Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yazılım Geliştirme Mühendisi

StockMount Teknoloji A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

273 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

273 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türkiye'nin lider e-ticaret entegrasyon yazılımı StockMount'un büyüyen yazılım ekibine katılmaya hazır mısın? 

Her geçen gün artan kullanıcı sayımız ve yenilenen teknolojilerimizle sürekli gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Güncel teknolojiler ile hızla gelişen StockMount alt yapısında görev almak ve ODTÜ Teknokent'te bulunan ekibimize katılmak isteyen Mid - Software Engineer takım arkadaşları arıyoruz 

Önemli NOT: Pozisyon için planlanan Hybrid modelde en az %50 on-site çalışma yapılacaktır. Çalışma yeri Ankara ODTÜ Teknokent Silikon Blok'ta bulunan StockMount IT Offisi'dir. Bu nedenle adayların Ankara'da yerleşik olması gerekmektedir. 

Pozisyonla ilgili beklentiler;

 • Yeni uygulamalar için tasarım, geliştirme ve bakım faaliyetleri

 • Yüksek kaliteli yazılımlar ortaya çıkarmak için ekip arkadaşlarıyla yakın çalışma

 • Yeniden düzenleme, ayrıştırma, hata düzeltme ve önleyici bakım gerçekleştirerek mevcut uygulamaların kalitesini, ölçeklenebilirliğini, verimliliğini ve kullanışlılığını artırma

Genel Nitelikler;

 • Web tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda 2-3 yıllık çalışma tecrübesi

 • Kuvvetli iletişim yeteneği

 • Üzerinde çalışılan yazılımın kalitesi ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısı ile ilgili sahiplenme duygusu

 • Görüşlerini açıklama ve savunma becerisi

 • Açık fikirlilik

Teknik Beceriler;

 • NodeJS için .netCore/.NET framework lerinden en az bir tanesinde uzmanlık

 • ASP.NET, MVC veya React araçlarının en az bir tanesinde uzmanlık

 • SQL Server sorgulama dillerinden en az birine hakim olmak

 • EntityFramework, TypeOrm veya diğer ORM tekniklerinden en az birinde tecrübeli olmak

 • NoSQL veri tabanlarından birinde tecrübe sahibi olmak

 • GIT kaynak yönetiminde deneyim sahibi olmak

Sağladıklarımız;

 • Keyifli bir ofis ortamı
 • En güncel teknolojilerle çalışan gerçek bir yazılım evi
 • Her biri kendi dalında çok donanımlı ve nitelikli ekip arkadaşları
 • Multinet

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)

Yazılım Geliştirme Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Mühendisi Yazılım Geliştirme Mühendisi Maaşları Yazılım Geliştirme Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Mühendisi Nedir? Yazılım Geliştirme Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1. Girişİşbu Aydınlatma Metni; StockMount Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.2. Tanımlarİşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleriKVKK’nın 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi AmaçlarıŞirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler: • Çalışan Adayı’nın başvuru süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan Adayı’nın durumunun, niteliğinin ve tecrübesinin başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,• Çalışan Adayı ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması;amaçlarıyla; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK‘da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan kamu kurumu veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir. 6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiÇalışan Adayı’na ait kişisel veriler; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması sürecinde Çalışan Adayı’nın bizzat kendisi tarafından tarafımıza iletilen Çalışan Adayı’nın özgeçmişi de dahil olmak üzere her türlü belge, form, rapor vb. doküman ile, Çalışan Adayı’nın referans olarak gösterdiği 3. kişilerden ve önceden çalıştığı yerlerde Çalışan Adayı’nın yöneticisi, sorumlusu vb. pozisyonda olan yetkili kişilerden veya Çalışan Adayı ile iş ilişkisi kurulmasını tavsiye eden 3. kişi veya kurumlardan, dijital platformlardan yalnızca işle ilgili olmak üzere yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması suretiyle bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle temin edilebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; KVKK’nın 5. maddesininde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir.7. Veri Sahibinin HaklarıVeri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini web sitemiz üzerinde bulunan, Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. ODTÜ Teknokent Silikon Blok Kat:1 No:13 06800 Çankaya, ANKARA adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Yazılım Geliştirme Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Mühendisi Yazılım Geliştirme Mühendisi Maaşları Yazılım Geliştirme Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Mühendisi Nedir? Yazılım Geliştirme Mühendisi İş İlanları