Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Manavgat)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Turizm

Turizm

Başvuru Sayısı

786 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

786 başvuru

Departman

Turizm

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

lıca/ Kumköy / Manavgat / Antalya adresinde bulunan Miramare Otellerin de görevlendirilmek üzere Animatör arayışımız bulunmaktadır.

 * Otel deneyimine sahip 

* Takım çalışmasına yatkın

* En az lise mezunu

 * Almanya ve İngilizce yabancı dil bilgisine hakim.

İşletmemizde gündüz spor aktivitelerinde geceleri ise parti organizasyonları ve animasyon gösterilerinde çalıştırılmak üzere deneyimli deneyimsiz Almanca yada İngilizce dillerinden en az birini iyi derecede konuşabilen spor ve dans altyapısı olan çalışma arkadaşları arayışımız bulunmaktadır.

 ÇALIŞAN ADAYLARI ÖNEMLİ ÖN BİLGİLENDİRME*

 *Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz.

 **İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sağlık durumunuza ve adli sicil kaydınıza ilişkin bilgi ve belge talep edilecektir


Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)

Animatör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Animatör Animatör Maaşları Animatör Nasıl Olunur? Animatör Nedir? Animatör İş İlanları
Hakkımızda

Miramare Otelleri Kumköy Side bölgesinde bulunmaktadır. 5 yıldızlı Miramare Beach Hotel 276 oda, 1 ana restaurant, 4 ala carte restaurant, 4 bar ve 1 disko ile hizmet vermektedir. Biri kapalı biri açık olmak üzere 2 büyük havuzu ve bir çocuk havuzu vardır. 4 yıldızlı Miramare Queen Hotel ise 358 oda, 1 ana restaurant, 3 ala carte restauran, bir tanesi 24 saat açık olmak üzere 3 bar ile hizmet vermektedir. 28m2si çocuk havuzuna ait toplam 1023 m2 havuz alanı vardır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ (KARİYER.NET) ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞ. A.Ş. (“MİRAMARE HOTELS”) ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİa) Veri SorumlusuZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞ. A.Ş. (“MİRAMARE HOTELS”) (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.*İlettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi de kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, sistemimizde işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı rica ederiz. **İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sağlık durumunuza ve adli sicil kaydınıza ilişkin bilgi ve belge talep edilecektir.***Bizimle paylaşacağınız referanslarınız ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:• İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.• Sizin tarafınızdan özgeçmişinizin iletilmesi. • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.d) İlgili Kişi Olarak Haklarınız KVKK madde 11 kapsamında “ilgili kişi” olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi,• “Ilıca Mah. 310 Sok. No: 3 ILICA / MANAVGAT / ANTALYA.” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,• “[Zaferturizmotelcilikveinsaatas@hs05.kep.tr.]”şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@miramarehotels.com adresine elektronik posta göndererekveya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Lojman, Yemekhane.

Animatör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Animatör Animatör Maaşları Animatör Nasıl Olunur? Animatör Nedir? Animatör İş İlanları