Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

671 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

671 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İZMİR İKAMETLİ EGE Bölgesinden sorumlu olacak Bölge Yöneticisi aramaktayız.


Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

Sorumlu olduğu bölgedeki satış temsilcilerinin yönetimi ve kontrolünü yapmak

Sorumlu olduğu müşterileri yönetmek, yeni müşteri kazanımını sağlamak ve satış hedeflerini realize etmek.

Müşterilere alternatif çözümler getirerek iş hacminin artmasını sağlamak.

Sorumluluğundaki müşterilerde bulunabilirliğini maksimum düzeye getirerek, pazar payını ve dağılımını artırmak.

Rakipleri takip etmek ve uygun aksiyon planlarını hazırlamak.

Müşterilerin çalışma koşullarının güncellenmesinde aktif rol oynamak.

Ticari fonları en etkin şekilde kullanmak.

Müşterileri bazında ürün stok yönetimini gerçekleştirmek.


 Nasıl bir takım arkadaşı arıyoruz?


Tercihen FMCG   veya Pet sektöründe satış alanında deneyimli

Ofis Programlarına hâkim

Aktif olarak araç kullanan

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış


Aday Kriterleri

5 - 25 yıl arası
İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli
B sınıfı

Bölge Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Bölge Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
Hakkımızda

PET GARDEN AKVARYUM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PET GARDEN AKVARYUM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI / GÖNÜLLÜ ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİKişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, Pet Garden Akvaryum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde her türlü kişisel verinin uygun olarak işlenmesine ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:Kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi, adayın niteliğinin ve tecrübesinin pozisyon için uygunluğunun değerlendirilmesi, aday ile iletişime geçilmesi, iş görüşmelerinin yürütülmesi, referans gösterilen kişilerle iletişime geçilmesi, aranan pozisyona uygun adayların işe kabul süreçlerinin yürütülmesi, adayın rızası halinde aday havuzunda saklanması amaçlarının gerçekleştirilmesi için aydınlatma hükmü yerine getirilerek, ilgili adayın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel verileri toplayarak işlenmektedir.2. Kişisel Verilerinizin aktarılması ( Üçüncü Kişilerle Paylaşılması)Kişisel verileriniz herhangi bir kurum ve kuruluş (üçüncü şahıslarla ) paylaşılmamaktadır.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak veri sorumlusu tarafından, aday kariyer portalları, elden ve elektronik posta yolu ile özgeçmişi iletilmesi vb. fiziki ve / veya elektronik ortamlardan toplanmakta, muhafaza edilmektedir. Tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulmasıdır. Mülakat yapılan hallerde; Mülakat notları, referans notları, mülakat amaçlı şirket merkezine gelmeniz halinde şirket alanlarının güvenliği için kurulmuş kameralar yolu ile kayıt altına alınan verileriniz ve Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md. 5 / 2 / c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md. 5 / 2 / e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md. 5 / 2 / d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md. 5 / 2 / f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md. 5 / 1 ve md. 6 / 2 uyarınca açık rızası olması halinde işlenecektir.4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Bölge Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Bölge Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Bölge Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları