Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Sakarya(Adapazarı, Hendek, Erenler, Serdivan)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

198 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

198 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Qualifications

Unıversity degree in Mechanical, Metallurgical & Materials or Related Engineering departments of universitiesMinimum 1 year experience in automotive sectorGood verbal and written skills in EnglishNo restriction for travel in and out of TurkeyExcellent communication & negotiation skills and able to work in a team enviromentWilling to live in Sakarya (Adapazarı or Hendek)No military obligation for male candidates.Having knowledge the quality system such as IATF-16949Excellent command of MS Office ProgramsAnalytical, problem solving and decision making skills

Responsibilities :

 • Planning and coordinating internal and external quality audits
 • Ensure readiness to IATF, customer (re-)certification audits and accordingly perform adequate pre-audits
 • Responsible for Quality Management system sustainability and effectiveness
 • Moderates problem solving activities when 8D is required.
 • Customer portal updates with 8D
 • KPI update and monitoring
 • Coordinate supplier related quality activities with other functions, mainly with purchasing Department
 • Monitor supplier performance in term of quality
 • Manage receiving inspection activities, issue and follow up complaints to supplier.
 • To ensure customer communication for quality issues
 • PPAP activities &Customer communication
 • To follow up sorting activities, invoices
 • Update customer scorecards weekly
 • Warranty return activities, communication with customer
 • Updates Control Plan, FMEA and related and related documents when it is necessary

Aday Kriterleri

2 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Mühendisi Kalite Mühendisi Maaşları Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Mühendisi Nedir? Kalite Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

SAG HİDROLİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. Sag Hidrolik Tic. San. Ltd Şti is the recently established extension of Italian SAG GROUP (Sag Tubi - Novellara, Sagom Tubi – Cento and Sag Tubi – Tredozio ) who is a leading player in tube manipulation in Europe and has worldwide reputation. Growing its presence in Turkey, Sag Hidrolik has been looking for dynamic, enthusiastic and dedicated team members for its plant in Sakarya.

SAG HİDROLİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. Sag Hidrolik Tic. San. Ltd Şti is the recently established extension of Italian SAG GROUP (Sag Tubi - Novellara, Sagom Tubi – Cento and Sag Tubi – Tredozio ) who is a leading player in tube manipulation in Europe and has worldwide reputation. Growing its presence in Turkey, Sag Hidrolik has been looking for dynamic, enthusiastic and dedicated team members for its plant in Sakarya.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )ÇALIŞAN ADAYI BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarını kapsamaktadır.1.VERİ SORUMLUSU:Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla SAG Hidrolik Ticaret Sanayi Limited tarafından, Kanunun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:2.1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçlarıİnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayının işe kabul, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme, başvuruyu yapan ilgili kişinin, talep ettiği çalışma pozisyonuna uygunluğun değerlendirilmesi, referans olarak gösterilen kişilerle iletişimin sağlanması, bilgilerin teyit edilmesi, çalışan adayı ile gerekli iletişimin sağlanması, iş başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda, sonraki dönemlerde oluşabilecek uygun iş pozisyonlar için adayın yeniden değerlendirilmesi, talep edilen uygun ücretin belirlenmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükümlülüğü amaçlarıyla kişisel verileriniz KVK Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.2.2.İşlenen Kişisel VerilerinizKimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik numarası/Yabancı Kimlik No, geçici kimlik numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba, kardeş, çocuk bilgisi, medeni haliniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, medeni durum, pasaport bilgileri, sürücü belgesi üzerinde yer alan bilgiler, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri)İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz )Lokasyon bilgileriniz (Adres, bulunduğunuz yerin konum bilgileri)Eğitim ve Meslek Bilgileri (Özgeçmiş bilgileri, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK bilgileri, hizmet dökümü, işe giriş, çıkış bilgileri, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, yabancı dil, bilgisayar, iş tecrübesine dair bilgiler, referans bilgileri, askerlik, ücret talep bilgisi, boy ve kilo bilgisi )İşlem Güvenliği Bilgileri (İnternet giriş çıkış kayıtları, IP bilgileri, elektronik ortamda işlenen ID, şifre, parola, kullanıcı, üyelik bilgileri)Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Çalışan adaylarının şirketimizi ve eklentilerini, ofislerimizi ziyaret etmeleri halinde giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıt görüntüleriniz, otoparkımızı kullanmanız halinde araç plaka bilgileriniz, doldurmuş olduğunuz formlarda yer alan bilgiler)Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Doldurulan, basılı formlar, özgeçmiş, cv, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraf bilginiz)Sağlık Bilgileri (Paylaşmanız halinde sağlık raporları, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, geçirmiş olduğu hastalık bilgileri, sağlık testlerine dair bilgiler)Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (Ceza ve Güvenlik Tedbirleri, hükümlülük, adli durum bilgileri)3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:Kişisel verileriniz, şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurt dışında bulunan şirkete yazılım, donanım, teknolojisi hizmeti veren bilgi işlem, teknoloji firmalarına, hizmet sağlayıcılarına, ortak işbirliği amacıyla topluluk şirketleri, yurtiçi ve yurtdışında bulunan veri tabanına, şirket hissedarlarına/ortaklarına, iş ortaklarına, şirket çalışanlarına, avukatlık bürolarına, danışmanlık firmalarına, insan kaynakları hizmeti sunan internet sitelerine, özel istihdam bürolarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunun 8., 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda yazılı 2.1 maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda şirket faaliyetleri ile sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışında bulunan ilgili kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:Kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları birimi ve ilgili diğer birimleri tarafından, internet sitemiz üzerinden doldurulacak formlar, üçüncü taraf istihdam hizmetleri veren internet siteleri, İŞKUR, özel istihdam büroları, aracı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile şirketimizde fiziki olarak doldurulan yazılı başvuru formları ve mülakatlar ile referans görüşmeleri, yapmış olduğumuz araştırmalarla, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileriniz işlenmekte ve toplanmaktadır.Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, açık rıza aranmaksızın, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kişisel verinin, alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirket meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebepleriyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz şirket faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatlarda ve internet sitesinde ilan edilen saklama ve imha politikasında yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ) :6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak Sag Hidrolik Ticaret Sanayi Limited Şirketi (Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi 3 Nolu Yol No:20 Kargalı Hanbaba Hendek Sakarya) adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, kariyer.net üzerinden başvuruda bulunabilir veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.Veri sorumlusu sıfatıyla SAG HİDROLİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmış olan, kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma ve bilgilendirme metnini okuduğumu, şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde, güncelleme yapılması gerekmesi halinde, herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, şirket tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini kabul beyan ve taahhüt ederim

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Mühendisi Kalite Mühendisi Maaşları Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Mühendisi Nedir? Kalite Mühendisi İş İlanları