Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Diyarbakır(Merkez)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Başvuru Sayısı

909 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

909 başvuru

Departman

Bilgi İşlem

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler;

Kardelen otomotiv LTD. ŞTİ. bünyesinde görevlendirilmek üzere Bilgi İşlem Sorumlusu  aramaktayız.

 • Tercihen Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • PHP | MYSQL | Javascript | Ajax | Jquery  bilen,
 • Net Core Web Api, WCF, Windows Service, Web Service kullanarak entegrasyon projelerinde yer alabilecek,
 • TSQL ile belirli seviyede karmaşık sorguları okuyup, yazabilen,
 • Storage yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Veri yedekleme teknolojileri konusunda bilgi sahibi,
 • Kurumsal antivirüs yönetimi konusunda bilgi sahibi,
 • Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi sahibi,
 • Sanallaştırma sistemi (hyper-v) kurulum, konfigürasyon ve yönetiminde bilgi sahibi,
 • Network mimarisi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi (Domain, WAN/LAN, TCP/IP, DNS, IIS / SMTP, Active Directory ),
 • Fortigate Firewall, VPN konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Switching ve VLAN konfigürasyonunda deneyimli ,
 • E flow yazılımı konusunda deneyimli, 
 • Yerel Ağ yönetimi ,kablolama ve ağ cihazları desteği verebilen,
 • Windows işletim sistemlerine hakim, 
 • İp santral 3CX, perkotek PDKS, ip kamera sistemlerini yönetebilen,
 • Bilgisayar donanımları konusunda tecrübeli,
 • MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
 • Teknik doküman okuma seviyesinde ingilizce bilen,
 • Kendini geliştirme ve yeni teknolojileri takip etme isteğine sahip, öğrenmeye açık, problem çözme becerisi olan,
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Analitik düşünebilen, enerjisi yüksek bir ekipte takım arkadaşları ile pozitif ilişkiler geliştirebilecek,
 • İletişim yönü güçlü, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı
 • Sürücü ehliyeti olan, Aktif araç kullanabilen ve Seyahat engeli olmayan,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim becerisi yüksek,
 • Takım çalışmasına inanan ve yönetebilen, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlayan veya muaf olan,
 • Diyarbakır ilinde ikamet eden,


Bilgi Teknolojileri/ IT Departmanında görevlendirilmek üzereBay/Bayan adayların başvurularını bekliyoruz.Aday Kriterleri

5 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Bilgi İşlem Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi İşlem Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu Maaşları Bilgi İşlem Sorumlusu Nasıl Olunur? Bilgi İşlem Sorumlusu Nedir? Bilgi İşlem Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) / ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMUSayın ……………………………………………………….gerek İş Başvuru Formlarını doldurmak, gerek işe girişiniz ve gerekse iş sözleşmenizin sona ermesi itibariyle sonraki süreçte, şirketimizle paylaşmış olduğunuz şahsi bilgileriniz ve kişisel verilerinizi, yalnızca kanunen zaruri olduğu durumlarda Kamu Kurumları ve mevzuatın izin verdiği diğer kurumlar ile paylaşmaktayız.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, çalışanlarımızı ve/ veya çalışan adaylarımızı aşağıdaki hususlarda bilgilendirmemiz gerekmesi sebebiyle işbu metin;• Şirketimizin, kişisel verilerinizi kaydetmesi, sınıflandırması, işlemesi, saklaması, güncellemesi,• Mevzuatın izin verdiği durumlarda Kamu Kurumları ve diğer kurumlara kişilere açıklanabilmesi, aktarılabilmesi,• Çalışanlarımızın şirketimiz ile anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak bilgilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanmıştır.Diğer taraftan yine bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu yetkilisi tarafından hazırlanmıştır.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:• Kişisel verilerinizin işlenmesindeki sebep ve amaç İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer mevzuat ve çalışanlarımızın iş sözleşmeleri kapsamı içerisinde işlenmesi zaruri ve gerekli olan, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak hizmet sözleşmesinin diğer gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılmaktadır.• Sözkonusu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun 5. Maddesi hükmüne uygun olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve ayrıca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:• Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla, şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer• mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan tüm kamu tüzel kişilerine, iştiraklerimize, Şirketimiz ana hissedarı, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz, ticari iş ortağı olduğumuz özel ve tüzel kişilere, tedarikçi ve/veya taşeron firmalara, alt veya üst işverenler ile, bağlı bulunduğu grup şirketlere, şirket ortağı tüzel kişiler aktarılabilecektir.• Yine aynı şekilde kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli, idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine de aktarılabilecektir.Ayrıca tarafımızla paylaştığınız dernek, vakıf ve benzeri üyelik verileriniz, sağlık verileriniz ve ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz, seçiminize göre ilgili Topluluk şirket(ler)i tarafından açık pozisyonlarda değerlendirilmeniz, yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi amacı ile de işlenebilecektir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:Kişisel verileriniz; işe başvuru anından itibaren, işe giriş için şirketimiz tarafından talep edilen evrakların tarafınızca tamamlanıp şirketimize teslimi ile işlenmeye başlanacak olmakla, sonrasında sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan ve bunlarla da sınırlı olmamak üzere elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde hükmü uyarınca haklarınız:İşverenliğimize başvurmak suretiyle ve/veya 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ e göre Ş.urfa yolu Üzeri 1. Km 21070 DİYARBAKIR adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ik@kardelenotomotiv.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.Bu talepleriniz çerçevesinde 6698 Sayılı Kanun 11. Madde hükmü gereği haklarınız aşağıdaki gibidir.• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde haklı ve geçerli gerekçelerini bildirmek suretiyle kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,• Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızı 6698 Sayılı Kanun ve şirketimiz tarafından oluşturulan Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin şirket politikası kapsamında kullanmanızın mümkün olduğunu da ayrıca bildiririz.6698 sayılı KVKK Kapsamında Açık Rıza Beyanı Tarafıma yapılan bilgilendirmeyi okudum ve 6698 KVKK hakkında yeterli bir şekilde açık ve net olarak bilgilendirildim.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketiniz ile paylaşmış olduğum kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin şirketiniz tarafından bahsi geçen Kanun’a uygun şekilde saklanmasına, kaydedilmesine, güncellenmesine, mevzuatın izin verdiği ve gerekli kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanmasına, devredilmesine, sınıflandırılmasına ve yine bahsi geçen Kanun’da sayılan şekillerde işlenmesine; ayrıca parmak okutma, yüz tanıma gibi biometrik verilerin alınmasına da tüm hür irademle açık onay veriyorum. AD SOYAD : TARİH : İMZA :

Detaylı Bilgi

Bilgi İşlem Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi İşlem Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu Maaşları Bilgi İşlem Sorumlusu Nasıl Olunur? Bilgi İşlem Sorumlusu Nedir? Bilgi İşlem Sorumlusu İş İlanları