Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

SAP EWM Modül Danışmanı

LOMANSYS Logistics Management Systems

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Kadıköy)

Remote

Remote

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Department

IT

IT

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Application Count

0-50 application

Department

IT

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

 

SAP EWM CONSULTANTS

Lomansys – SAP Consulting Company – delivers globally SAP SCM (Supply Chain Management) business solutions from conceptualization to implementation. SAP SCM focuses on improving your supply chain productivity and decreasing your supply chain costs. With in-depth industry experience and business insight, Lomansys helps its customers globally make the correct technology investments to maximize their supply chain performance.

Now, we are growing and looking for team members in our young and dynamic working environment:

QUALIFICATIONS

·     Interest in SAP EWM module to design and configure complex supply chain solutions through the full life cycle of transformation programs.

·     Bachelor’s degree in Industrial Engineering, Electronics Engineering, MIS, Management Engineering or equivalent education from reputable universities

·      2-4 years experience in SAP EWM module

·      Analytical, problem solving and teamwork skills are required

·      Fluency in English is a must; German knowledge is a plus.

·      No domestic or international travel restriction; ability to be highly mobile.

·      Willingness to work in multicultural environments and global projects

 

JOB DESCRIPTION

Successful candidates will join global projects in area of SAP SCM Transportation Management.

We need dedicated and driven people who are committed to getting it right with desire to learn, improve and contribute. We offer a young and dynamic friendly working environment, a culture of respect, and innovation – with excellent opportunities for growth and development. If that sounds interesting, then join us and discover SCM world at Lomansys.

 

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)

SAP EWM Modül Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

SAP EWM Modül Danışmanı İş İlanları
Hakkımızda

We are focused on SAP Transportation Management and management consultancy services for organizational design & development.We deliver end-to-end SAP TM business solution right from conceptualization to implementation which correlates with your business objectives and focus on enhancing your transportation productivity and reducing your transportation costs. With in-depth industry experience, business insight, we want to help you make the correct technology investments which are maximizing your transportation business performance.Our management consultancy services also include a wide range of services like process management, organizational design, permanent staff calculation and perfomance management systems. We deliver end to end process modeling with proven techniques and show business impact directly.

We are focused on SAP Transportation Management and management consultancy services for organizational design & development.We deliver end-to-end SAP TM business solution right from conceptualization to implementation which correlates with your business objectives and focus on enhancing your transportation productivity and reducing your transportation costs. With in-depth industry experience, business insight, we want to help you make the correct technology investments which are maximizing your transportation business performance.Our management consultancy services also include a wide range of services like process management, organizational design, permanent staff calculation and perfomance management systems. We deliver end to end process modeling with proven techniques and show business impact directly.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

LOMANSYS BİLİŞİM TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Lomansys Bilişim Tek. San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiİş başvurunuz kapsamında toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz bundan sonra birlikte “kişisel veriler” olarak anılacaktır:• Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,• Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, uygun aday sınıflandırması yapılması, adayların yeterlilik ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, adaylara sistem üzerinden kişilik envanteri gönderilmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, tedarikçilerimize ve açık rızanızın bulunması hâlinde iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bünyemizdeki işletmelere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sınırlı olarak aktarılmaktadır.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiŞirket, kişisel verileri, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; doğrudan tarafınızdan telefon görüşmesi, fiziki ortamda form doldurtulması ve doğrudan otomatik sistemler (iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan sair internet siteleri, Şirketimiz internet sitesi, veri entegrasyonu ve telefon kanalı) ile toplamakta ve işlemektedir.Şirket, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması, • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,• Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,• Tarafınızca alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,• Açık rızanızın bulunması hukuki sebepleriyle toplamaktadır.Toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde Şirketimiz İnsan Kaynakları biriminde iş süreçlerinde değerlendirilmek ve işe alım organizasyonlarıyla ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere 10 yıl boyunca tutulacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemekhane.

SAP EWM Modül Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

SAP EWM Modül Danışmanı İş İlanları