Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Dilovası)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Teknik

Teknik

Başvuru Sayısı

91 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

91 başvuru

Departman

Teknik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Mekanik bakım onarım,
 • Periyodik kontrol,
 • Periyodik yağlamalar,
 • Arıza tespiti,
 • Arıza giderilmesi işlerini yapacak.
 • Minimum 3 yıl tecrübeli,
 • Makine bölümünden mezun(Lise-Önlisans)
 • Erkek adaylar için Askerliğini yapmış,
 • Dilovası- İzmit E-5 güzergahına yakın ikamet eden,
 • İki vardiya şeklinde(08:00-16:00 ile 16:00-24:00) çalışabilecek,
 • Gerekli durumlarda mesaiye kalabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Körfez Tüpraş lokasyonunda çalışabilecek çalışma arkadaşları aramaktayız.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)

Mekanik Bakım Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Elemanı Mekanik Bakım Elemanı Maaşları Mekanik Bakım Elemanı Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Elemanı Nedir? Mekanik Bakım Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

1987 yılına dayanan tecrübemizle 2007 yılında kurduğumuz KOCAMAN DENİZCİLİK firmamız Türkiye’nin her noktasında liman işletmeciliği, gemi acenteliği, tahmil-tahliye, depolama, taşımacılık ve iş makinesi kiralama hizmetleri vermektedir. Firmamız ayrıca 2015 yılında Tüpraş Rafineri A.Ş.’nin petrokok ve kükürt elleçleme operasyonlarını gerçekleştirmeye başlamıştır. Bunun yanında, ülkemize yapılmış olan en büyük yatırım olan SOCAR-Star Rafineri A.Ş. Aliğa Rafinerisi petrokok ve kükürt elleçleme operasyonlarını da 2018'den beri gerçekleştirmekte ve sektörde başarısını ortaya koymaktadır.

1987 yılına dayanan tecrübemizle 2007 yılında kurduğumuz KOCAMAN DENİZCİLİK firmamız Türkiye’nin her noktasında liman işletmeciliği, gemi acenteliği, tahmil-tahliye, depolama, taşımacılık ve iş makinesi kiralama hizmetleri vermektedir. Firmamız ayrıca 2015 yılında Tüpraş Rafineri A.Ş.’nin petrokok ve kükürt elleçleme operasyonlarını gerçekleştirmeye başlamıştır. Bunun yanında, ülkemize yapılmış olan en büyük yatırım olan SOCAR-Star Rafineri A.Ş. Aliğa Rafinerisi petrokok ve kükürt elleçleme operasyonlarını da 2018'den beri gerçekleştirmekte ve sektörde başarısını ortaya koymaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KOCAMAN GLOBAL DENİZCİLİK A.Ş.ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİKocaman Global Denizcilik A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.Veri Sorumlusunun KimliğiKocaman Global Denizcilik A.Ş. olarak, siz çalışan adaylarımızdan elde ettiğimiz kişisel veriler bakımından KVKK ile ilgili düzenlenmeler uyarınca ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatına haiz olmaktayız. Bize internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.İşlenen Kişisel VerilerKocaman Global Denizcilik A.Ş. ile imzalanacak sözleşme uyarınca aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir.-Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, nüfus kayıt örneği;-İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;-Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik belgesi-Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Sabıka Kaydı, sağlık bilgileri, parmak izi, fotoğrafKişisel Verileri İşleme AmacıKocaman Global Denizcilik A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK m.5’e dayanarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerini işlememekteyiz. Ancak aşağıdaki şartların birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün hale gelmektedir.- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Ancak sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir ve aktarılabilir.İşlenen Kişisel Verilerin AktarımıKişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında yukarıda açıkladığımız amaçlar çerçevesinde ; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile KVKK m. 5/2 uyarınca ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine dayanan KVKK m. 6/3 uyarınca ilgili kişinin rızası alınmadan paylaşılabilecektir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki SebeplerKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır.Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin HaklarıKişisel veri sahipleri olarak şirketimize başvurmanız durumunda haklarınıza ilişkin taleplerinizi en kısa sürede tarafımızca karşılanacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.Hak ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz, ilgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden veya elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Detaylı Bilgi

Mekanik Bakım Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Elemanı Mekanik Bakım Elemanı Maaşları Mekanik Bakım Elemanı Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Elemanı Nedir? Mekanik Bakım Elemanı İş İlanları