Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Finance Specialist

KRK Holding A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Finance

Finance

Application Count

134 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

134 application

Department

Finance

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

  • Graduated from economics and business administration departments complete four year programs in a specific academic discipline.
  • Experienced in project finance, preparation of feasibility reports, evaluation of investment projects, and execution of loan transactions with banks.
  • At least 5 years of experience in finance departments of companies, especially commercial and investment banks,
  • High Level of English
  • Ability to use MS Office programs at an progressive level
  • Developed skills in analytical thinking, planning, follow-up, problem-solving, and decision making ability
  • Should be masters in written and verbal communication, careful, disciplined, and solution-oriented.

We are looking for finance specialist.

Preferred Candidate

More than 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Finans Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Uzmanı Finans Uzmanı Maaşları Finans Uzmanı Nasıl Olunur? Finans Uzmanı Nedir? Finans Uzmanı İş İlanları
KRK Holding A.Ş.

Holding / group of companies

Hakkımızda

KRK Holding; inşaat, temel mühendislik ve geoteknik, enerji, sigorta, maden, gayrimenkul yatırım ve turizm sektörlerinde uzmanlaşmış bir şirketler topluluğudur. Temelleri 1993 yılında grubun en eski üyesi olan Özgün İnşaat ile atılan KRK Holding, yurtiçinde ve yurtdışında imza attığı başarılı projelerle büyümeye devam etmektedir. Birbirini destekleyen sektörlerin yanı sıra enerji, maden, gayrimenkul, sigorta ve turizm gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteren şirketleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan grubun öncelikli hedefleri arasında sürdürülebilir kalkınma yer almaktadır. Benimsediği kurallar ve etik değerlerle çevreyi ve insan sağlığını ön planda tutan projelere imza atan KRK Holding, kurumsal ve ekonomik büyümeyi, toplumsal gelişmeyle birlikte yürütmektedir.

KRK Holding; inşaat, temel mühendislik ve geoteknik, enerji, sigorta, maden, gayrimenkul yatırım ve turizm sektörlerinde uzmanlaşmış bir şirketler topluluğudur. Temelleri 1993 yılında grubun en eski üyesi olan Özgün İnşaat ile atılan KRK Holding, yurtiçinde ve yurtdışında imza attığı başarılı projelerle büyümeye devam etmektedir. Birbirini destekleyen sektörlerin yanı sıra enerji, maden, gayrimenkul, sigorta ve turizm gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteren şirketleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan grubun öncelikli hedefleri arasında sürdürülebilir kalkınma yer almaktadır. Benimsediği kurallar ve etik değerlerle çevreyi ve insan sağlığını ön planda tutan projelere imza atan KRK Holding, kurumsal ve ekonomik büyümeyi, toplumsal gelişmeyle birlikte yürütmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİBu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır.KRK Holding A.Ş.Türk mevzuatına uygun bir şekilde kurulmuş ve bu kapsamda ticari faaliyet göstermekte olan “KRK Holding Grup Şirketi, bağlı şirketler ve ortaklıkları bünyesindeki diğer şirketler” (“Şirket”); veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda detay ve içeriği belirtilen kapsamda kişisel verilerinizi işlemektedir.Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ikincil mevzuata uygun olarak işlenmekte ve yine bu kapsamda gizliliğine azami ölçüde dikkat edilmektedir. Verilerin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmesi, doğru ve güncel olmaları; belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde toplanması, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak hareket edilmesi Şirket’in önem atfettiği konuların başında gelmektedir.İşlenen Kişisel Veriler:Şirket olarak; Çalışan Adaylarına ait işlenen Kişisel Veriler aşağıda örnek kabilinden olmak üzere belirtilmiştir:Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, milliyetiİletişim ve Lokasyon Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi vbEğitim Verisi: Öğrenim durumu, mezun olduğu okullar, sertifika ve diplomalar, yabancı dil bilgileri ve seviyeleri, özel yetenekleri ve becerileri, CV (özgeçmişi), yatkınlığı, gittiği kurslar,İş Deneyimi Verisi: Meslek bilgisi, geçmişte çalışılan şirketler, çalışma tecrübesi, çalıştığı dönemler, çalıştığı pozisyonlar, çalışılan şirketten ayrılma nedenleriGörsel ve İşitsel Veriler: Fotoğraflar, görüntüler, kamera kayıtları Finansal Veri: Talep edilen maaş miktarıÖzel Nitelikli Kişisel Veriler: CV (Özgeçmiş) içerisinde yer alan Sendikal, dernek ve vakıf faaliyetleri ve mensubiyeti, sağlık geçmişi, engelli olma durumu, ağır bir işte çalışma uygunluğunu gösterecek sağlık raporları, adli sicil kaydı, vücut ısısı bilgisiDiğer Veriler: Askerlik durumu, ehliyet verildiği tarih, ehliyet tipi, araç kullanmaya elverişliliği, referans (referans olan kişi, mesleği, çalıştığı firma, telefon ve adres bilgisi) bilgileri, yurtdışı geçmişi, bağlı bulunan sosyal güvenlik yardımı bilgisi, bilgisayar kullanımı bilgisi, seyahat engeliKişisel Verilerin İşlenme Amaçları:Çalışan adayları ile Şirket arasında kurulmak istenen işçi-işveren ilişkisinin; özellikle işveren tarafından değerlendirilmesi amacıyla gerekli nitelikte olan ve yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirket tarafından işlenebilmektedir. Bu amaçlar aşağıda detaylı olarak belirtilecektir. Çalışan adayları ile Şirket arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde; işlenen veriler açık rızanız olması durumunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü ilkeler çerçevesinde işlenmeye devam edilebilir. Muvafakatiniz olmaması halinde ise işlenen veriler olumsuz sonuçlanan görüşmeler sonrasında yasal süreleri içerisinde silinecek veya imha edilecektir.Kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir:- Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi,- İş görüşmelerinin sonuçlarının bildirilmesi için çalışan adayları ile iletişime geçilebilmesi,- Özgeçmişte yer alan bilgilerin, Şirket’in istihdam oluşturmak istediği çalışma pozisyonu ile aynı doğrultuda olup olmadığının değerlendirilebilmesi,- Şirket’in istihdam oluşturmak istediği çalışma pozisyonu için uygunluğunuzu teyit edebilmek için referans kişileri ile iletişime geçilebilmesi,- Şirket içi güvenliğin sağlanmasıÖzel nitelikli kişisel verileriniz işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir:- Şirket olarak çalışan adaylarının dernek ve vakıf üyeliği gibi bilgilerini doğrudan işleme amacımız bulunmamakla birlikte; adaylar tarafından Şirket’e iletilen CV (özgeçmiş) kapsamında bu bilgilerin bulunması halinde doğal bir sonuç olarak söz konusu veriler işlenebilmektedir.- Çalışan adaylarının istihdam oluşturulmak istenen pozisyona uygunluğunu değerlendirebilmek amacıyla sağlık verileriniz işlenebilmektedir.- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını süresince vücut ısınız kamu sağlığı açısından Şirket işyeri giriş çıkışlarında işlenebilmektedir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler:Şirket ile çalışan adayı arasında kurulması hedeflenen iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle, Şirket’in meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız diğer amaç ve sebeplerden dolayı sizlerden talep etmiş olduğumuz veya doğrudan sizlerin bizlerle paylaşmayı tercih ettiğiniz -özellikle özgeçmişinizde (CV) yer alan- kişisel verilerinizi iş başvurunuz sırasında, istihdam sağlama platformları veya elektronik ortamda, iş birden fazla kişinin kullanımına ve üçüncü kişilerin kullanımına açık olarak kaydettiğiniz uygulama, sunucu, programlar ve Şirket tarafından sizlere takdim edilen iş başvuru formları vasıtasıyla toplamaktayız.Bunların dışında, özel istihdam büroları ile kariyer portallarından bizlere iş başvurusu yapmanız vasıtasıyla (veya bu portallarda paylaştığınız bilgilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasını tercih etmeniz dolayısıyla) bu portallarda paylaştığınız kişisel verilerinizi; işyerinin güvenliğini sağlamaya yönelik yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için, yine yasalara uygun olarak işyerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel kişisel verilerinizi; bir başka hukuki yükümlülüğümüz doğrultusunda iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi toplamaktayız.Şirket tarafından gerçekleştirilen veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz kapsamında zorunlu olması; kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebepleri ile ihtiyaç duyulan hallerde açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olan verileriniz ise açık rızanıza başvurularak işlenecektir.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Amaçları:Çalışan adaylarımıza ait işlemeye konu olabilecek kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgileri, özel nitelikli kişisel verileri, eğitim ve iş deneyimi verisi, askerlik durum ile referans bilgisi gibi diğer kişisel verileri tarafımızca aktarılmasını gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olacak şekilde ve 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilmektedir.Ayrıca çalışan adaylarına ait kişisel verileri, istihdamın sağlanabilmesi kapsamında İK danışmanlarına, sizler ile iletişimin kurulabilmesi adına bu alanda görevlendirilmiş personelimize, şirket içi güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile giriş-çıkış denetlenmesi verilerini adli ve idari birimlere, gerekmesi halinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına avukatlarımıza, hukuk desteği aldığımız firmalara ve resmi yargı mercilerine ve açık rızanıza başvurarak Şirketimizin bağlı bulunduğu KRK Holding grup şirketlerine veri güvenliği temin edilmek suretiyle KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci ve/veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurarak aktarabilmekteyiz.Haklarınız:Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat ticari merkez adresimiz olan Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sk. No:7 34349 Beşiktaş İstanbul adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Şirket sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.Şirket İletişim Bilgileri: Telefon Numarası: +90 212 275 37 37 Faks Numarası: +90 212 267 35 15Adres: Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sok. No:7, PK:34349 Beşiktaş/ İstanbulŞirket tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı özgür irademle kabul ederim.

Detaylı Bilgi

Finans Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Uzmanı Finans Uzmanı Maaşları Finans Uzmanı Nasıl Olunur? Finans Uzmanı Nedir? Finans Uzmanı İş İlanları