Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ankara(Akyurt)
28 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

150 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

150 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Örme ve konfeksiyon alanında ihracata yönelik üretim yapan firmamızın Kalite Yönetim Sistemi Birimi'nde görevlendirilmek üzere;

1-    Lisans mezunu. (Tercihen Tekstil Mühendisliği, İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun).

2-    Üretim sahasında ürün ve saha denetimleri yapmak.

3-    Tercihen; BSCI, SEDEX, OEKO-TEX, GOTS, FAMA VB. sosyal uygunluk ve kalite yönetimleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi.

4-    ISO 9001, 14001 OHSAS 45001Toplam Kalite Yönetimi, vb. konularda bilgi ve tecrübeye sahip.

5-    Firmanın kalite yönetim sistemi hedefleri ve politikaları doğrultusunda kalite yönetim sisteminin revize edilmesini ve takibini yapacak.

6-    Kurumun belirlenen kalite yönetim stratejileri doğrultusunda; kurum içi prosedürleri, yönetmelikleri, talimatları, formları vb. dokümanları Üst Yöneticisi bilgisi dâhilinde oluşturmak ve bunların şirket bünyesine paylaşılmasını sağlamak.

7-    Kurumun beklentileri doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileşmesini sağlayabilmek için gerekli araştırmaları yapmak ve sisteme adaptasyonunu sağlamak.

8-    Firmamızın Avrupa Sosyal Uygunluk( BSCI, SEDEX, ICS, GOTS, OEKO-TEX VB.)  ve yönetim sistemleri belgelerinin devamlılığını sağlayıp, denetimlerini düzenleyip ve organize etmek.

9-    Tercihen İngilizce bilen.

10- MS Office programlarına hakim .

11- Raporlama ve sunum teknikleri konusunda deneyimli.

12- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

13- Ekip çalışmasına yatkın.

14- Dikkatli ve çözüm odaklı.

15- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş.

16- En az 3 sene deneyim sahibi. 

Aday Kriterleri

2 - 5 yıl arası
Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Kalite Yönetim Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Yönetim Sorumlusu Kalite Yönetim Sorumlusu Maaşları Kalite Yönetim Sorumlusu Nasıl Olunur? Kalite Yönetim Sorumlusu Nedir? Kalite Yönetim Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

Güleçler Çorap Vee Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güleçler Çorap Vee Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRMEŞirket, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak vegizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerinmemnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukukinedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.1- Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; verisorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.2- Kişisel Verilerinizin Toplanma ŞekliKişisel verileriniz, Şirket tarafından yapılan faaliyetlerimiz çerçevesinde talep etmiş olduğumuz bilgileraracılığıyla, Şirket internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerekveya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla bilgi almak amacıyla çalışanlarımızasözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla, Şirket ileticari ilişki kurmak, iş başvurusu, gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlüveya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler aracılığıyla, ayrıca farklı kanallardan, dolaylı yoldan eldeedilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyalmedyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarındanpaylaşıma açık profil ve verilerden, toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerdehukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygunolarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.3- Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği ve İşleme Amaçları6698 sayılı KVKK uyarınca, Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarakveyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek,kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen hertürlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen hertürlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesininönlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli her türlü teknik veidari tedbir alınmaktadır.Kişisel verileriniz, ŞİRKET hizmetlerini kullanmak ve takip etmek niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda,kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilenhukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadanbaşka bir amaçla kullanılmayacaktır.4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekliçalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin talebi veihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ŞİRKET ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerinhukuki ve ticari güvenliğinin temini (ŞİRKET tarafından yürütülen teknik ve idari operasyonlar, ŞİRKET'e aitlokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyumsüreci, mali işler v.b.), ŞİRKET’ in faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynaklarıpolitikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ortak paydaşlarımıza, sunduğumuz hizmetlerin amacıdoğrultusunda iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, kamu güvenliğineilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere veilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.5- Kişisel Verilerin Saklanması Ve KorunmasıKişisel verileriniz, ŞİRKET nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğincegizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekildeüçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. ŞİRKET, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerinerişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almaklamükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halindedurum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.Sayfa 2 / 2 Form No:SYS-FRM-004 / Revzyon Tarihi:12.12.2019 / Revizyon No:06- 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme,7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere de bildirilmesini isteme,8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhinebir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talepetme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Giyim Yardımı, Bayram Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kalite Yönetim Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Yönetim Sorumlusu Kalite Yönetim Sorumlusu Maaşları Kalite Yönetim Sorumlusu Nasıl Olunur? Kalite Yönetim Sorumlusu Nedir? Kalite Yönetim Sorumlusu İş İlanları