Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Human Resources

Human Resources

Application Count

65 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

65 application

Department

Human Resources

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are currently looking for a HR Specialist  ( Disabled )  to join our HR team, who will lead to supporting HR processes in a various aspects to ensure completeness and accuracy.

Main Responsibilities;

  • Purchasing Order & Purchasing Request Process ; Preparing, creating and following all needed PR and PO request according to the needs of HRTeam.           
  • Benefit – The operation of the Gift package process given to the employees.           
  • Personal File responsibility; Creation of the personnel file of the employees who have been hired, tracking and archiving of the exit documents of the employees leaving the job. Responsibility for the general organization of the archive. Being responsible of personal file and documentation process of foreign employees (Inpat & Expat)       
  • Transfer/Promotion; Preparing and distributing the letters in the most accurate way according to the packages worked in the promotion or transfer processes of the employees. Comparing the records with the system on a monthly basis and ensuring that the correct information is reflected in the system on time.
  • Managing the announcement process for transfer/ promotions with HR Department Assistant.                      
  • Dashboards; Supporting completeness and accuracy of data within the existing dashboards. Supporting the creation of new ones wherever digitilization is possible in order to provide right insights and related stakeholders on time.                      
  • System Development; Supporting the localization of SuccessFactors (main HR process internal platform) by being involved in to the testing process and providing translations. Supporting training material creation process for line manager, employee and HRBP development for SF usage/ processes               
  • Performance and Talent Cycle - Supporting performance and talent cycle for NiM by planning announcements, organizing meetings and the master data on the system.                    
  • Supporting the creation of questionnaries on the system, dashboards, presentations. Sending invitations to focus group meetings.                       
  • Supporting of document preparation demanded by the auditors in external and internal audit processes.

Qualifications required for this position are as follows;

• University degree

• Worked in cross-functional teams.

• Worked in operational environment.

• Communicated effectively with different organisational levels.

• Took proactive approach to anticipate issues or improve current practices.

• Good command of communication in English

• Demonstrated capability of working independently      

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate)

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş2016’da kuruluşunun 150.yılını kutlayan dünyanın lider Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam şirketi Nestlé, kariyerinizi şekillendirme konusunda size çok farklı imkanlar sunuyor.Tüketicilerin sevgisi ve ilgisiyle 100 yılı aşkın süredir Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdüren Nestlé, üretimini, yüzde 92 oranında yerel hammadde kullanarak, Bursa Karacabey ve Bursa Kestel’deki 2 fabrikasında gerçekleştiriyor.  1927’de Türkiye’deki ilk çikolata fabrikasını kurarak üretime başlayan Nestlé, bugün 12 kategoride 800’ün üzerinde ürünü ve 50’ye yakın markasıyla faaliyet gösteriyor. Halen 3800 kişiye doğrudan, 7,000 üzerinde kişiye  dolaylı olarak istihdam sağlıyor.  

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

NESTLE TÜRKİYEÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİNestlé olarak gelecekteki takım arkadaşlarımız olarak sizlerin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.1.. Hangi kişisel verilerinizi toplarız?Sizin sağladığınız bilgiler:İş başvurunuz ve değerlendirme süreci boyunca bizimle formlar, kısa mesaj, e-posta yazışmaları, telefon görüşmeleri ve sözlü olarak etkileşime girdiğinizde paylaştığınız ad-soyad, evlilik durumu ve aile bilgileriniz, adres, telefon numarası, özgeçmiş bilgileri, geçmiş çalışma deneyiminiz, eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, kurslar, profesyonel beklentiler gibi kişisel verileriniz.Bizim oluşturduğumuz ve/veya otomatik yollarla topladığımız bilgiler:İş başvurunuz ve değerlendirme süreci boyunca bizim otomatik olan veya olmayan yollarla oluşturduğumuz ve/veya topladığımız başvuru değerlendirme notları, profesyonel beklentiler, anket ve görüşme sonuçları ile güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntüleriniz gibi kişisel verileriniz.Aynı zamanda kamuya açık kaynaklarda paylaştığınız kişisel verilerinizi değerlendirme süreciyle alakalı olmak kaydıyla toplayabiliriz.Üçüncü kişilerden elde ettiğimiz kişisel verileriniz:Yukarıda sayılan bilgileri ürün veya hizmet aldığımız iş ortaklarımız veya tedarikçilerimizle paylaşmanız halinde kişisel verilerinizi bu kişiler yoluyla da toplayabiliriz.3. Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işleriz?Kişisel verilerinizi kısaca işveren olarak iş başvurunuzu değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleriz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve bunların yasal dayanakları konusunda detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.Nestlé olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çeşitli kanuni ve hukuki yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iç ve dış denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetleri, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleriz.Bu kapsamda kişisel verileriniz kanunlar tarafından öngörülmesi veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir. Örneğin ayrımcılık yasağına uygun hareket ettiğimizi kanıtlayabilmek adına değerlendirme sürecine ilişkin bilgi ve belgeleri saklayabiliriz.İş sözleşmesi kurulmasına yönelik süreçteki değerlendirme ve karar faaliyetleri amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu doğrultuda görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleriz.Bu kapsamda kişisel verileriniz aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir. Örneğin ücret beklentiniz sizinle sözleşmenin kurulması sürecinde değerlendirmelerimiz bakımından kullanılmaktadır.Sosyal medya hesapları ve internet siteleri gibi kamuya açık kanallardan paylaştığınız kişisel verileri bunları paylaşma amacınızla sınırlı olmak kaydıyla işleyebiliriz. Örneğin bir sosyal medya hesabı üzerinden mesleki deneyiminize ilişkin bir bilgi paylaşmanız halinde aleni olarak paylaştığınız bu bilgiyi değerlendirme sürecinde işleyebiliriz. Bu kapsamda kişisel verileriniz sizin tarafınızdan alenileştirilmesi sebebine dayanarak işlenmektedir.Nestlé olarak lehimize veya aleyhimize başlatılan dava, tüketici şikayeti ve icra takibi gibi yasal süreçler, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız gibi belirli hakların sağlanması, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemek zorunda kalabiliriz. Bu doğrultuda kişisel verilerinizi fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini gibi amaçlarla işleyebiliriz.Bu kapsamda kişisel verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir. Örneğin kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamında bilgi talep etmeniz halinde bu talebinize cevap verebilmek için ya da Nestlé aleyhine açılacak bir dava kapsamında savunma yapabilmek için zorunlu olduğu ölçüde kişisel verilerinizin kullanılması bu kapsamdadır.Nestlé olarak satış oranlarımızın arttırılması, maliyetlerimizin düşürülmesi, kalite yönetimi, ticari risklerimizin yönetilmesi, çalışanlarımızın eğitilmesi ve gelişimi, kaynakların etkili kullanılması gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizi işlememiz gerekebilir. Bu doğrultuda eğitim faaliyetlerinin, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, lojistik faaliyetlerin, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yönetimi ve yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.Bu kapsamda kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması nedeniyle ve bununla sınırlı olarak işlenmektedir. Örneğin özgeçmiş bilgilerinizi şirket için kariyer ve yetenek gelişimi süreçlerinin yönetilmesi ya da işyerlerimizin güvenliği için CCTV sistemi ile kamera kayıtlarınızın işlenmesi bu kapsamdadır.KVKK uyarınca yukarıda sayılan hukuki sebeplerden herhangi birine istinaden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleriniz için rızanız gerekmemektedir. Bununla birlikte sınırlı bazı hallerde açık rızanızı aldıktan sonra rızanıza istinaden kişisel verilerinizi işleyebiliriz.- Açık rızanızın bulunması halinde kişisel verilerinizi yurt dışına aktarabiliriz. Kişisel verilerinizi aktardığımız ülkenin yeterli korumayı sağladığının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilmesi veya aktardığımız kişilerle aramızda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından onaylanmış bir taahhütname bulunması halinde kişisel verilerinizin açık rızanıza değil, bu dayanaklara istinaden aktarılacağını bilgilerinize sunarız.- Açık rızanızın bulunması halinde bizimle paylaştığınız özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda adli sicil kaydı gibi ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerinizi fiziksel mekan ve taşınır mal ve kaynakların güvenliği gibi amaçlarla işleyebiliriz.Sağlık bilgilerinizin işlenmesi Sağlık bilgilerinizi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler aracılığıyla işleyebiliriz.4. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?Kişisel verilerinizi hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız yurt içinde ve yurt dışındaki Nestlé topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıkları ile yine aynı konularda aramızda sözleşme ilişkisi bulunan tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşabiliriz. Bu kapsamda paylaşılan kişisel verileriniz iş başvurunuzla ilgili olarak gerekli olduğu ölçüde ve sınırlı bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli koruma ve güvenlik önlemlerine riayet edilerek paylaşılmaktadır. Ayrıca hukuka uygun ve yetkileri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.Yasal yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla Nestlé topluluk şirketlerinin ürün ve hizmetleriyle ilgilisi olmayan herhangi bir amaç için kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.5. Haklarınız nelerdir?KVKK uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:- İşleyip işlemediğimizi öğrenebilirsiniz,- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,- KVKK kapsamında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,- talebinize istinaden gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz edebilirsiniz,- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde bu zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde talebinizi oluşturduktan sonra aşağıda belirlenen adreslere yazılı olarak göndermek suretiyle bize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvuruları değerlendirme imkanımız bulunmamaktadır.Nestlé talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.Kişisel verilerin korunması konusunda en güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığı Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından kamuya açık olarak tutulan ve Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.Veri Sorumlusu : Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.Adres : Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 A- Blok Kat:6 Maslak/SarıyerTicaret Sicili : İstanbul - 137419Mersis : 0622000465300019

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları