Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara, Antalya, İstanbul(Avr.), İzmir, İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

10 - 25 yıl arası

Departman

Mimarlık

Mimarlık

Başvuru Sayısı

323 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

10 - 25 yıl arası

Başvuru Sayısı

323 başvuru

Departman

Mimarlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yapımına başlanacak olan Konut ve Otel Kompleksi Projemiz için, aşağıdaki niteliklere sahip Mimar aranmaktadır:

  • Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun, 
  • Üstyapı inşaatlarında en az 10 yıl tecrübesi olan,
  • Büyük ölçekli projelerde minimum 5 yıl Dizayn Ofiste görev yapmış,
  • Her tür üstyapı ve özellikle Konut ve Otel inşaatı imalatlarına (kaba ve ince işler) hakim,
  • Projenin tüm aşamalarını koordinasyon ve yönetme becerilerine ve ilgili hazır paket programlarına hakim, 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mimar Mimar Maaşları Mimar Nasıl Olunur? Mimar Nedir? Mimar İş İlanları
Hakkımızda

Firmamız 11 Aralık 2003 Ankara kuruluşludur.Yurt içinde Yurt dışında bilimum inşaat proje ve taahhüt işleri yapmaktadır;- Konut, otel, hastahane binaları ve diğer her çeşit bina inşaatları- Oteller, moteller ve diğer turistik tesis inşaatları- Altyapı işleri,- Karayolu demiryolu, karayolu ve demiryolu tünelleri ve köprüleri inşaatları- Hava meydanları istasyonları, metrolar, liman, gölet ve baraj inşaatları- Toplu ve münferit konut, han, çarşı, işyeri fabrika bina inşaatları- Resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü inşaatlarİşleri ile iştigal etmektedir.

Firmamız 11 Aralık 2003 Ankara kuruluşludur.Yurt içinde Yurt dışında bilimum inşaat proje ve taahhüt işleri yapmaktadır;- Konut, otel, hastahane binaları ve diğer her çeşit bina inşaatları- Oteller, moteller ve diğer turistik tesis inşaatları- Altyapı işleri,- Karayolu demiryolu, karayolu ve demiryolu tünelleri ve köprüleri inşaatları- Hava meydanları istasyonları, metrolar, liman, gölet ve baraj inşaatları- Toplu ve münferit konut, han, çarşı, işyeri fabrika bina inşaatları- Resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü inşaatlarİşleri ile iştigal etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

SİMETRİ İNŞAAT olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. Sizden iş başvurusu esnasında talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma AmacıKişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir. İş başvurusunda bize sunmuş olduğunuz özgeçmişinizde bulunan aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi basılı veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz.Kimlik Bilgisi ( ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC kimlik no)İletişim Bilgisi (telefon no, e-mail adresi, iletişim adresi)Mesleki Deneyim ( gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifika bilgileri vb.)Görsel Kayıtlar (fotoğraf)Tarafımıza Sunduğunuz Diğer Bilgiler (Medeni durum, askerlik durumu, sürücü belgeleri vb.)Yukarıda yer alan kişisel verileriniz gerekmesi halinde kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması dışında herhangi bir özel ya da tüzel kişilik ile paylaşılmamaktadır.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dâhil olmak üzere açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir;Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhasıKişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamı için saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için 1 yıl süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.4. Kişisel Verilerin GüvenliğiKişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat BilgilerimizKişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca SİMETRİ İNŞAAT’ a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca haklarınız;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.Kişisel Verilerinizin SİMETRİ İNŞAAT bünyesinde korunmasına dair veya işbu Bildirim hakkında genel olarak diğer tüm sorulanız için, Çağlayan mah. 2005 sk. No:10 Muratpaşa/Antalya adresindeki şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.Kişisel Verileriniz hakkında bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin internet sitesinden ve muhasebe departmanımızdan ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.Veri Sorumlusu: SİMETRİ YAPI İNŞAAT REKLAM TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Çağlayan mah. 2005 sk. No:10 Muratpaşa/AntalyaTel: +90 (242) 324 41 10Okudum, anladım.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mimar Mimar Maaşları Mimar Nasıl Olunur? Mimar Nedir? Mimar İş İlanları