Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Sancaktepe)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

105 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

105 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Plastik Ürün alanında faaliyet gösteren şirketimiz bünyesinde çalışmak  üzere "Plastik Kalıp Tasarım Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır

         

      GENEL NİTELİKLER         

  • Üniversitelerin Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği veya ilgili Teknik Eğitim Fakültesi (Kalıpçılık/Talaşlı Üretim) bölümlerinden mezun,
  • Kalıpçılık ve kalıp tasarımı alanında deneyimli,İyi derecede NX CAD programını kullanabilen,
  • Plastik parça kalıp tasarımı ve proses yapabilen,Teknik resim bilgisine sahip,
  • Takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim kurabilen, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip,
  • Dikkatli, titiz, dinamik ve detaylara önem veren,İletişim ve organizasyon becerisi yüksek,                                                                                                                                            
      İŞ TANIMI

  • Plastik kalıp tasarımı yapmak,
  • Tasarımı biten kalıpların detaylı imalat resimlerini oluşturmak
  • Mevcut kalıpların iyileştirme/revizyon tasarımlarını yapmak ve ürünün devreye alınıncaya kadar olan sürecini takip etmek Kalıp maliyetlerini azaltıcı çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Kalıp Tasarım Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalıp Tasarım Sorumlusu Kalıp Tasarım Sorumlusu Maaşları Kalıp Tasarım Sorumlusu Nasıl Olunur? Kalıp Tasarım Sorumlusu Nedir? Kalıp Tasarım Sorumlusu İş İlanları
Güngör Plastik ürünler san tic A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Ambalaj 1+

Hakkımızda

Güngör Hakkında1983 yılında endüstriyel ambalaj üretmek amacı ile kurulan Güngör Plastik teknolojik gelişmeleri yakından izleyip müşterilerine karşı sorumluluk bilinci taşıyarak, endüstriyel ambalaj sektöründeki liderliğini uzun yıllardır korumaktadır.Güngör Plastik üretim faaliyetlerini İstanbul Sancaktepe’ deki 26.500 m2 kapalı alana sahip modern mimarisi, uygun üretim ve stok alanları ile çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip fabrikasında gerçekleştirmektedir.Güngör Plastik 250 Ml şişelerden 220 L fıçılara kadar olan yelpazesinde ambalajların yanı sıra; farklı sektörlerde ki müşterilerinin talepleri doğrultusunda da özel projeler geliştirerek üretimini gerçekleştirmektedir. Ambalajların üretiminde uluslararası platformlarda kabul görmüş petrokimya firmalarının hammaddeleri kullanılarak kaliteden taviz verilmemektedir.Firmamız yasal mevzuatların gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle beraber yönetim sistemleri konusunda da hassasiyetle çalışmalarını devam ettirmektedir. 2002 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 2004 yılında Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Üretimi, 2006 yılında UN Tehlikeli Kimyasalların Karayolu ile Taşınması Yönetmeliklerine Uygun Üretim Kalite Güvence Belgesi, 2008 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2013 Yılında BRC/IoP konularında sistem ve ürünlerini belgelendirmiştir. 2009 yılında firmamız OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlamış2011 Yılında İş Etiği konusunda Sedex üyesi olmuş ve 2015 Yılında Ecovadis üyesi olan Güngör Plastik tüm faliyetlerinde İnsanı ve çevreyi korumayı merkeze alarak faaliyetlerini planlamaktadır. Sektörde kalıcı olmak; markalaşmak ve katma değer yaratarak ülkemize yararlı olmak stratejik önceliklerimizdendir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğinceGÜNGÖR PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.AYDINLATMA METNİ İstanbul Ticaret Odası’nın 395407 sicil numarasında kayıtlı, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi 437 006 0915 vergi numaralı ve “ Emek Mahallesi Esenşehir Caddesi No:11 SANCAKTEPE/İSTANBUL” adresinde bulunan Güngör Plastik Ürünleri San. Tic. A.Ş. (bundan böyle “GÜNGÖR” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusudur ve KVKK madde 10’da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 02.04.2018 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulmuştur.KVKK’ da yapılan tanımlamalara göre: kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.GÜNGÖR’ e iletmiş olduğunuz yahut GÜNGÖR tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.GÜNGÖR ’ün işbu Aydınlatma Metni’nde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna gungorplastik.com web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.1. Kişisel Verilerinizi İşlemenin AmaçlarıGÜNGÖR’e iletmiş olduğunuz yahut GÜNGÖR tarafından edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde GÜNGÖR’ün, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, GÜNGÖR’ün iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla veri güvenliği sağlanarak işlenebilmektedir.Bu bağlamda, fatura düzenlenmesi, çalışanların çalışma izni, atama gibi özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların sağlık durumuna uygun tedbirlerin alınması, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.2. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla AktarılabilirGÜNGÖR’e iletmiş olduğunuz yahut tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK madde 8’e uygun olarak GÜNGÖR’ün Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, GÜNGÖR’ün iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım şirketlerine, otellere, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.Bu bağlamda yasal zorunluluklar çerçevesinde İlgili Bakanlıklar ve ilgili müdürlüklerine aktarılması, yine yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması için talep eden kuruluşa aktarılması, iş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişiselverilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin aktarılması, personelinin sağlık durumuna uygun yemek hazırlanması için hizmet alınan catering şirketine bilgi verilmesi, meslek gruplarına yönelik tercih seçeneklerinin belirlenmesi için meslek bilgisinin aktarılması, çalışanların ihtiyacı doğrultusunda hizmet alınan ilgili şirketlere bilgi aktarılması, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için alınan görüntü ve ses kayıtlarının GÜNGÖR tarafından hizmet alınan ilgili şirketlere aktarılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için çalışan verilerinin paylaşılması, GÜNGÖR tarafından sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması,Ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden GÜNGÖR sorumlu değildir. 3. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve YöntemiKişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut GÜNGÖR’ün yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.4. KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde KullanılırKVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman GÜNGÖR’e başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,f) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,i) Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.KVKK’nın 11inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için buraya tıklayarak erişebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “Emek Mahallesi Esenşehir Caddesi No:11 SANCAKTEPE/İSTANBUL” adresinde bulunan Güngör Plastik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak gungorplastik@hs01.kep.tr elektronik posta adresine göndermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride farklı bir yöntem belirlenmesi halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. GÜNGÖR, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, GÜNGÖR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde GÜNGÖR’e iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Kalıp Tasarım Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalıp Tasarım Sorumlusu Kalıp Tasarım Sorumlusu Maaşları Kalıp Tasarım Sorumlusu Nasıl Olunur? Kalıp Tasarım Sorumlusu Nedir? Kalıp Tasarım Sorumlusu İş İlanları