Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kat Hizmetleri Görevlisi

Mula Otel

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Departman

Turizm

Turizm

Başvuru Sayısı

57 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

57 başvuru

Departman

Turizm

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sultanahmet'te açılışı yapılmış olan otelimize;

11.500 TL aylık net ücret ve 777 TL yol ücreti ile kadromuzda görev alacak, "Kat Hizmetleri Görevlisi" aramaktayız.

  • 8 Saat çalışma süresi ile,
  • Kat hizmetlerinde tecrübeli,

Aday Kriterleri

İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)

Kat Hizmetleri Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kat Hizmetleri Görevlisi Kat Hizmetleri Görevlisi Maaşları Kat Hizmetleri Görevlisi Nasıl Olunur? Kat Hizmetleri Görevlisi Nedir? Kat Hizmetleri Görevlisi İş İlanları
Mula Otel

Plastik ve Ürünleri

Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ1- VERİ SORUMLUSU KİMDİR?6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İpek Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersis No: 0479003191900014 ) veya yetkilendirdiği kişi ve/veya kişiler tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir.2- KİŞİSEL VERİLERİNİZ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA TOPLANACAK VE İŞLENEBİLECEKTİR.Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel veriniz, Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe güncellenerek işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz;Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğu tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunabilme,İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi, İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile diğer kanuni düzenlemeler ile getirilen tüm düzenlemeler çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, iş stratejilerinin belirlenmesi, çalışan memnuniyetinin artırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket gizlilik politikalarının yürütülmesi, Şirketin sözleşmesel ilişki kurduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler ve bunların iştirakleri ile sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme işlemleri,Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli güvenlik önlemleri ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEKTİR?Toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğu tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunabilme,İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi, İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile diğer kanuni düzenlemeler ile getirilen tüm düzenlemeler çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, iş stratejilerinin belirlenmesi, çalışan memnuniyetinin artırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket gizlilik politikalarının yürütülmesi, Şirketin sözleşmesel ilişki kurduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler ve bunların iştirakleri ile sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme işlemleri,Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli güvenlik önlemleri ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi, amaçlarıyla yurt içi veya yurt dışı merkezli olmak üzere ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla Şirketimiz iş ortaklarına, bayilerine ya da iştiraklerimiz, dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, ilgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza, 6698 sayılı kanun kapsamında yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kanunlar ile yetkilendirilen kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır.Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDA HAKLARI NELERDİR?Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre Şirketimiz, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.Şirketimize, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Akçaburgaz Mah. 3053 Sk. No: 12 P.K: 34522 Esenyurt/ İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi “ipekplastik@hs01.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Kat Hizmetleri Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kat Hizmetleri Görevlisi Kat Hizmetleri Görevlisi Maaşları Kat Hizmetleri Görevlisi Nasıl Olunur? Kat Hizmetleri Görevlisi Nedir? Kat Hizmetleri Görevlisi İş İlanları