Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Hatay(İskenderun)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

488 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

488 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bilgi Teknolojileri Departmanımıza Takım Arkadaşları Arıyoruz,

1-) Fabrikada çalışmış/üretimin içinden gelme, Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım süreçlerine hakim; Tercihen Logo Tiger Enterprise modüllerini işletebilen, Unity ilişkisel veri tabanı yapısını bilen, 

2-) Veri tabanı yönetim sistemleri konusunda uzman ; Tercihen Microsoft SQL temel sorgu söz dizimine hakim, stored procedure ve view fonksiyonlarını işletebilen,

3-) Saas uygulamaları konusunda uzman ; Tercihen Zoho Crm bilen ve Deluge (Java) platformunda temel seviyede programlama bilgisine sahip olan,

4-) Veri görselleştirmesi konusunda rapor ve uygulama geliştirebilen ; Tercihen Power BI süreçlerine (Data sources, DAX) hakim,

5-) Bünyemizde aktif olan Google lisanslarını yönetebilecek,

6) Bünyemizde aktif olan Microsoft lisanslarını yönetebilecek,

7) Bilgi teknolojileri donanım konusunda uzman (Sunucu, sanallaştırma, network temelleri, backup teknolojileri vs.)

Aday Kriterleri

5 - 10 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Maaşları Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nedir? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Hatko Spor Teknolojileri A.Ş.

Hatko Spor Teknolojileri A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HATKO DOKUMA TEKSTİL İNŞAAT TAAH.VE TİC. LİTD. ŞTİ. TARAFINDAN ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz; veri sorumlusu olarak Hatko Dokuma Teks. İnşaat Taah.ve Tic.Ltd Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Toplanan kişisel verileriniz ,özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz Şirketimize açıklamanıza konu olan; Şirket’in yasal yükümlülüklerinin (örneğin çalışan cihazlarından internete erişim durumunda temin edilen verilerin 5651 sayılı kanun kapsamında işlenmesi) yerine getirilmesi maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, talep/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim süreci, mali işler vb.), Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz,özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz; Şirket’in yasal yükümlülüklerinin (Çalışan cihazlarından internete erişim durumunda temin edilen verilerin 5651 sayılı kanun kapsamında işlenmesi) yerine getirilmesi maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, talep/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim süreci, mali işler vb.), Topluluk ve Şirketleri’ne hukuki ve ticari konularda destek olunması, Topluluk ve Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, Topluluk Şirketleri’ne, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Hatko Dokuma Tekstil İnş Taah. Ve Tic.Ltd.ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Şirketimiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme AmaçlarıŞirketimiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince, Şirketimiz ile paylaştığınız sağlık verileriniz, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve/veya iş sözleşmeniz kapsamında (varsa) tarafınıza çeşitli yan hak ve menfaatler sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.  İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince, Şirketimiz ile paylaştığınız dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri (sivil toplum kuruluşları üyelikleri dâhil) ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin icrası amacıyla işlenebilecektir. Bahsi geçen verileriniz, Topluluk Şirketleri’ndeki açık pozisyonlarda değerlendirilme imkânınız olması durumunda, özgeçmişiniz kapsamında ilgili Topluluk Şirketleri ile de paylaşılabilecektir. İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince Şirketimiz ile paylaştığınız adli sicil bilgileriniz, resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda paylaşılabilecektir.5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Hatko Dokuma Teks.İnş.Taah.veTic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Maaşları Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nedir? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı İş İlanları