Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenler, Eyüp, Eminönü, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Zeytinburnu, Mimarsinan/Büyükçekmece, Sultangazi, Esenyurt), İstanbul(Asya)(Adalar, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Çekmeköy, Ataşehir)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bankamız Krediler Birimi'nde görevlendirilmek üzere;
 • Üniversitelerin Bankacılıkla ilgili 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • Benzer pozisyonda en az 5-8 yıl deneyim sahibi,
 • Kredi Tahsis ve mali analiz süreçlerinde deneyimli,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • MS Office programlarına ileri derecede hakim,
 • Detaylı araştırma, veri analizi ve raporlama yapabilen,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip,
 • İkna ve iletişim yeteneği güçlü,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Sonuç odaklı,
 • İş takibi konusunda iyi,
"Krediler Yetkilisi/Yönetcisi" pozisyonunda görev alacak takım arkadaşı aramaktayız.

İŞ TANIMI

 • Kredi tahsis sürecini yürütmek,
 • Mali analiz çalışması yapılacak müşterilerin memzuç bilgilerini temin etmek, moralite sorgulamaları ve gerekli istihbarat çalışmasını yürütmek,
 • Kredi Değerlendirme Raporlarını İngilizce olarak hazırlamak ve revizyon vadesi içerisinde yenilemek,
 • Kredi dosyalarını eksiksiz oluşturmak,
 • Bilanço ve Gelir Tablosu girişlerini yapmak,
 • Rating değerlendirmesi yapmak,
 • Bankanın kredi riski izleme faaliyetleri kapsamında teminata almış olduğu belli büyüklükteki çeklerin moralite sorgulamasını yapmak,

Aday Kriterleri

5 - 8 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Krediler Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Krediler Yetkilisi Krediler Yetkilisi Maaşları Krediler Yetkilisi Nasıl Olunur? Krediler Yetkilisi Nedir? Krediler Yetkilisi İş İlanları
Hakkımızda

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., 25 Aralık 1987’de Yatırım Bank A.Ş. unvanıyla İstanbul’da kurulmuştur. PASHA Bank, kurumsal ve yatırım bankacılığı olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılına kadar farklı sermaye gruplarının yönetiminde hizmet veren bankanın Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 99,92 oranında sermaye payı, Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’ye geçmiştir. Mayıs 2018 itibariyle, Bankanın ortaklık yapısı yüzde 51 PASHA Bank OJSC, yüzde 49 PASHA Holding LLC olarak değişmiştir. Mart 2015 tarihinden günümüze kadar İstanbul’da bulunan genel müdürlük merkezinde faaliyetlerini yürüten PASHA Bank’ın şubesi bulunmamaktadır. PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle girişimcilere hizmet vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma MetniPashabank olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Pashabank Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında Pashabank tarafından “Pasha Yatırım Bankası Aş.” veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.Pashabank tarafından işlenen kişisel verilerinizPashabank olarak çalışan adaylarına ilişkin kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Bu kapsamda; kimlik bilgileri, imza, iletişim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, sağlık bilgileri, sabıka kayıt bilgileri, askerlik durum bilgileri, referans kimlik ve iletişim bilgileri, dernek ve sendika üyeliği bilgileri, Kredi Kayıt Bürosu nezdindeki finansal bilgiler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedirKişisel verilerin işlenme amaçlarıKişisel verileriniz, her halükarda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere Bankamız ile kuracak olduğunuz iş sözleşmesinin kurulması ve yerine getirilmesi, istihdam karar süreçlerine esas olmak üzere değerlendirilmesi, Bankamızın yasal yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve haklarını kullanabilmesi amaçları ve genel Bankacılık mevzuatı çerçevesinde işlenmektedir.Bunları dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasıKişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar Arası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurumu, İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bağımsız denetçi kuruluşlar, Bankacılık mevzuatı uyarınca bilgi aktarımına izin verilen diğer kuruluşlara ve Bankamız hissedarları ve iştiraklerine aktarılabilmektedir. Bunun dışında çalışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, hizmet ve ürün satın alınan üçüncü kişilere alınan hizmet ve ürünün sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. Her türlü kişisel veri aktarımında söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gerekli idari, hukuki ve teknik önlemler alınmaktadır.Kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınızKişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirli haklara sahipsiniz. Bu kapsamda;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi, yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Kanun gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile hangi hakkınızı kullanmayı ve bu bağlamda hangi bilgileri talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza No:2/7 34415 Kağıthane / İstanbul Pashabank merkez adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz. Yazılı başvurunuza engel nedenlerin bulunması halinde, yazılı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri en kısa süre içerisinde tamamlamak üzere “info@pashabank.com.tr” adresine “KVKK uyarınca bilgi edinme talebi” konulu bir mail göndererek de bize başvurabilirsiniz.Başvurunuz, bize ulaşması üzerine en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yasa gereği başvurunuzun tamamlanması için gereken işlemlere ilişkin makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatırız. 6698 sayılı KVKK gereği belirli kişisel verileri işlemek için ilgili kişinin açık rızasına ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle yukarıda yer alan bilgilendirme ve aşağıda yer verilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermenizi rica ederiz.Pashabank tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Hayat Sigortası.

Krediler Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Krediler Yetkilisi Krediler Yetkilisi Maaşları Krediler Yetkilisi Nasıl Olunur? Krediler Yetkilisi Nedir? Krediler Yetkilisi İş İlanları