Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kalite Kontrol Mühendisi

Sağlam Metal San. ve Tic. Aş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli, İstanbul(Asya)(Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sağlam Metal A.Ş Özel bakır, bakır alaşımları ile takım ve paslanmaz çelik üzerine hizmet vermektedir. 200 yıla yakın geçmişi olan Alman ortağımız Dörrenberg Edensthal ile takım çeliği alanında yoluna devam etmektedir. Gebze ve Balıkesir’de kurulu fabrikalarımız, yurt içi ve yurtdışı birçok noktada kurulu şubelerimiz, 300 profesyonel çalışanımız ile birlikte her türlü kalite ve güvence yeteneklerine sahip bir şirket olarak fayda sağlamaya devam ediyoruz.

Firmamızın Çelik Bölümünde görevlendirilmek üzere "Kalite Kontrol Mühendisi" aramaktayız.

Nitelikler

 • Üniversitelerin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Kalite sistemleri konusunda bilgi sahibi,
 • Bakır - Bakır alaşımları veya Çelik alaşımları konularında bilgi sahibi,
 • İyi derecede MS Office programlarını kullanabilen,
 • Tercihen ERP sistemleri hakkında bilgi sahibi,
 • Organizasyon ve koordinasyon yeteneği gelişmiş,
 • Analitik düşünce yapısına sahip.


İş Tanımı

 • Tüm kalite kontrol işlemlerinin kontrollü şartlar altında gerçekleşmesini sağlamak
 • Giriş kontrol, proses kontrol ve son kontrol işlemlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak,
 • Yapılan tüm kalite kontrol işlemleri ile ilgili kayıtların eksiksiz tutulmasını sağlamak,
 • Döküm şarj onaylarını ve ısıl işlem şarj onaylarını vermek,
 • Tüm bakır ve çelik analiz numunelerinin istenilen laboratuvar incelemelerini yaparak sonuçları müşteri veya ilgili kişilerle paylaşmak,
 • Kalibrasyon işlemlerinin kalibrasyon planına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Şirket içinde kullanılan tüm test ve ölçü aletlerinin kalibrasyon takiplerinin yapılmasını sağlamak,
 • Dış firmalara yaptırılması gereken test ve muayene işlemlerini organize etmek ve takibini yapmak,
 • Çelik giriş ve çıkış işlemlerinin kontrollü şartlar altında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Giriş kontrol, proses kontrol ve son kontrol işlemlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak,
 • Yapılan tüm kalite kontrol işlemleri ile ilgili kayıtların eksiksiz tutulmasını sağlamak,
 • Kesimden çıkan müşteri malzemelerine ve stokta kalan malzemelere barkod yapıştırılması, ölçü/kilo kontrolü yapılması,
 • Malzeme sertifikalarını hazırlamak,
 • Sevk araçlarının çıkışından önce paketleme, fatura ve ölçü/kilo kontrolünün yapılması,
 • Mal kabulde girişi yapılan malzemelerin barkod, boya ve ölçü/kilo kontrollerinin yapılması .

Aday Kriterleri

1 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Kalite Kontrol Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Mühendisi Kalite Kontrol Mühendisi Maaşları Kalite Kontrol Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Mühendisi Nedir? Kalite Kontrol Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Sağlam Metal San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

1. KVKK kapsamında, “Veri İşleme Faaliyetleri” her türlü kişisel verilere yönelik olarak; tutma, kayıt altına alma, saklama, aydınlatma, transfer etme, silme, imha etme, sınıflandırma, geri alma, erişim sağlama ve yasaların gerekli gördüğü diğer faaliyetleri tanımlamaktadır.2. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”) başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında, Çalışan Adayı’nın Şirket’e yapmış olduğu iş başvurusu ile ilgili olarak sunduğu özgeçmiş ve doldurduğu iş başvuru formu kapsamında paylaşmış olduğu özel ve genel nitelikli kişisel verileri, başvurduğu pozisyon ve mevcutta var olan ya da ileride açılabilecek olan adayın profiline uygun diğer pozisyonlarda işe alım ve değerlendirme sürecinde kullanmak amacıyla “veri sorumlusu” sıfatıyla yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde ve en fazla 2 (iki) yıl süreyle işleyebilecektir3. Şirket, yukarıda anılan kapsamla sınırlı olmak koşulu ile Çalışan Adayı kişisel verilerini hukuka uygun olarak her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, Çalışan Adayının kendisinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilecek; yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile yasal düzenlemelerin zorunlu tuttuğu kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilecek, kişisel verileri bu kişi ve kurumların bulunduğu ülkelere ve Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilecektir.4. Sağlam Metal, edindiği kişisel verileri KVKK madde 5 ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir:• İlgili veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, • Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında veri işlenmesi, • Amaçla sınırlı olmak kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatini gerektirdiği durumlarda veri işlenmesi,• Fiili imkânsızlık ile rızasının açıklayamayan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin veya başkasının hayatı/beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma halinde veri işlenmesi.5. Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince Şirket’e yazılı ya da kişisel verilerin korunması hakkında mevzuatın öngördüğü diğer iletişim araçları ile başvurarak aşağıdaki hakları kullanabilir:- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme; - Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;- İlgili mevzuat çerçevesinde amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme;6.Kişisel veri sahibi, Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine yönelik veri sahibi, her türlü sorularını/itirazlarını Veri Sorumlusu Sağlam Metal’e info@saglammetal.com veya saglammetal@hs02.kep.tr adresinden yazılı olarak iletebilir.“Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimin neler olduğunu, ne amaçlarla işlendiğini ve paylaşımının yapıldığını, söz konusu verilerin Şirket bünyesinde ne kadar süreyle muhafaza edildiğini, kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve veri sahibi olarak Kanun’da yazılı haklarımı içerir aydınlatma ile tarafıma yapılan bilgilendirmeyi anladım, idrak ettim ve yukarıda yer alan tercihlerime uygun olarak açık rızam ile kabul ediyorum.”Ad-Soyad :İmza :Tarih :

Detaylı Bilgi

Kalite Kontrol Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Mühendisi Kalite Kontrol Mühendisi Maaşları Kalite Kontrol Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Mühendisi Nedir? Kalite Kontrol Mühendisi İş İlanları