Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Küçükçekmece)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 25 yıl arası

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 25 yıl arası

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Özel Rumeli Hastanesinde görevlendirilmek üzere;

 • İç Hastalıkları (Dahiliye) branşında ‘Uzman Tıp Doktoru’ olan,
 • Gece Staffı olarak Saat: 18:00-00:00 arasında PART TİME  çalışabilecek,
 • Türkiye’deki Üniversitelerden mezun,
 • Özel Hastane çalışma deneyimine sahip,
 • En az 2 yıl deneyim sahibi,
 • Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden,
 • Alanındaki tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda güncel yöntem, teknik ve teknolojilere hakim,
 • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden/ikamet edebilecek,
 • Branşının gerektirdiği vizyona sahip,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Hasta memnuniyeti odaklı,
 • Etik değerlere bağlı olan,

Belirtilen özelliklerde “Dahiliye  Uzmanı”aranmaktadır.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Dahiliye Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dahiliye Uzmanı Dahiliye Uzmanı Maaşları Dahiliye Uzmanı Nasıl Olunur? Dahiliye Uzmanı Nedir? Dahiliye Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Özel Rumeli Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.Özel Rumeli Hastanesi “Önce Sağlık” sloganı ve kaliteli hizmet anlayışı ile 2006 yılında Sefaköy’ de hizmet vermeye başlamıştır. Etik değerlerden ödün vermeyen uzman hekim kadrosunun yanı sıra tecrübeli sağlık çalışanları ile koruyucu, iyileştirici sağlık hizmetlerini hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak sunmayı ilke edinmiştir. Sağlıkta profesyonel yaklaşımı ve ileri teknolojisi ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınıflandırmada “A Grubu” hastane statüsünde olmaya hak kazanmıştır. Hastanemiz E-5 karayolu, Atatürk Havalimanı ve Metrobüs’ e (toplu taşıma) olan yakınlık gibi konumunun sağlamış olduğu avantajlar ile birlikte sağlık hizmetlerinde yaptığı yatırım ve atılımlarla öncü sağlık kuruluşları arasında yer almaktadır. Kalite Politikamız; *Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip etmek *Uluslararası kalite standartları doğrultusunda tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek *Hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği uygulamalarını benimseyerek sağlık hizmetleri sunumunda mükemmel olmak *Hastalarımıza tedavileri boyunca ilgili, sevecen, şefkatli davranmak ve kaliteli sağlık hizmetini ekonomik koşullarda sunmak *Süreçlerden kaynaklanan hataları minimize ederek sıfır hatayla hizmet sunumu için sürekli gelişmek *Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetmek, kişisel ve mesleki gelişimlerinin eğitimlerle desteklendiği güvenilir bir çalışma ortamı yaratarak devamlılığını sağlamak *Çağdaş ve teknolojik sağlık hizmetlerini kaynakları etkin ve verimli kullanarak, doğaya dost ve çevreci bir anlayış içerisinde sunmak.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÖZEL RUMELİ HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla , “Tevfik Bey Mahallaesi Mektep Sokak No 11 Küçükçekmece/İstanbul” adresinde mukim Özel Rumeli Hastanesi Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. (“Özel Rumeli Hastanesi” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışma arkadaşlarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERÖzel Rumeli Hastanesi ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, kimlik numarası, pasaport bilgileri gibi veriler İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu,  Finans Bilgileri: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Özlük Dosyasının İçeriğini Oluşturan Verileriniz: Çalışanın özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, eğitime ilişkin bilgiler, disiplin soruşturması ve ceza bilgileri, çalışanlara sunulacak ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, çalışanın performans ve kariyer gelişimine ilişkin her türlü anket, rapor, çalışma, en son çalışılan işyerinden alınacak hizmet belgesi, profesyonel/kişisel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, aile yakını (1. Ve 2. Derece) aile kimlik bilgileri (kimlik fotokopileri), İş Sözleşmeleri, İzin Formları, Bireysel Emekliliğe katılım ile ilgili bilgiler. Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: IP Adresi Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre/Parola Bilgileri, Log Kayıtları Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler: Hastane giriş çıkış ve iç mekan kamera ve ses kayıtları, Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel sağlık bilgileri (Sağlık Raporları, izin kapsamında alınan sağlık raporları) ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, Biyometrik Verileriniz: Parmak İzi veriniz,2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIÖZEL RUMELİ HASTANESİ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması  Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Atama terfi, nakil, içeriden transfer gibi Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında görevlendirme ve atama süreçlerinin yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  Çevresel Etki Değerlemesi ve ilgili mevzuat uyarınca yerine getirilen işlerin yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Gerekli Form ve Tutanakların Alınarak İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınma Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarına aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİÖzel Rumeli Hastanesi kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.Açık rızanızın bulunması,  2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sigorta Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: Açık rızanızın bulunması, Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın, Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZİlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi web sitemizde yer alan KVKK Bilgi Talep Formu ile Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No 11 Küçükçekmece/İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” in 5. maddesi uyarıca güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle info@rumelihospital.com adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Lojman, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.

Dahiliye Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dahiliye Uzmanı Dahiliye Uzmanı Maaşları Dahiliye Uzmanı Nasıl Olunur? Dahiliye Uzmanı Nedir? Dahiliye Uzmanı İş İlanları