İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Bakırköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

132 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

132 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Görev ve Sorumlulukları:

 • Genel Müdürlüğün faaliyetlerini finanse etmek için gerekli fonları hazır bulundurmak üzere finans programlarının hazırlanması ,nakit hareketlerinin kontrol altına alınması
 • Genel Müdürlük mali ve nakdi işlemlerinin yürürlükteki mevzuat , yönetmelik ve talimatlara göre yönetilmesinin sağlanması
 • Nakit akış girdilerinin kontrol edilmesi ve nakit akış tablosu şablonun oluşturulması , nakit akış verilerinin temin edilmesi için koordinasyonun sağlanması
 • Nakit akış planının kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda güncellemelerinin yapılması
 • Nakit eksik/fazlasına ilişkin aksiyon planlamasının yapılması , gerekli durumlarda nakit akışı ile ilgili ek açıklamaların üst yönetime sunulması
 • Bankalar ve finans kuruluşlarıyla olan mali ilişkilerin düzenlenmesi ve finansman ihtiyacının en ekonomik kaynaklardan temin edilmesi yolundaki politikaların yürütülmesi
 • Genel Müdürlük faaliyetlerinin yönetimce değerlendirilmesi ve ileriye dönük kararlar alınmasında gerekli olan bilgileri sağlayacak finansal tabloların hazırlanması ve analiz yapılması
 • Vadeli çeklerin takibi , gerekli yazışma ve teslim tutanaklarının tanzimi ve takasa intikali ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi 
 • Kullanılacak çeklerin tespit edilmesi , çekin hazırlanması ve kaşelenmesinin sağlanması
 • Verilen çeklerin tahsilat durumunun takip edilmesi ve gerekli durumlarda aksiyonların alınması
 • Bankalardan alınan gün sonu bakiyelerinin takip edilmesi ve gerekli durumlarda aksiyonların alınması
 • Teminatların takibi , gerekli yazışma ve telim tutanaklarının tanzimi ve takasa intikali ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi 
 • Tahsilatların izlenmesi ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Yapılan ödeme , tahsilat , teminat kayıtları , çek kayıtlarının takibi ve muhasebe kayıtlarının doğruluğunun kontrol edilmesi
 • Şirketin günlük , haftalık ,aylık ödeme planlarını hazırlayarak üst yönetime düzenli olarak bilgi akışının sağlanması
 • Günlük banka ekstrelerinin alınması ve mutabakatların yapılması 
 • Günlük banka işlemlerinin izlenmesi ve takibinin yapılması
 • Banka talimatlarının hazırlanması , bankalara gönderilmesi ve takibinin yapılması 
 • Banka hesaplarının güncel likidite takibinin yapılması (çek , nakit , evrak vs.)
 • Şirkete ait ödemeleri nakit akışına uygun olarak üst yönetim onayına sunulması ve ödemelerin yapılması
 • Kasa takibinin günlük olarak yapılması , sistem kayıtlarının oluşturulması ve yönetime sunulması
 • DBS-Teminat mektupları ile ilgili banka limitlerinin oluşturulması , gerekli durumlarda banka ile görüşülerek limit artışlarının yapılması ve vadelerinin takip edilmesi
 • Nakit ve  şirkete kıymetli evrakları (ipotek vb) muhafaza edilmesi genel müdürlük kasasının mevzuata uygun yönetilmesi 
 • Müşterilere satış yapılmadan önce kredi risk durumunun incelenmesi , firma hakkında piyasa ve banka istihbaratlarının yapılması 
 • Müşteri limitlerinin takip edilmesi ve limit onaylarının verilmesi

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Finans Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Şefi Finans Şefi Maaşları Finans Şefi Nasıl Olunur? Finans Şefi Nedir? Finans Şefi İş İlanları
Hakkımızda

1969 yılında mütevazi bir işletme olarak kurulan KESKİN YAPI , Aile büyüğümüz AHMET GEYİK tarafından 1991 yılında kurumsal bir yapının temellerini atm

Şirket Sayfasına Git

Finans Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Şefi Finans Şefi Maaşları Finans Şefi Nasıl Olunur? Finans Şefi Nedir? Finans Şefi İş İlanları