Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ürün (Proje) Mühendisi

Gür Metal Hassas Döküm

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

292 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

292 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Teknik Resim okuma bilgisine sahip,
 • Proje  yönetiminde en az 3 yıllık tecrübeye sahip,
 • İleri seviyede İngilizce bilen (İngilizce müşteri standartlarını okuyup anlayabilecek, literatür araştırması yapabilecek ve yabancı müşterilerle teknik konuları görüşebilecek
 • AS9100/ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bilgisine sahip,
 • Planlı çalışan, iş takibi yapabilen, analitik düşünebilen,
 • Problem çözme becerileri, müşteri ilişkileri, inisiyatif kullanma ve karar verme becerileri konularında kendine güvenen takım çalışmasına yatkın
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olan,
 • İstanbul Anadolu yakasında (tercihen Tuzla ve civarında) ikamet eden/edebilecek.

İŞİN TANIMI

 • Teklif aşamasında ürüne ait kalite şartları ve müşteri standartlarının detaylı olarak incelenmesi,
 • Müşteri standartları ve kalite şartları doğrultusunda teklif aşamasında ürünün kalite maliyetlerinin belirlenmesi,
 • Ürün teknik standartlarının ve müşteri özel isteklerinin detaylı olarak okunup incelenmesi,
 • Bu doğrultuda firma için Ürün Teknik Şartnamesinin hazırlanması,
 • Mühendislik Değişikliklerinin takibi, sistemde güncelleştirilmesinin takibi,
 • Yeni Ürün Numune çalışmalarının takibi,
 • Yeni Ürüne ait FAI/ PPAP dosyalarının hazırlanması ve numuneler ile beraber müşteriye sunumu, takibi,
 • Numune ve seri üretim aşamasındaki kalite problemlerinde 8D çalışmalarında görev alınması,
 • Numune aşamasında ihtiyaç doğrultusunda yeni tedarikçi ve dış laboratuvarların araştırılması ve devreye alınması ve takibi,
 • Kalite Ekibi ile birlikte Kalite Sistem/ Müşteri Denetimlerinde ve uygunsuzlukların kapatılmasında görev alınması.

Aday Kriterleri

1 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Ürün Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ürün Mühendisi Ürün Mühendisi Maaşları Ürün Mühendisi Nasıl Olunur? Ürün Mühendisi Nedir? Ürün Mühendisi İş İlanları
Gür Metal Hassas Döküm

Savunma Sanayi / Metal Sanayi

Hakkımızda

Gur Metal; With its technical facilities, production capacity and more than 30 years of experience, it serves in the leading position in Investment Casting in Turkey. In 2018, 51% of the company was purchased by TEI. Gur Metal has ISO 9001 since 2000, AS/EN 9100 since 2010 and NADCAP since 2012, and produces steel, stainless steel, aluminum, titanium and super alloy precision casting parts within the framework of these quality standards. With its products in the fields of energy, automotive and health, especially in the aerospace and defense sectors, it serves both the Turkish Industry and exports to all European countries and America in cooperation with international companies. Gur Metal manufactures and exports parts to companies such as Honeywell, SAFRAN, GE Aviation, ITP Aero, TAI and TEI.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kanunun “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesi uyarınca GÜR METAL HASSAS DÖKÜM SAN VE TİC. A.Ş. olarak işlediğimiz kişisel verilere ilişkin açıklamalarımızı aşağıda sunmaktayız.a)Veri Sorumlusu Olarak KimliğimizGÜR METAL HASSAS DÖKÜM SAN VE TİC. A.Ş. (Yenikapı Vergi Dairesi, Vergi No: 439 035 9741, Adres: Orhanlı Mahallesi Dostane Sk. No:21 34956 Tuzla/İSTANBUL) olarak 6698 sayılı Kanun m.3/ı uyarınca veri sorumlusu olup bu kapsamda şirketimizde kişisel veri işlenmektedir.b) Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşlediğimizVeri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kanunun 5’nci ve 6’ nci Maddeleri doğrultusunda kişisel veri işlemekteyiz. Şirketimiz, çalışanlarına yönelik kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir. Personel özlük dosyasının oluşturulması, SGK bildirimlerinin yapılması, İŞKUR bildirimlerinin yapılması, Jandarma bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması gibi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması gibi çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlara servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması gibi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlara maaş ve masraf ödemelerinin yapılması gibi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi gibi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, İşyeri güvenliğinin sağlanması gibi fiziksel mekan güvenliğinin temini, İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gibi hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Çalışanlarla iletişimin sağlanması, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması gibi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması gibi iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması gibi iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması gibi performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması gibi acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak gibi saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıylaKişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.c) Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla AktardığımızŞirketimiz, 6698 sayılı Kanunun 8’nci ve 9’nci Maddeleri doğrultusunda işlediği kişisel verileri, ticari faaliyetlerini, hukuki ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ve yalnızca aktarma amacını sağlamaya yönelik kişisel verilerle sınırlı olmak kaydıyla muhasebe, veri işleme, saklama ve arşivi, iş güvenliği şirketi, ulaşım, gibi konularda dışarıdan hizmet aldığı iş ortaklarıyla, Sosyal güvenlik Kurumu ve Vergi Daireleri gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ihtilaf halinde savunma hakkını kullanabilmek için avukatlarına ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmaktadır.d) Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki SebepleriŞirketimiz, 6698 sayılı Kanunun 5’nci Ve 6’nci Maddesinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda ticari faaliyetlerini icra etme, kanuni ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme, bir hakkın tesisi, kullanılması, veya korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, şirket meşru menfaatlerini temin etme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, kişisel verileri çalışanlarından sözlü veya yazılı olarak bizzat veya elektronik ortamlar üzerinden elde etmekte ve güvenli olarak işlemektedir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanın olması halinde verileriniz işlenmektedir.e) Özel Nitelikli Kişisel Verilerİşbu metinde tarafınız bilgisine sunulan kişisel veri işleme şartı ve hukuki sebeplerine uygun olarak belirlediğimiz işleme amaçlarımız doğrultusunda özellikle iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla çalışanlarımızdan engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b. sağlık bilgileri, özellikle insan kaynakları süreçlerinin planlanması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, özellikle iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri gibi biyometrik verilere ilişkin özel nitelikli kişisel veri toplanmaktadır. Şirketimiz nezdinde sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik verilere ilişkin veriler dışında özel nitelikli kişisel veri toplanmamaktadır.f) 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızKişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan GÜR METAL HASSAS DÖKÜM SAN VE TİC. A.Ş.’ye, Orhanlı Mahallesi Dostane Sk. No:21 34956 Tuzla/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektup göndermek yahut kvkk@gurmetal.com.tr adresine eposta yolu ile başvurarak kullanabilirsiniz:a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, GÜR METAL HASSAS DÖKÜM SAN VE TİC. A.Ş.’ye bildirdiğim her türlü kişisel bilginin GÜR METAL HASSAS DÖKÜM SAN VE TİC. A.Ş. tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına dair bilgilendirmeyi okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Yakacak, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Ürün Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ürün Mühendisi Ürün Mühendisi Maaşları Ürün Mühendisi Nasıl Olunur? Ürün Mühendisi Nedir? Ürün Mühendisi İş İlanları