Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Yönetim

Yönetim

Başvuru Sayısı

353 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

353 başvuru

Departman

Yönetim

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Büro yönetim prosedürlerine hakim olmak,
 • Temel bilgisayar ve Office programları bilgisine hakim olmak,
 • Raporlama yapabilmek,
 • Düzgün bir diksiyona sahip olmak,
 • Dış görünüşe önem vermek,
 • Çoklu görevleri önceliklendirme yeteneğini göstermek,
 • Bağımsız veya bir ekibin parçası olarak çalışabilmek,
 • Zaman yönetimini sağlamak,
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Tempolu iş ortamına uyum sağlayabilmek
 • Yönetici Asistanlığında en az 5 yıl tecrübeli olmak,
 • İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden/edebilecek olan.

 

İş Tanımı

 • Toplantı ve randevuları organize etmek,
 • Yöneticiler için seyahat düzenlemeleri yapmak,
 • Toplantılar esnasında gerekli notları tutmak,
 • Postalama, fakslama ve yönetime kopya iletme dahil olmak üzere genel büro desteği sağlamak,
 • Telefon çağrılarına cevap vermek, yönlendirmek,
 • İletişim bilgileri kaydını tutmak,
 • Düzenli olarak yayınlanması planlanan raporları hazırlamak,
 • Yazışma, rapor, taslak, not ve e-postalar dahil olmak üzere ofis belgelerini hazırlamak ve ilgili yöneticiye sunmak,
 • Dosyalama sistemi geliştirmek ve sürdürmek,
 • Ofis ziyaretçilerine yönlendirmede bulunmak,
 • Mesleki ve teknik bilgi birikimini korumak, güncel olmak.

Aday Kriterleri

5 - 8 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
B sınıfı

Yönetim Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetim Asistanı Yönetim Asistanı Maaşları Yönetim Asistanı Nasıl Olunur? Yönetim Asistanı Nedir? Yönetim Asistanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KARAVİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNSAAT OTOMOTİV PET. ÜRN. PAZ. SAN. TİC. A. Ş.ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otomotiv Pet. Ürn. Paz. San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak tarafımızca hazırlanmıştır.MADDE 1: VERİ SORUMLUSUKişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otomotiv Pet. Ürn. Paz. San. Tic. A.Ş. olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizle irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:Adres : Gömmetaş Mah. Urfa Blv. Karavil Center No:401 A Bağlar /DİYARBAKIR Telefon : 0412 323 32 00E-posta : info@abdulkadirkaravilgrup.com.trMADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIKişisel verileriniz, şirketimizce aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:a- Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,b- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,c- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,d- Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini.e- Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini.MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACIZiyaretçilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları, hizmet sağlayıcıları, hissedarları, grup şirketler ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk kişileriyle paylaşılabilecektir.MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel veriler; tamamen veya kısmen otomatik olan yollar veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollardan; sözlü, yazılı, fiziksel veya elektronik yollarla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:a- Sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,b- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,c- Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için gerekli olmasıd- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması,e- Kanunda açıkça öngörülen hallerde,f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren haller açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve kendisiyle ilgili işlenen kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmeb- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmec- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmed- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmee- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemef- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeg- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeh- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmei- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen ve yukarıda belirtilen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Detaylı Bilgi

Yönetim Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetim Asistanı Yönetim Asistanı Maaşları Yönetim Asistanı Nasıl Olunur? Yönetim Asistanı Nedir? Yönetim Asistanı İş İlanları