Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kurumsal Bankacılık Yetkilisi

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

950 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

950 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bankamız Kurumsal Bankacılık Birimi'nde görevlendirilmek üzere;

 • 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin tercihen İdari Bilimler, Mühendislik veya Bankacılık bölümlerinden mezun,
 • Kurumsal Bankacılık uygulamaları ve ürünleri konusunda minimum 2 yıllık şube deneyimi olan,
 • Mali analiz, kredi değerlendirme ve kredi teklif süreçleri konusunda yetkin,
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • İyi derecede ingilizce bilen
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm-satış odaklı
 • Temsil yeteneği güçlü,
 • Ekip çalışmasına yatkın, koordinasyon becerisi kuvvetli
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olan,
 • Seyahat engeli olmayan,

“Kurumsal Bankacılık Yetkilisi' pozisyonunda görev alacak takım arkadaşı aramaktayız.

İŞ TANIMI

 • Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 • Müşteri ilişkilerinde ihtiyacı tespit ederek gerekli ürün ve hizmeti müşteriye sunabilmek,
 • Pazar ve müşteri verilerini toplayarak Birimin yeni iş geliştirme sürecine destek vermek
 • Yıllık ve aylık Birim bütçesini takip ederek işlem hacmi ve kar hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Kurumsal Bankacılık Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal Bankacılık Yetkilisi İş İlanları
Hakkımızda

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., 25 Aralık 1987’de Yatırım Bank A.Ş. unvanıyla İstanbul’da kurulmuştur. PASHA Bank, kurumsal ve yatırım bankacılığı olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılına kadar farklı sermaye gruplarının yönetiminde hizmet veren bankanın Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 99,92 oranında sermaye payı, Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’ye geçmiştir. Mayıs 2018 itibariyle, Bankanın ortaklık yapısı yüzde 51 PASHA Bank OJSC, yüzde 49 PASHA Holding LLC olarak değişmiştir. Mart 2015 tarihinden günümüze kadar İstanbul’da bulunan genel müdürlük merkezinde faaliyetlerini yürüten PASHA Bank’ın şubesi bulunmamaktadır. PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle girişimcilere hizmet vermektedir.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., 25 Aralık 1987’de Yatırım Bank A.Ş. unvanıyla İstanbul’da kurulmuştur. PASHA Bank, kurumsal ve yatırım bankacılığı olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılına kadar farklı sermaye gruplarının yönetiminde hizmet veren bankanın Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 99,92 oranında sermaye payı, Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’ye geçmiştir. Mayıs 2018 itibariyle, Bankanın ortaklık yapısı yüzde 51 PASHA Bank OJSC, yüzde 49 PASHA Holding LLC olarak değişmiştir. Mart 2015 tarihinden günümüze kadar İstanbul’da bulunan genel müdürlük merkezinde faaliyetlerini yürüten PASHA Bank’ın şubesi bulunmamaktadır. PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle girişimcilere hizmet vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma MetniPashabank olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Pashabank Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında Pashabank tarafından “Pasha Yatırım Bankası Aş.” veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.Pashabank tarafından işlenen kişisel verilerinizPashabank olarak çalışan adaylarına ilişkin kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Bu kapsamda; kimlik bilgileri, imza, iletişim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, sağlık bilgileri, sabıka kayıt bilgileri, askerlik durum bilgileri, referans kimlik ve iletişim bilgileri, dernek ve sendika üyeliği bilgileri, Kredi Kayıt Bürosu nezdindeki finansal bilgiler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedirKişisel verilerin işlenme amaçlarıKişisel verileriniz, her halükarda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere Bankamız ile kuracak olduğunuz iş sözleşmesinin kurulması ve yerine getirilmesi, istihdam karar süreçlerine esas olmak üzere değerlendirilmesi, Bankamızın yasal yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve haklarını kullanabilmesi amaçları ve genel Bankacılık mevzuatı çerçevesinde işlenmektedir.Bunları dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasıKişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar Arası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurumu, İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bağımsız denetçi kuruluşlar, Bankacılık mevzuatı uyarınca bilgi aktarımına izin verilen diğer kuruluşlara ve Bankamız hissedarları ve iştiraklerine aktarılabilmektedir. Bunun dışında çalışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, hizmet ve ürün satın alınan üçüncü kişilere alınan hizmet ve ürünün sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. Her türlü kişisel veri aktarımında söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gerekli idari, hukuki ve teknik önlemler alınmaktadır.Kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınızKişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirli haklara sahipsiniz. Bu kapsamda;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi, yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Kanun gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile hangi hakkınızı kullanmayı ve bu bağlamda hangi bilgileri talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza No:2/7 34415 Kağıthane / İstanbul Pashabank merkez adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz. Yazılı başvurunuza engel nedenlerin bulunması halinde, yazılı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri en kısa süre içerisinde tamamlamak üzere “info@pashabank.com.tr” adresine “KVKK uyarınca bilgi edinme talebi” konulu bir mail göndererek de bize başvurabilirsiniz.Başvurunuz, bize ulaşması üzerine en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yasa gereği başvurunuzun tamamlanması için gereken işlemlere ilişkin makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatırız. 6698 sayılı KVKK gereği belirli kişisel verileri işlemek için ilgili kişinin açık rızasına ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle yukarıda yer alan bilgilendirme ve aşağıda yer verilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermenizi rica ederiz.Pashabank tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Hayat Sigortası.

Kurumsal Bankacılık Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal Bankacılık Yetkilisi İş İlanları