Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

390 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

390 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Çankaya Cinnah'ta bulunan firmamızda istihdam edilecek;

Tek düzen muhasebe kayıt düzenine hakim,
Genel muhasebe, vergi ve ilgili tüm konularda en az 3-4 yıl deneyime sahip,
Günlük banka hareketlerinin takibi, ödeme kontrollerinin yapılması ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydını yapmak,
Maliyet muhasebesi çalışmalarına destek vermek,
Genel muhasebe süreçlerinde tecrübeli,
Kur değerleme işlemlerini yapmak,
Beyannamelerini hazırlama aşamasına getirecek,
Aylık BA- BS bildirge sürecini takip etmek,
MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen,
Günlük raporlama ve aylık raporlama yapabilecek,
E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter uygulamalarına hakim,
Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
Sorumluluk sahibi ve titiz,

Tercihen Logo + Logo Connect programını kullanabilen,

Takım arkadaşı aramaktayız.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)

Muhasebe Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Elemanı Muhasebe Elemanı Maaşları Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur? Muhasebe Elemanı Nedir? Muhasebe Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

MC Sistem elektromekanik sistem entegrasyonu yapan bir kuruluştur. Yüksek teknoloji içeren nitelikli projelerde sahip olunan mühendislik kabiliyeti ile farklı çözümler oluşturan MC Sistem dünya üzerinde aşağıda verilen faaliyet alanlarında anahtar teslim çözümler üretmektedir. Trafik Sistemleri Tünel Elektromekanik Sistemleri Trafik İzleme ve Yönetim Sistemleri Ücret Toplama Sistemleri Sinyalizasyon Sistemleri Demiryolu Sistemleri Sinyalizasyon Sistemleri Telekomünikasyon Sistemleri Elektrifikasyon Sistemleri Demiryolu Üst Yapısı Metro Sistemleri Sinyalizasyon Sistemleri Elektromekanik ve SCADA Sistemleri Havaalanı Sistemleri Radar ve Seyrülsefer Sistemleri Pist Aydınlatma Uçak Park Ettirme Sistemleri Havaalanı Bilgi Sistemi Deniz Trafik Sistemleri Gemi Takip Sistemleri Liman Trafik Yönetim Sistemleri

MC Sistem elektromekanik sistem entegrasyonu yapan bir kuruluştur. Yüksek teknoloji içeren nitelikli projelerde sahip olunan mühendislik kabiliyeti ile farklı çözümler oluşturan MC Sistem dünya üzerinde aşağıda verilen faaliyet alanlarında anahtar teslim çözümler üretmektedir. Trafik Sistemleri Tünel Elektromekanik Sistemleri Trafik İzleme ve Yönetim Sistemleri Ücret Toplama Sistemleri Sinyalizasyon Sistemleri Demiryolu Sistemleri Sinyalizasyon Sistemleri Telekomünikasyon Sistemleri Elektrifikasyon Sistemleri Demiryolu Üst Yapısı Metro Sistemleri Sinyalizasyon Sistemleri Elektromekanik ve SCADA Sistemleri Havaalanı Sistemleri Radar ve Seyrülsefer Sistemleri Pist Aydınlatma Uçak Park Ettirme Sistemleri Havaalanı Bilgi Sistemi Deniz Trafik Sistemleri Gemi Takip Sistemleri Liman Trafik Yönetim Sistemleri

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma MetniBu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Firmamız, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu MC Sistem Elektronik Elektrik Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş.’dir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:Firmamız ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;• Firmanın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,• Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,• Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,• Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,• İletişimin sağlanması,• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,• Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,• Firmamız İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesigibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Firmamıza iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;• Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,• Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Firmamıza yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;• Firmamız’a Kariyer.net üzerinden, elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,• Firmamızın çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,• Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Firmamız tarafından yapılan araştırmalar,• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formlarıaracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.e) Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Firmamız’a başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane.

Muhasebe Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Elemanı Muhasebe Elemanı Maaşları Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur? Muhasebe Elemanı Nedir? Muhasebe Elemanı İş İlanları