Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli, İstanbul(Asya)(Tuzla)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Meslek lisesi veya MYO Elektrik, Endüstriyel Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik bölümünden mezun,
 • En az 2 sene sahada Otomasyon sistemlerinde görev almış,
 • Elektrik malzeme ve kumanda devresi bilgisine sahip,
 • Projelerde kablo montaj, devreye alma ve servis işlerini gerçekleştirebilecek,
 • Yurtiçi ve Yurtdışında Elektrik Proje uygulamasını yapabilecek,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Aktif olarak araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Disiplinli, sorumluluk sahibi, çözüm odaklı,
 • Kocaeli veya İstanbul (Asya)’da ikamet eden iş arkadaşları arıyoruz.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)

Elektrik Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknikeri Elektrik Teknikeri Maaşları Elektrik Teknikeri Nasıl Olunur? Elektrik Teknikeri Nedir? Elektrik Teknikeri İş İlanları
Hakkımızda

Oskon Elektrik Elektronik Makina San Tic. Ltd. Oskon Elektrik-Elektronik Mak. San. Tic.Ltd.Şti. müşterilerine otomasyon alanında kaliteli ve profesyonel çözümler sunmak amacı ile 2001 yılında kuruldu. 2006 yılında ise müşterilerimizin şalt ve otomasyon malzeme ihtiyaçlarını en hesaplı ve hızlı şekilde karşılamak üzere Oskon Otomasyon Pazarlama Elektrik End. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmete başlamıştır. Oskon yöneticileri yaklaşık otuz yıllık tecrübesi ve dinamik teknik ekibi ile gelişen teknolojiyi yakalayarak müşterilerine teknik destek sağlamaktadır. Kurulduğu günden bugüne oldukça farklı anahtar teslim otomasyon projelerini başarıyla gerçekleştiren şirket 2010 yılında SIEMENS Çözüm Ortağı sertifikasını almıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASIDoküman İsmi: OSKON grup şirketleri (bundan sonra “OSKON ” olarak anılacaktır), Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PolitikasıHedef Kitle: OSKON tarafından kişisel verileri işlenen OSKON’ un çalışanları, çalışma adayları ve iş ortaklarının çalışanlarıHazırlayan: OSKON İdari İşler ve İnsan Kaynakları Versiyon: 1.0 Onaylayan: OSKON Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 1. GİRİŞ:Şirketimizdeki tüm çalışanlarımızın da bildiği üzere, çeşitli yasal sebeplerle, öncelikle iş Başvuru Formlarını doldurmak suretiyle ve işe girişiniz itibariyle veya iş ortaklarımızın çalışanları; şirketimize ifşa etmiş olduğunuz şahsi bilgileriniz yani kişisel verilerinizi, yalnızca kanunen zaruri olduğu durumlarda Kurumlar ve 3. Kişilerle paylaşmaktayız. Bununla birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği, çalışanlarımızı aşağıdaki hususlarda bilgilendirmemiz gerekmesi sebebiyle işbu yazı;• Şirketimizin, çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydetmesi, sınıflandırması, işlemesi, saklaması, güncellemesi,• Mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilmesi,• Çalışanlarımızın şirketimiz ile anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak bilgilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanmıştır.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:Çalışanlarımızın verilerinin işlenmesi; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve çalışanlarımızın iş sözleşmeleri kapsamı içerisinde işlenmesi zaruri ve gerekli olan, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak hizmet sözleşmesinin diğer gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılmaktadır.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla, şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız özel ve tüzel kişilere, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ:Kişisel verileriniz; işe başvuru anınızdan itibaren olmak üzere, işe giriş için şirketimiz tarafından talep edilen evrakların çalışanlarımızca veya iş ortaklarımızın çalışanlarının kişisel verilerinin tamamlanıp şirketimize teslimi ile işlenmeye başlanacak olup, sonrasında sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan ve bunlarla da sınırlı olmamak üzere elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. 5. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ:İşverenliğimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde haklı ve geçerli gerekçelerini bildirmek suretiyle kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızı 6698 Sayılı Kanun ve şirketimiz tarafından oluşturulan Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin şirket politikası kapsamında kullanmanızın mümkün olduğunu bildiririz.6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASIKişisel verileriniz, OSKON nezdinde KVKK' nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. OSKON kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK' nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilecektir.

Detaylı Bilgi

Elektrik Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknikeri Elektrik Teknikeri Maaşları Elektrik Teknikeri Nasıl Olunur? Elektrik Teknikeri Nedir? Elektrik Teknikeri İş İlanları