Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Genel İmalat Elemanı

Stoeger Silah Sanayi A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 4 yıl arası

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 4 yıl arası

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞ TANIMI

İmalat bölümünde görevlendirilecek            

GENEL NİTELİKLER 

·         MYO veya Meslek Lisesi ; Torna-Tesviye, CNC, Metal İşleri, Talaşlı İmalat , Mekatronik bölümlerinden birinden mezun

·         Tercihen "Mesleki Yeterlilik Belgesi"ne sahip

·         Kumpas ve Mikrometre gibi hassas ölçüm aletlerinin kullanımına hakim ve ilgili ölçüm ekipmanlarını kullanabilecek

·         Teknik resim okuyabilme ve yorumlama yetisine sahip

·         İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden

·         Vardiyalı çalışmaya engeli olmayan

·         Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için)

·         En az 1 yıl imalat sektörü tecrübesi bulunan (Tercihen 2 yıl ve üzeri)

·         İletişimi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın

·         Dinamik disiplinli ve çalışkan

·         Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek

·         Gelişime açık, sorumluluk alabilen


Şirketimizde, ikramiye, tamamlayıcı sağlık sigortası, sosyal hak ve yardımlar vardır.

Aday Kriterleri

İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

İmalat Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İmalat Elemanı İmalat Elemanı Maaşları İmalat Elemanı Nasıl Olunur? İmalat Elemanı Nedir? İmalat Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

Stoeger Silah Sanayi A.Ş.

Stoeger Silah Sanayi A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

STOEGER SİLAH SANAYİ A.ŞKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMABEYANIStoeger Silah Sanayi A.Ş. (“Stoeger” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamı uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.1. Veri Sorumlusu ve TemsilcisiKVKK uyarınca, Stoeger Silah Sanayi A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.Veri Sorumlusu İletişim bilgileri:Telefon : 0216 365 07 60Mail : kvkk@stoeger.com.trAdres : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:27 Ümraniye/İSTANBUL2. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmacıKişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi kapsamında ve işbu aydınlatma metninin 5.maddesinde belirtilen sebeplerle işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Stoeger tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;• İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.• Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.• Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.• Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.• Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.• Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.• Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere internet sitemizde ki Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.3. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıAçıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Stoeger tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine ve hukuki uyuşmazlığın giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.4. Yurtdışına Veri AktarımıStoeger tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4 (2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5 (2) ve 6 (3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallaruyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Stoeger tarafından ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik ortamda iletişim formu, öneri/şikayet formu veya e-bültene kayıt formu doldurulması suretiyle ve websitesi vasıtasıyla veya sair yollarla toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Stoeger tarafından, Stoeger ile kurduğunuz ilişkinin niteliğine göre aşağıdaki belirtilen hukuki sebepler dahilinde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıf) Stoeger’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak işlenebilecektir.6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak HaklarınızVeri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde bulunan adresindeki formu doldurup imzalayarak Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No : 27 Ümraniye - İstanbul / Türkiye adresine iletebilirsiniz. Stoeger, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 30.05.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Detaylı Bilgi

İmalat Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İmalat Elemanı İmalat Elemanı Maaşları İmalat Elemanı Nasıl Olunur? İmalat Elemanı Nedir? İmalat Elemanı İş İlanları