Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Beykoz)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

382 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

382 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı;


 • Yasal defter ve kayıtların mali mevzuat hükümlerine uygun olarak e-defter formatında tutulmasını sağlamak,
 • Şirketin vermekle yükümlü olduğu tüm beyannamelerin süresi içinde hazırlanmasına destek vermek ve bunlarla ilgili muhasebe kayıtlarını oluşturmak,
 • Sabit kıymetlere ilişkin raporları hazırlayarak muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • Dönem sonu çalışmaları yaparak kaydetmek, 
 • E-Defter sürecini yöneterek, her ay beratlarının verilmesini sağlamak,
 • Bağımsız Denetim ve tam tasdik raporunun oluşturulması için veri akışını sağlamak,
 • Dış müşterilerden (Denetçiler, YMM, Avukatlar vb.) gelecek talepleri zamanında cevaplandırmak,
 • Kasa hareketlerini kaydetmek,
 • Tuik vs. kurumlar tarafından istenen istatistiki bilgileri istenilen süre içerisinde göndermek. 

 

Genel Nitelikler; • Örgün eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık İktisat, İşletme ve Ekonomi bölümlerinden mezun,
 • Tercihen üretim faaliyeti olan şirketin muhasebe departmanında en az 3 yıl tecrübeli,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Erkek adaylarda askerlik görevi ile ilişiği kalmamış,
 • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip, analitik düşünebilen,
 • Verilerle çalışma ve raporlama yeteneği yüksek,
 • Ekip çalışmasına yatkın, paydaşlarla ortak çalışma ve iletişim yetkinliği yüksek,
 • Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan.

Aday Kriterleri

2 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Haver Farma İlaç 2009 yılında, sağlık sektöründe kamu hastaneleri ile özel hastanelerin temel ihtiyaçları olan ilaç ve IV solüsyon taleplerini karşılamak amacıyla, İstanbul’da kurulmuştur. Haver Farma; yüzde yüz yerli sermaye ile Türkiye’de ve başta Ortadoğu olmak üzere, Doğu Avrupa, Afrika ülke pazarlarında yeniliklere açık, insani değerlere saygılı, ilaç sektörünün gelişmesine ışık tutacak bir yapı içinde faaliyetlerine devam etmektedir. Haver Farma İlaç ve partnerleri, Sağlık Bakanlığı mevzuat ve yönetmelikleri ile yürürlükte olan güncel iyi üretim uygulamaları (GMP) kurallarını benimseyerek hizmet vermektedir. Haver Farma Araştırma ve Geliştirme laboratuvarı; özellikle IV solüsyonlar ve liyofilize hastane jeneriklerinin yanı sıra non-steril çözeltiler ve süspansiyonların geliştirilmesi ve tek noktadan tüm kalite analizlerini gerçekleştirilmesi üzerine birçok yüksek teknolojik cihaz ve ekipmanlarla donatılmıştır. Arge Laboratuvarları, gelişen teknolojilerle birlikte sürekli revize edilmekte ve yatırımlarına devam etmektedir. Hedefimiz, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile firmamızın kalite politikasını harmanlayarak, Türkiye başta olmak üzere, CIS, MENA ve Avrupa ilaç pazarının önemli oyuncuları arasına girmektir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN VE STAJYER ADAYI KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİAşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.Bu doğrultuda 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Haver Farma İlaç Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Haver Web adreslerinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.1. VERİ SORUMLUSUVeri Sorumlusu: Haver Farma İlaç Anonim ŞirketiAdres : Akbaba Mahallesi, Maraş Caddesi, No: 52/2/1 34825 Beykoz, İstanbul/TürkiyeTelefon: 02163243838 E-posta: info@haver.com.tr 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ2.1. Şirket tarafından aşağıda sayılan kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi mülakat süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.2.2. Aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.Kimlik Veriniz Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Halİletişim Veriniz Telefon numarası, adres, e-postaEğitim Veriniz Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar ve program bilgisiMesleki Deneyiminiz Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışma tarihleri, iş tanımı vb.)Özlük Bilgileriniz Özgeçmiş, Askerlik Durumu, Araç Kullanım BilgileriGörsel ve İşitsel Veriniz FotoğrafÇalışan Adayı Bilgileriniz Çalışmak İstediği Sektör, Bölüm ve Pozisyon Bilgileri, Ücret Beklentisi, Referans BilgisiDiğer Ücret beklentiniz, referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, telefonu, e-postası)2.3. Başvurunuz kapsamında sizden yukarıda sayılan veriler beklenmekte olup, tarafınızca bunların dışında Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Sendika Bilgisi, Dini İnanç, Sağlık Verisi, Kan Grubu vs.) paylaşıldığı takdirde bu veriler işlenmeyecektir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ Tarafınıza ait kişisel verileriniz, ilgili kişi beyanı, özgeçmiş, iş başvuru formları (basılı/elektronik), İŞKUR, özel istihdam şirketleri veya hizmet tedarikçisi işe alım platformları üzerinden yaptığınız fiziki veya online başvurular, e-posta yazışması, telefon görüşmesi, fiziki/online görüşme/toplantı, posta ve basılı/elektronik diğer belgeler ile toplanmaktadır.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI Tarafınıza ait kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmektedir.5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZKanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.6. HAKLARINIZLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ6.1. KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi ilgili kişi başvuru formunu (başvuru formu bağlantı linki aşağıdadır) doldurarak;• Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak, Akbaba Mahallesi, Maraş Caddesi, No: 52/2/1 34825 Beykoz, İstanbul adresine şahsen başvuru ya da noter vasıta,• haver@hs03.kep.tr Adresimize Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla,• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile,• Sistemimizde kayıtlı E-posta adresinizi kullanarak info@haver.com.tr Adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.6.2. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.7. BAŞVURULARINIZIN CEVAPLANMASI Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılır. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ve yahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizinle iletişime geçilebilecektir. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.İlgili kişi başvuru formunu indirmek içinHaver Web Siteleri başvuru formları alanını ziyaret edebilir.Haver Farma İlaç Anonim Şirketi

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane, Giyim Yardımı.

HAVER FARMA İLAÇ A.Ş. İş İlanları

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları