Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

867 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

867 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Biyomedikal teknikeri) Bölümlerinden mezun,
  • Sağlık sektöründe deneyimli,
  • Tercihen hastanelerin biyomedikal birimlerinde görev almış,
  • Teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip,
  • Tıbbi cihazların bakım-onarım, kalibrasyonlarını yapabilecek,
  •  Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek ve sorumluluk alabilecek takım arkadaşları arıyoruz.

İŞ TANIMI

Adana Şehir Hastanesinde kurulu bulunan ve Lotez Biyomedikal Biriminin sorumluluğunda olan tıbbi cihaz envanterlerinin yönetimini yaparak, tüm cihazların bakım- onarım ve kalibrasyonlarını düzenli bir şekilde takip edip tamamlamak ve cihazların maksimum performansta çalışmasını sağlamak.

Aday Kriterleri

1 - 2 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Biyomedikal Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Biyomedikal Teknikeri Biyomedikal Teknikeri Maaşları Biyomedikal Teknikeri Nasıl Olunur? Biyomedikal Teknikeri Nedir? Biyomedikal Teknikeri İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tezcanlar Yatırım Anonim Şirketi (Adres: Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Caddesi No: 20 Sarıçam ADANA, Mersis No: 0841048625400013, Tel: (0322) 394 48 75, e-mail: info@tzy.com.tr) (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. Aydınlatma metni kapsamında yer alan detay hususlara web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından erişilebilmektedir.2. Tanımlar Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyiKişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemiAlıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisiniİlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyiVeri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.3. Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Şirketimizce Yukarıda Belirtilen İşlemlere Yönelik Olarak Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecek:Veri Kategorisi Kişisel Veri Saklama Süresi Kimlik Verileri Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hal, Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik no, Fotoğraf, Cinsiyet, İmza, v.b. İş Başvurusu Değerlendirme tarihinden itibaren 1yılİletişim Verileri Adres, E-Posta Adresi, Telefon No v.b. İş Başvurusu Değerlendirme tarihinden itibaren 1yılMesleki Deneyim Verileri Meslek Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Geçmiş İş Tecrübesi, Staj Tecrübesi, v.b. İş Başvurusu Değerlendirme tarihinden itibaren 1yılÖzlük Verileri Aday Personelin Mülakat Sonuçları, Kullandığı Alet/Cihaz Bilgisi, v.b. İş Başvurusu Değerlendirme tarihinden itibaren 1yılHukuki İşlem Verileri Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b İş Başvurusu Değerlendirme tarihinden itibaren 6 ayFiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları vb. İş Başvurusu Değerlendirme tarihinden itibaren 6 ayZaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir: Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla, Yeni personel istihdam edebilmek için, adayların özgeçmiş bilgilerinin tespit edilmesi ve en uygun adayın istihdam edilmesi, Yöneticilerin sizi daha iyi tanıyabilmesi için görüşme ile ilgili tutulan notların, ilgili departman yöneticileriyle paylaşılması, Özgeçmişinizde belirttiğiniz referanslarınız veya bu referanslarınız dışında iş görüşmesi sırasında belirttiğiniz referans kişileriyle vermiş olduğunuz bilgilerin teyit edilmesi, Pozisyonla ne kadar uygun olduğunuzun doğrulanması, İş ilişkisi kurulduktan sonra sizinle ilgili geçmişe yönelik bilgi edinmek için özgeçmişlerinizin saklanması, İlgili mevzuatın gereklerinin ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanması Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.5. Kişisel Verilerin Aktarılması Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kişisel Verileriniz; İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; Çalışan Adayının yapmış olduğu iş başvurusunun, Bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, topluluk şirketlerimiz, iş ortaklarımız, Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle, Çalışan Adayının yapmış olduğu iş başvurusunun, konuyla ilgili Çalışan Adayının açık rızasının bulunması halinde, Hissedarlarımız, Bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, topluluk şirketlerimize ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiÇalışan Adayı’na ait kişisel veriler; online istihdam platformları üzerinden ya da şirketimizin web sitesiüzerinden Çalışan Adayı’nın yaptığı başvurular ile otomatik yöntemlerle veya; kendisi tarafından tarafımıza ilettiği belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve Çalışan Adayı’nın referans olarak gösterdiği üçüncü kişilerden ve önceden çalıştığı yerlerde Çalışan Adayı’nın yöneticisi, sorumlusu vb. pozisyonda olan yetkili kişilerden, yalnızca işle ilgili olmak üzere yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması suretiyle bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilecek veya toplanabilecektir. Söz konusu kişisel verilerinizin iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenmesindeki hukuki sebebi; Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bunun dışında kalan hallerde ise açık rızanız olmasıdır.7. İlgili Kişinin Haklarıİlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde şirketimizin Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Caddesi No: 20 Sarıçam ADANA adresine yazılı olarak ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@tzy.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili Kişi tarafından iletilen taleplerde, ilgili kişinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.Metin’deki DeğişikliklerŞirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Detaylı Bilgi

Biyomedikal Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Biyomedikal Teknikeri Biyomedikal Teknikeri Maaşları Biyomedikal Teknikeri Nasıl Olunur? Biyomedikal Teknikeri Nedir? Biyomedikal Teknikeri İş İlanları