Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kahve Kavurma Sorumlusu Gebze

Plaş Plastik Ambalaj San. A.Ş.

Kocaeli(Gebze)
1 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

54 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

54 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

-          Kahve kavurma işlemleri konusunda minimum 3 ay deneyimli

ya da kahve sektöründe çalışma tecrübesi olan (Barista, Tadım, vb.)

-          İstanbul Asya yakasında yada Gebze/Kocaeli bölgesinde  ikamet eden

-          Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

-          Probat, Giesen, Toper, Besca, vb. gibi marka makinelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun)
Yapıldı

Kahve Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kahve Uzmanı Kahve Uzmanı Maaşları Kahve Uzmanı Nasıl Olunur? Kahve Uzmanı Nedir? Kahve Uzmanı İş İlanları
Plaş Plastik Ambalaj San. A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Ambalaj

Hakkımızda

Plaş Plastik Ambalaj San. A.Ş. 1979 yılında kurulan PLAŞ Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk sanayinin bu yıllarda başlayan kaliteli ambalaj arayışını doğru zamanda değerlendirerek çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Gıda, kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri sanayilerinin ihtiyacı olan şişe ve şişelere ait kapak ve özel itina gerektiren enjeksiyon ürün ihtiyacını en iyi kalite ile karşılamaktadır. Belirtilen sektörler için PET, PVC, Polietilen, Polipropilen şişe ve kapak üretiminin yanı sıra su sektörü için Polikarbonat Damacana ve kapak üretimi de gerçekleştirmektedir.PLAŞ, iddialı kalite anlayışı ile konusunda mevcut teknolojiye en üst seviyede sahip olan firmalardan satın aldığı makinelerle üretime devam etmekte, özel tasarımlı farklı şişe modelleriyle vitrinleri süslemektedir. Bulunduğu sektör içerisindeki en iyi kalite kontrol ekipmanı ve donanımına sahip olmanın haklı gururunu taşıyan PLAŞ, ISO 9001 sistem kalite belgesi ile sektöründe öncülüğü yapmaya devam edecektir. Bugün Lüleburgaz ve İzmir’deki fabrikaları, Adana ve Ayvalık’taki in-house tesisleri ile gelecekte de Gebze fabrikasıyla Türk ve uluslar arası firmaların ambalaj ihtiyaçlarına yönelik üretime devam edecek, yeni ürün ve pazarları geliştirme konusunda aktif olacaktır.

Plaş Plastik Ambalaj San. A.Ş. 1979 yılında kurulan PLAŞ Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk sanayinin bu yıllarda başlayan kaliteli ambalaj arayışını doğru zamanda değerlendirerek çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Gıda, kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri sanayilerinin ihtiyacı olan şişe ve şişelere ait kapak ve özel itina gerektiren enjeksiyon ürün ihtiyacını en iyi kalite ile karşılamaktadır. Belirtilen sektörler için PET, PVC, Polietilen, Polipropilen şişe ve kapak üretiminin yanı sıra su sektörü için Polikarbonat Damacana ve kapak üretimi de gerçekleştirmektedir.PLAŞ, iddialı kalite anlayışı ile konusunda mevcut teknolojiye en üst seviyede sahip olan firmalardan satın aldığı makinelerle üretime devam etmekte, özel tasarımlı farklı şişe modelleriyle vitrinleri süslemektedir. Bulunduğu sektör içerisindeki en iyi kalite kontrol ekipmanı ve donanımına sahip olmanın haklı gururunu taşıyan PLAŞ, ISO 9001 sistem kalite belgesi ile sektöründe öncülüğü yapmaya devam edecektir. Bugün Lüleburgaz ve İzmir’deki fabrikaları, Adana ve Ayvalık’taki in-house tesisleri ile gelecekte de Gebze fabrikasıyla Türk ve uluslar arası firmaların ambalaj ihtiyaçlarına yönelik üretime devam edecek, yeni ürün ve pazarları geliştirme konusunda aktif olacaktır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Cihannnüma Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:8 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Şirketimiz Plaş Plastik Ambalaj ve Ticaret A.Ş. Çalışan ve Stajyer Adaylarına sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimizin istihdam ihtiyacı nedeniyle Çalışan Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde istihdama aracılık eden Özel İstihdam Büroları, Şirketimiz info e-postası, referanslar tarafından iletilen ve İŞKUR gibi mecralardan elde edilen Çalışan/Stajyer Adaylarının özgeçmişler kapsamında ve bu Adaylarla yapılan mülakatlara istinaden elde edilen kişisel veriler Şirketimizce ticari faaliyeti sürdürmek amacıyla gerekli, yeterli ve nitelikli insan kaynağını istihdam etmeye yönelik meşru menfaat ve iş sözleşmesinin hazırlık aşamasının oluşturulması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:1. Adayların kişisel verileri Şirketimiz tarafından açık pozisyon için özgeçmişlerin toplanması ve uygun adaylarla görüşme organizasyonu, iş sözleşmesinin kurulabilmesi için yetkinlik değerlendirme yöntemleri ile mülakat, sınav gibi iş görüşmesi ve aday değerlendirme süreçlerinde Çalışan Adayı/Satjyer/ öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla,2. Aday tarafından iş başvuru formunun ekinde yer alan Açık Rıza Metnini imzalaması halinde; Aday’ın gelecekte uygun iş tanımları için değerlendirilebilmesi için Şirketimiz nezdinde tutulmakta olan özgeçmiş bankasında sadece şirketimizin veya grup şirketlerinin işgücü ve istihdam ihtiyacı söz konusunda Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla,3. Aday’ın işe uygunluğunun anlaşılması ve iş sözleşmesinin kurulması halinde bu kişisel veriler Çalışan Özlük dosyası kapsamında iş sözleşmesinin ifası amacıyla ,4. İletişim Kurulması amacıyla ,5. Hukuki bir ihtilaf vukuunda hukuki işlemlerde kullanılması amacıyla . C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİŞirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.1. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde Şirketimizin mevzuata uygun faaliyet gösterme yükümlülüğüne uygun olarak bu taraflarla,2. Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz avukatları ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşalarıyla,D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİKişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini internet sitesinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi

Kahve Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kahve Uzmanı Kahve Uzmanı Maaşları Kahve Uzmanı Nasıl Olunur? Kahve Uzmanı Nedir? Kahve Uzmanı İş İlanları