Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tekirdağ(Çorlu, Çerkezköy, Ergene)

İş Yerinde

İş Yerinde

4 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren %100 yabancı sermayeli firmamızda belirtilen niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız.  


Bu ilana yapılan başvurular mevcut mavi yakalı tüm pozisyonlar için değerlendirmeye alınacaktır.


Şirketimize bu ilan ile ilgili olarak yaptığınız başvurularda çalışmak istediğiniz iş alanı ve tercih ettiğiniz birimi kısa bir ön yazı ile belirtmenizi rica ederiz.

·        Tercihen Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu Mezunu

·        Takım çalışmasına yatkın,

·        İletişim becerisi yüksek,

·        Düzenli ve programlı çalışabilen,

·        Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

·        Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

·        Vardiyalı çalışabilecek,

·        Çorlu, Karamehmet, Ulaş, Çerkezköy servisimiz vardır.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Hakkımızda

SIO Automotive Taşıt Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş. SIO Automotive 1991 yılında İstanbul'da, Türkiye'nin sektörde aftermarkete yönelik ilk girişimcisi olarak kuruldu. 1996'da, Çorlu-Tekirdağ'da yeni bir üretim tesisi inşa edildi. 2000 yılında bir Alman grubu ile JV yapısına geçildi. 2007'de Alman grup tarafından Türk ortağın tüm hisselerinin devralınması ile beraber SIO Automotive tamamen yeniden yapılanma sürecine girdi. 4 Milyon Euro'yu aşan yatırımlar gerçekleştirildi ve SIO Automotive yüksek teknolojiye sahip modern bir üretim tesisine dönüştü. 3000'den fazla referansı kapsayan ürün yelpazemiz tamamen yönlendirme ve süspansiyon parçaları üzerinedir. SIO Automotive üretiminin %96'sını Euro bölgesine ihraç etmektedir, ve bu ürünler distribütörler vasıtası ile tüm dünyaya dağılmaktadır. Çorlu-Tekirdağ'daki fabrikamız, İstanbuldan 120 km uzaklıkta bulunmaktadır ve TEM otoyoluna çok yakındır. Üretim tesisimizde 400 civarında çalışan bulunmakta olup, 40000 metrekare arsa üzerinde 28000 metrekare kapalı alanda hizmet vermektedir.Vizyon&MisyonSIO Vizyonu: Steering&Suspension parçalarında, yüksek kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımı ile tanınan, lider ve en uzman tedarikçi olmaktır. SIO Misyonu: Ürün yelpazemizi sürekli olarak geliştirmek ve genişletmek, müşterilerimize en yüksek kaliteyi etkin bir lojistik akışı, optimum fiyatlar ve çevre ve insana saygılı bir üretim ile sağlamaktır.     

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAAYDINLATMA METNİBu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SİO Automotive Taşıt Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verilerin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizlerin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiÖzel Nitelikli Kişisel veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerKişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemVeri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiVeri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi1. Veri Sorumlusunun Kimliği Aydınlatma yükümlüsü muhatap Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 271655 sicil numarası ile kayıtlı, 388004520100012 mersis numaralı ve merkezi“Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sk. No:17 Famas Plaza A Blok Kat:13 D:45 Şişli/İstanbul” adresinde kaim SİO Automotive Taşıt Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.2. İşlenen Kişisel Veriler ve Elde Edilme Yöntemi :Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca; bir kısım bilgileriniz ise şirket içi kapalı devre kamera kayıtları, giriş çıkışlarda alınan ziyaretçi kayıtları vb. gibi fiziksel ya da elektronik yollarla temin edilmektedir. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve bunların elde edilme yöntemleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:• Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Görüntü (CCTV) ve ses kayıt cihazları, çerezler veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler.• Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Kimlik bilgileriniz, adresiniz, iletişim bilgileri ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veriler.• Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri banka hesap bilgileriniz, imza sirküleriniz ve benzeri kişisel veriler.Yasal zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel veriniz elde edilmemekte ve işlenmemektedir.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak; a. İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,b. Şirket çalışanları için iş akdi veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesic. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,d. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrasıe. Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,f. Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibig. Şirket insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel istihdamının sağlanması,h. Şirketin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini,i. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi veya denetimi,j. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,k. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,l. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,m. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,n. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve şirket içi güvenliğin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.4. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri :Kişisel Verileriniz Şirketle aranızda ilişki devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz şirketle ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.Şirket için kapalı devre kamera kayıtları da en fazla 6 ay süre ile saklanmakta sonrasında silinmektedir.İş başvurularına ilişkin kişisel veriler – sonrasında olası ihtiyaç halinde tarafınızla tekrar iletişime geçebilmek ve yeni koşullara göre başvurunuzun yeniden değerlendirilebilmesi amacı ile - başvurunuzun tarafımıza ulaşmasından itibaren 2 yıl süre ile saklanmaktadır.5. Veri Güvenliği :Gerek fiziksel ve gerekse dijital ortamda saklanan tüm verilerle ilgili yeterli ve makul önlemler alınmış olup toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Şirketimize aittir.6. Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması :Şirket, kişisel verilerin aktarılmasında Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmektedir. Şirket tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ile ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte Şirket, KVKK ve diğer ilgili kanunların zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmaksızın, kişisel verileri mevzuattaki sınırlamalara bağlı olarak, yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.Bir kısım kişisel verileriniz örneğin tarafınıza gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz ödemelerin yapılabilmesi için ilgili bankalarla, yasal zorunluluklar nedeni ile ilgili vergi dairesi gibi makamlarla paylaşılmaktadır.Yukarıda sayılan zorunluluklar dışında kimi durumlarda olası teşviklerin veya maliyetlerin hesaplanması vb. gibi amaçlarla bir kısım kişisel verileriniz bazı danışmanlık firmaları, işbirliği yapılan kuruluşlar, avukatlar, mali müşavirlerle de – söz konusu amaçla sınırlı kalmak kaydı ile- paylaşılmaktadır.Benzer şekilde bütçe hesaplamalarının yapılabilmesi, üretim, maliyet plan ve hesaplarının oluşturabilmesi gibi bir kısım gereklilikler nedeni ile amaçla sınırlı olmak üzere bir kısım kişisel verileriniz grup içi şirketlerle, şirketimizde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerle, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile paylaşılmaktadır.2007 yılı itibariyle Şirket, merkez yönetim ofisi “Merkurring 111 22143 Hamburg/Almanya” adresinde bulunan WULF GAERTNER AUTOPARTS AG’nin %100 iştiraki konumunda olup iş faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda kişisel verileri işbu Almanya merkezli yurtdışı iştirakine aktarabilmektedir. Yurtdışı ile paylaşım gerek Kurum’un ve gerekse ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalar içinde yapılmakta, gerekli denetim ve önlemler alınmaktadır.7. KVKK Kapsamında Haklarınız :Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.Konuyla ilgili her türlü taleplerinizi kimliğinizi tevsik eden belgelerle aşağıda belirtilen Şirket adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da e imzalı olarak aşağıda belirtilen e-posta adresimize iletebilirsiniz. Elektronik ortamda yapılacak başvuruların kimliğinizin tespiti amacı ile mutlaka elektronik imza ile yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.Adres : Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sk. No:17 Famas Plaza A Blok Kat:13 D:45 Şişli/İstanbulE-posta: info@sio-automotive.com

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları