Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Oto Sigortaları Underwriting Uzmanı

Gulf Sigorta A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

4 - 8 yıl arası

Departman

Sigorta

Sigorta

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

4 - 8 yıl arası

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Departman

Sigorta

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Gulf Sigorta bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip "Oto Sigortaları Underwriting Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

 • Minimum 4 sene oto branşında teknik departmanlarda görev ve sorumluluk almış olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (Erkek adaylar için),
 • İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip (Tercih sebebidir),
 • MS Office programları ileri düzey kullanım bilgisine sahip (Excel, Access, Powerpoint),
 • Analitik yönü kuvvetli ve ilişki yönetim becerileri gelişmiş

İŞ TANIMI

 • Branş bazında bütçelenen H/P oranına erişilmesi,
 • Yeni ve yenilenebilir işler ile büyüme ve kârlılığın sağlanılmasında aktif rol alınması,
 • Hedeflenen büyümeye erişmek için satış ekibine teknik destek olunması,
 • İş bazında raporların hazırlanması ve gerekli karlılık analizlerinin yapılması,
 • Servis standartları dâhilinde filo tekliflerinin hazırlanması,
 • Talep edilen raporların ve portföy analizlerinin hazırlanması,
 • Underwriting kalitesinin korunması ve geliştirilmesi; Fiyatlandırma ile ilgili dokümanların belirli disiplin altında arşivlenmesi,
 • Satış kanallarına gerekli destek ve eğitimin sağlanması,
 • Broker, acente, iş ortakları ve müşterilerden gelen soru ve taleplerin cevaplandırılması,
 • Acente kampanya kurgularının oluşturulması.
 • Departman içerisinde yeni projeler yaratılması, yaratılacak yeni projelerin IT implementasyonu ve testlerinde etkin rol alınması,
 • Departman stratejilerinin belirlenmesinde etkin rol alınması,
 • Sektördeki gelişmelerin takip edilmesi,
 • Oto branşındaki yasal ve mevzuatsal değişimlerin takibi ve gerekli aksiyonların alınması.
 • Gelen indirim ve otorizasyon taleplerinin değerlendirilmesi.

 

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Underwriter pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Underwriter Underwriter Maaşları Underwriter Nasıl Olunur? Underwriter Nedir? Underwriter İş İlanları
Hakkımızda

2013 yılından bu yana Turins Sigorta adıyla hizmet vermekte olan şirketimiz, 2016 yılı Haziran ayında çok uluslu GULF INSURANCE GROUP K.S.C.P’nin yatırımı ile “GULF SİGORTA” olarak Türkiye Pazarı’na hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye’nin en beğenilen sigorta markası olmak vizyonuyla yola çıkan Gulf Sigorta A.Ş. çok uluslu yapısının vermiş olduğu bilgi ve birikim avantajıyla, Türkiye’de hem kurumsal hem de bireysel sigortalarda hizmet vermektedir. Güçlü finansal yapısı ile uzmanlaştığı ürün branşlarında, müşterilerine güvencenin başladığı andan itibaren alacağı eşsiz hizmet garantisiyle Gulf Sigorta kısa zamanda farkını ortaya koymuştur. Bu vizyonla çıktığımız yolda sektörün ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri geliştirmek, kolay erişilebilir satış kanallarımız ve müşteri hizmetlerimiz ile güvenebilecekleri, uzun vadeli sigorta partneri olmak Gulf Sigorta olarak en öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ1. AmaçGulf Sigorta Anonim Şirketi (“Gulf Sigorta” veya “Şirket”), çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Gulf Sigorta çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesinde işbu “Gulf Sigorta Çalışan Adayları Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) uygulanacaktır.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi 2.1. Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıÇalışan Adaylarının kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde sayılan veri işleme şartları ile uyumlu olarak işlenmektedir. Aşağıda sayılanlardan birinin varlığı halinde, Gulf Sigorta, çalışan adaylarının kişisel verilerini açık rıza aranmaksızın işleyebilecektir:a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,d. Gulf Sigorta’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,e. Çalışan Adayı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,g. Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Gulf Sigorta’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıHukuka aykırı olarak işlendiği takdirde ayrımcılığa maruz kalma riski taşıyan özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde sayılan veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla, aşağıda sayılan hallerde çalışan adayının açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verilerinin işlenebilmesi mümkün olacaktır:a. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesiKişisel sağlık verileri; (i) Kurul tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:- Çalışan Adayı’nın yazılı açık rızası- Kamu sağlığının korunması- Koruyucu hekimlik- Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimib. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesiBu kapsamdaki verilerin, çalışan adayının açık rızasının bulunması durumunda veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenmesi mümkün olacaktır.3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü Gulf Sigorta, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.Gulf Sigorta tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:Genel: Adı soyadı, fotoğraf, cinsiyet, adres, telefon numarası, doğum tarihi, medeni hali, e-posta adresi ile yabancı uyruklu çalışanlar bakımından vergi kimlik numarası, pasaport, çalışma vizesi vs.Aday Personel Verisi: Firmaya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Firma'ya erişilebilir kılan gerçek kişilerİletişim Verisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi gibi bilgilerKimlik Verisi: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.Özel Nitelikli Kişisel Veri: KVK Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen veriler (Örn: kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler, genetik veriler, cinsel hayatı, din ve üye olunan dernek/vakıf/sendika bilgisi, kılık/kıyafet bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler gibi)Özlük Verisi: Çalışanın veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri vs.)Personel işlem Verisi: Personelin veya çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel verileri (iş seyahatleri, araç kullanım bilgisi)Personel ve Aile Yakını Verisi: Kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn: eş, anne, baba, çocuk) yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilerin bilgisi (kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, profesyonel, eğitim bilgileri vb. bilgiler)Personel Verisi: Personelin veya çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel verileri (iş seyahatleri, araç kullanım bilgisi)3.1. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme AmaçlarıGulf Sigorta, aday personele ait verileri (aday personel verisi, iletişim verisi, kimlik verisi, özel nitelikli kişisel veri, özlük verisi, personel işlem verisi, personel ve aile yakını verisi ve personel verisi) işe alım ve temel insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İnsan Kaynakları tarafından işlemektedir.4. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin AçıklamalarGulf Sigorta, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Gulf Sigorta tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.5. Çalışan Adayının Sahip Olduğu HaklarÇalışan Adayları, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre gulfsigorta.com.tr’ de yer alan “Yasal Uygulamalar” kısmındaki “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Gulf Sigorta başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Gulf Sigorta’yı bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Gulf Sigorta’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.6. Kişisel Verilerinin GüvenliğiKişisel verilerin kaybolma, yanlış kullanım ve izinsiz erişime karşı korunması Gulf Sigorta için son derece önemlidir. Gulf Sigorta, kişisel verileri korumak için Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirleri almakta ve birçok yüksek güvenlik teknolojisi kullanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Kaza Sigortası, Hayat Sigortası.

Underwriter pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Underwriter Underwriter Maaşları Underwriter Nasıl Olunur? Underwriter Nedir? Underwriter İş İlanları