Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Elektrik Elektronik Mühendisi

PİREKS BAKIR ALAŞIMLARI SAN VE TİC. A.Ş.

Tekirdağ(Çerkezköy)
12 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

435 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

435 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

(Yetiştirilmek Üzere)

 • Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği yada Elektrik&Elektronik bölümden mezun olan,
 • Tercihen metal üretim sektöründetecrübeli,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
 • Analitik düşünme, planlama, takip ve koordinasyon yetenekleri gelişmiş olan,
 • İş odaklı çalışma prensibine sahip olan,
 • İnsan ilişkileri güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
 • Prensipli, sistemli, planlı, metotlu, raporlu çalışma disiplinlerine sahip,
 • Çözüm odaklı, sorun çözümünde etkin rol üstlenebilecek ve davranış sergileyebilecek,
 • Tekirdağ Çerkezköy bölgesinde çalışabilecek,

Not : Servis güzergahlarımız Çerkezköy ve Kapaklı’dır.


İŞ TANIMI

Metal sektöründe faaliyet gösteren firmamızda görev alacak, aşağıdaki özelliklere sahip çalışma arkadaşı aramaktayız,
 

 • Planlı ve koruyucu bakımların zamanında yapılmasını sağlayarak makine, ekipman ve sistem ömrünü uzatmak
 • Koruyucu ve planlı bakım faaliyetlerinin programlarını hazırlamak, periyotlarına göre ilgili bölümlere ulaştırmak 
 • İşlerin bakım planına uygunluğunu takip etmek ve gerekli aksiyonları alarak verimliliği arttırmak
 • Arıza tamir süre ve maliyet analizi yapmak,
 • İlgili bölümlerin üretim süreçlerinin üretim planına uygun olarak yürütülmesini sağlayacak
 • Üretim takip sisteminin güncel tutulmasını yürütecek, Ürün geliştirme süreçlerinde sorumluluk alacak
 • Stok ve verimlilik optimizasyonu projelerinde görev alacak
 • Üretim makinalarının bakım-onarım ve iyileştirme faaliyetlerini planlayacak ve uygulayacak
 • Yeni makinaların devreye alınması süreçlerini idare edecek
 • Makina ve ekipmanlarda yapılacak olan iyileştirme çalışmalarını yürütecek
 • Enerji tasarrufu ve verimliliği arttırıcı çalışmalarda bulunacak
 • Üretim planı ve prosedürlere uygun olarak üretimin gerçekleşmesini sağlamak,
 • Yedek parça takibi ve zamanında temininin yapılması,
 • Planlı ve kestirim bakım takibinin yapılması,
 • Arıza kök nedenlerinin tespit edilerek tekrar oluşmasını engelleyecek önlemlerin alınması,
 • Departman yalın üretim çalışmalarının yürütülmesi,
 • Mevcut bakım ve üretim ekibini ilgili departman yöneticisi eşliğinde koordine ederek, verimli çalışma ortamının sağlanması.
 • İlerleyen dönemde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu yapıp, görevinin gerekliliklerini yerine getirilmesin sağlanması.

 

  Aday Kriterleri

  Tecrübeli / Tecrübesiz
  Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
  Yapıldı
  B sınıfı

  Elektrik Elektronik Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik Elektronik Mühendisi Maaşları Elektrik Elektronik Mühendisi Nasıl Olunur? Elektrik Elektronik Mühendisi Nedir? Elektrik Elektronik Mühendisi İş İlanları
  Şirketin Aydınlatma Metni

  Pireks Bakır olarak kişisel verilerinizin korunması tarafımızca çok önemli olup bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.Tanımlar İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,Şirket: Ömerli Mah. Murathan Sokak No: 3 Arnavutköy - İstanbul / Türkiye ve Organize San. Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah. 2. Cad. No:11 Çerkezköy / Tekirdağbulunan Pireks Şirketlerini,Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup bu kapsamda Pireks Bakır Veri Sorumlusu olarak kabul edilmektedir.Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’nin 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli olan süre kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme,• Pandemi kapsamında devletin bakanlıklar aracılığı ile uygulamaya aldığı sistemlerin kullanımı (Örn: E-Nabız, HES Kodu vb.)ilkeleri çerçevesinde şirketimizin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. Kişisel verilerinizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında: Şirketimizin hizmetlerini sunabilmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek, hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, sizi tanımak, iletişimimizi geliştirmek, faaliyetlerinde bulunmak, veri analizi, araştırma, anket ve diğer yardımlarımızın uygulamalarını ve bilgilendirmelerini yapabilmek, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile yürürlükteki kanunlara uygun şekilde işliyoruz.İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz? KVKK’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (kanunen bildirilmesi gereken idari ve resmi makamlar, Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri, iş birliği yapılan kurumlar, tedarikçiler, Şirketimizin yöneticileri ve çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları ile hukuken yetkili, özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından: • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimiz, • İnsan kaynakları hizmetlerimiz, • Şirketimize ve şubemize yapılan yazılı/dijital başvurular, • İnternet sitemiz, • Telefon numaralarımızın aranması, • Sosyal medya, • SMS kanalları, • Sosyal Yardım, Projelerle ilgili Bilgilendirmeleri, • Hizmetlerin devamı ve daha iyi bir yapı sağlanması, aracılığıyla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak şirketimizin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte, aktarılabilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz? Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yaptığınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, itiraz ve/veya zarara uğrama hâlinde zararın giderilme taleplerinizi info@pireks.com ve ik@pireks.com e-posta adreslerine, sistemimizde kayıtlı bilgilerinizle karşılaştırarak kimliğinizi doğrulayabilmek için adresiniz ve cep telefonun numaranızı içeren bir e-posta ile,• Kişisel veriler ile ilgili bilgi talep etme, düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte şirketimizin adresine bizzat elden yazılı olarak veya noter kanalıyla yazılı olarak ya da info@pireks.com ve ik@pireks.com e-posta adreslerine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile, başvuru yapmanız gerekmektedir.

  Detaylı Bilgi

  İlgini Çekebilecek İlanlar

  Elektrik Elektronik Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik Elektronik Mühendisi Maaşları Elektrik Elektronik Mühendisi Nasıl Olunur? Elektrik Elektronik Mühendisi Nedir? Elektrik Elektronik Mühendisi İş İlanları