Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı

Seratonin Mobilya ve Tekstil Tic.Ltd.Şti

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Eyüp)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

661 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Başvuru Sayısı

661 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı;

·  Sosyal medya mecralarında ve web sayfasında içerikleri hazırlamak,

·  Sosyal medya ağlarındaki takipçi sayısını artıracak çözümler üretmek, uygun olan iletişim stratejilerini belirlemek,

·  Sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çalışmaları yapmak, kurgulamak, fikirler ortaya sunmak,

·  Sosyal medyada yayınlanacak satış ve pazarlama kampanyalarını kurgulamak, kampanya süreçlerini yönetmek ve stratejiler üretmek,

·  Sosyal medya kanallarından gelen yorum ve mesajları cevaplamak, ilgili birime iletmek ve takibini yaparak sonuçlandırabilmek,

·  Sektörün düzenli takibi ile rakip analizleri ile yapılarak uygulamaya yönelik öneri geliştirilmek,

·   Sosyal medya trendlerini gözlemleyerek yenilikler ile ilgili yöneticilerine sunum ve rapor hazırlamak,

·   Sosyal medya reklam satın almaları ile yapılan yatırımın performans takibi yapmak,

 

Genel nitelikler;

·        En az Lise veya Ön lisans, tercihen Üniversite Mezunu

·        Dijital kanalların (Sosyal Medya - Web Sitesi) yönetimi alanında tecrübeli

·        Sosyal medyanın diline uygun metin yazabilen, yaratıcı ve pratik zekası ve enerjisi ile içerik ve video oluşturabilecek

·         Fotoğraf ve video çekimi konusunda tecrübeli

·         Photoshop ve benzeri alternatif grafik/tasarım programlarını kullanabilen

·         Sosyal medya kanallarında reklam (sponsorlu içerik) yönetimi yapmış ve tüm reklam modellerine hakim

·         Google Analytics, Facebook Piksel verilerini okuyabilen ve kullanabilen 

·         Sosyal medya yönetim araçları/programlarını kullanabilen

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

SERATONİN MOBİLYA VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ(Personel Adayları İçin)A. GENEL OLARAK Seratonin Mobilya Ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi (“Seratonin Mobilya”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, Seratonin Mobilya ile aranızdaki iş başvurusu süreci dâhil, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, işe alım, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, şirketin idaresi ve şirket politikalarının uygulanması, şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması, hizmet ilişkisi ve ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mağazalar, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Seratonin Mobilya ile hizmet ilişkiniz kapsamında güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:• Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,• Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve ilgili iletişim verileriniz,• Sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,• Şube ve Mağazalarımızdaki kamera kayıtları, ses ve görüntüleriniz, • İş Başvurunuz kapsamında temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz ile hizmet akdiniz ve eğitim ile işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,• KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak belirtilen, ırk ve etnik köken verileriniz, sağlık verileriniz, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz, nüfus cüzdanında yer alması halinde din veriniz, fotoğraf veriniz, fotoğraf verinizin işlenmesi sebebiyle kılık kıyafet verileriniz.Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup Seratonin Mobilya’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilecektir.Kişisel Verileriniz KVKK Kanunu’nun 5/2-a fıkrasında belirtilen, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK 5/2-c fıkrasında belirtilen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması…”; KVKK 5/2-ç fıkrasında belirtilen, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması…”; KVKK 5/2-f fıkrasında belirtilen, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve KVKK’nın 6. Maddesi ile sair mevzuatta belirtilen sebeplerle kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla özel istihdam büroları, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği birimi, SGK ve İşkur gibi yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dâhil yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda iş başvurusu dahil hizmet ilişkisi başta olmak üzere aramızdaki hizmet ilişkisinin ve sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Seratonin Mobilya’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilebilecektir.E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruları, ıslak imzalı başvuru dilekçesini iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.Başvuruda, a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,d) Talep konusu,bulunması mevzuat gereği zorunludur.Başvurular en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edilebilir.F. VERİ GÜVENLİĞİ Seratonin Mobilya kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ;SERATONİN MOBİLYA VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİMersis No: 0761051394100018Vergi Dairesi / No: İKİTELLİ Vergi Dairesi / 7610513941Ticaret Sicil No: 868727-0Adres: İkitelli Mah.Masko Mobilya Kenti 12 B Blok No:12-14 Başakşehir/İstanbulElektronik Tebligat Adresi 25949-83285-06890

Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı İş İlanları