Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Elektrik Teknisyeni

KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE

Antalya(Manavgat)

İş Yerinde

İş Yerinde

28 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Teknik Servis

Teknik Servis

Başvuru Sayısı

153 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

153 başvuru

Departman

Teknik Servis

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Manavgat Çolaklı’da bulunan üç otelden oluşan işletmemizde “Teknik Bakım Görevlisi(Elektrik) " olarak görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşı aramaktayız.

ARANILAN NİTELİKLER

Tercihen meslek yüksek okulları ya da meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.

Tercihen Meslek lisesi mezunu olmayanlarda, branşı ile ilgili mesleki yeterlilik belgesine veya ustalık belgesine sahip olmak.

Tercihen benzer pozisyonda deneyime sahip olmak.

Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma becerisine sahip olmak,

Aday Kriterleri

2 - 15 yıl arası
Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Elektrik Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Maaşları Elektrik Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Teknisyeni Nedir? Elektrik Teknisyeni İş İlanları
KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE

Turizm / Konaklama ve Otelcilik

Hakkımızda

FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. 26 Mayıs 1983 tarihinde Sn. Yahya KURT tarafından kurulmuş olup KAMELYA COLLECTION EXCLUSİVE HOTELS olarak Turizm Otelcilik alanında faaliyet göstermektedir. Kamelya Collection Exclusive bünyesindeki oteller; Aishen K Club (Birinci sınıf tatil köyü) 29 Nisan 1989 tarihinde işletmeye açılmıştır. Fulya Otel (5 yıldızlı otel); 10 Temmuz 1990 tarihinde işletmeye açılmıştır. Selin Otel (5 yıldızlı otel); 29 Mayıs 1992 tarihinde işletmeye açılmıştır. Kamelya Collection otelleri 9 yıl süreyle İspanyol Otelcilik Grubu SOL firması tarafından işletilmiş, daha sonra FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. tarafından, profesyonel yöneticiler ve kurumsal yönetim anlayışı ile işletilmeye devam edilmektedir. Kamelya Collection Hotels toplam 240 bin metrekare alana ve 1133 oda kapasitesine sahiptir. Sektörün hızlı gelişimini sürdürmesi ve rekabetin giderek yoğunlaşması sürekli yeni yatırımların yapılmasını ve devamlı katma değer yaratılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebeple 2007-2008 kış sezonunda FSP Kamelya Collection, Fulya Oteli ve Selin Oteli tamamen renove etmiş ve hizmete açmıştır. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ Üç boyutlu; “Çalışan”, “Misafir”, “Yatırımcı” memnuniyetlerini -en üst düzeyde- tutma yönetim anlayışını benimser. Şirket hedeflerine ulaşmada tüm çalışanların kendini sorumlu hissettiği, karşılıklı saygı ve güvenin esas olduğu, bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamayı hedefler. Çalışanların hedeflerini gerçekleştirmeleri ve kişisel gelişimleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, planlar ve uygular. Çalışanların geliştirme, iyileştirme vb. tüm konularda getirdiği önerileri değerlendirir, uygulanmasını destekler. İş müracaatında bulunan tüm adaylara eşit hak tanır. Yeni başlayan çalışanın uyum sağlayabilmesi için uyum süreci planlar. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturur. Çalışanların tüm haklarının kanun ve kurallar çerçevesinde takip edildiği bir sistem ile çalışır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda, şirketimizin hizmetinden faydalananlar da dahil olmak üzere, şirket içi tüm şahıslara ait kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.KVKK uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla, FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. olarak, çalışanları ve çalışan adaylarını aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz;• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,• Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,• Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzereotomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Veri sorumlusu olarak FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. tarafından kişisel verileriniz işe alım sürecinden başlayarak, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 27836 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer tüm yasal mevzuatın Şirketimize yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde tutulmakta ve işlenmektedir.• Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,• Şirketimiz ve işin işleyişi hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,• Şirketimize personel alımı için gerekli olan süreçler ile eski çalışanların işletmedeki disipline uyum durumlarına göre tekrar işe alınabilirliğini incelemek amacıyla işe alım süreçlerinde kullanmak,• Çalışanların servis güzergahlarını, yemek ve üniforma ihtiyaçlarını belirlemek,• Çalışanların gelişimlerini takip etmek, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, sosyal etkinlikler planlamak,• Gelecek dönem faaliyetlerini planlarken iyileştirmeler ve performans yönetimi yapmak,• Soyunma odası dolaplarını kontrol altında tutmak, zimmete verilen malzemeleri takip etmek,• Kişinin sağlık durumunun yapacağı işe uygunluğunu denetlemek, • Mali, ticari, hukuki, sağlık vb. denetimleri sağlamak,• Çalışanların hak etmiş oldukları ücretleri ödemek, izin alacaklarını takip etmek, yasal zorunlu bildirimleri ve işe giriş/çıkış işlemelerini yapmak, Bireysel Emeklilik Sisteminin gereklerini yerine getirmek, taraflar arasında ihtilaf durumunda hukuki süreçlerde kullanmak.Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimi-zin yerine getirilmesi gibi amaçlar ve şirketimizin yönetsel kararları doğrultusunda doğacak ihtiyaçları dahilinde KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.KVKK’nın 7. Maddesi ve ilgili diğer yasal mevzuatta düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, yetkili veya çalışanları değerlendirme süreçlerinde ve hukuki, mali, ticari vb. süreçlerde kullanmak, şirketimizin insan kaynakları politikalarını belirlemek ve yürütmek, amaçlarıyla;SGK, İŞKUR, yargı mercileri (mahkemeler, icra daireleri vb.), arabulucu, jandarma, Vergi Dairesi, şirketimizle maaşların ödenmesi hususunda anlaşmış bankalar, resmi denetçiler, gerektiğinde özel mali denetçiler, özel sigorta şirketleri, ilgili Bakanlıklar, Bireysel Emeklilik Şirketi, işyeri hekimi, şirket yetkilisi, hissedarları, şirket ortakları, iş kazası durumunda özel ve resmi sağlık kuruluşları, KVKK kapsamında bilgilerin gizliliğini korumak üzere sözleşme yapılmış danışmanlık (teşvik, yabancı çalışma izni alımı vb.) şirketleri, çalışanın talebi halinde çocuğunun burs alabilmesi için okulu, çalışanın talebi halinde mesleki eğitim kuruluşu, güvenlik görevlilerinde Valilik, çalışanın talebi halinde ya da yabancıların çalışma izinleri için Konsolosluklar, KVKK kapsamında sözleşme yapılmış kişisel verileri işlemek üzere kullanılan İnsan Kaynakları yazılımı ve diğer yazılımlar aracılığı ile yazılım firmaları, Halk Eğitim Merkezi, Nüfus Müdürlüğü’ne verilmek üzere kendisi, özel eğitim kurumları (ad soyadı ve pozisyonuna ilişkin bilgiler), denetimli serbestlikte takip için görevlendirilen görevliler ile paylaşılacaktır.Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabilecektir.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi Ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK’nın 11. maddesi ve diğer yasal mevzuat uyarınca, kişisel veri sahibi olarak bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadırBu kapsamda;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Kamelya Collection Hotels Çolaklı Mahallesi Kamelya Caddesi No : 8-3/1 Manavgat/ANTALYA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Lojman, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.

Elektrik Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Maaşları Elektrik Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Teknisyeni Nedir? Elektrik Teknisyeni İş İlanları