumlarla ilgili süreçleri yönetmek,
 • Resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilen teftişler esnasında talep edilen personel evraklarını ve raporları temin etmek,
 • İcra mahkemeleri tarafından verilen kararların zamanında uygulanmasını sağlamak,
 • Personelin bordro ve özlük haklarıyla ilgili sorularını yanıtlamak,
 • Mevzuatı ve teşvikleri takip etmek, konu ile ilgili yöneticileri ve ilgili personeli bilgilendirmek,
 • Mevzuatta gerçekleşen revizelere istinaden kullanılan tüm sistemlerde parametrelerin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Özlük işleri kapsamındaki süreçleri yasal mevzuatlara uygun olarak yürütmek,
 • Çalışma planları ve personel yıllık izin planlarının yapılmasını ve yönetime raporlanmasını sağlamak.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı
Hakkımızda

İstanbul Arel Üniversitesinin kurucu vakfı olan Kemal GÖZÜKARA Eğitim ve Kültür Vakfı 14.09.1999 tarihinde küreselleşen dünyada ulusal değerler il

Şirket Sayfasına Git
Yan Haklar

Servis, Lojman, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.