Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Regulatory Affairs Specialist

GETINGE

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Quality

Quality

Application Count

117 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

117 application

Department

Quality

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Qualifications:

·         Bachelor degree in Engineering and technical or Health/Life Sciences departments of universities.

·         Preferably  2 to 3  years experience in Regulatory  Affairs  Management in a multinational environment (medical  industry would be an asset).

·         Working knowledge of regulatory registrations in Turkey or other countries.

·          Working knowledge with ISO 13485, MDD (93/42/EEC), MDR (EU 2017/745), FDA requirements and the other global regulations.

·         Knowledge  in MS Office software (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), and SAP is required.

·         Excellent command of written & spoken English is compulsory.

·         Team player with excellent communication and presentation skills; able to develop collaborative relationships with various stakeholders both internal and external to achieve objectives.

·         Analytical thinking, result and solution oriented, innovative, proactive, flexible and strong ability on problem solving  and reporting. Must  be able to identify creative options for resolving issues that respond to multiple stakeholder interests and needs,

·         Strong planning, follow up, reporting, coordination and organization skills to achieve accurate and  timely results.

·         No military obligation for male candidates.

·         Be confident, positive, self-motivated& able to work independently

·         Good communication skills

·         Teamwork oriented, ability to establish and maintain effective working relationships\ willing to learn


Job Description:

·         Implement  and support registration and re-registration tasks with the authorities.

·         Support the establishment and development of the RA system.

·         Responsible for coordination and implementation of RA activities in line with international regulations, Getinge Group policies and procedures.

·         Ensure the completion of regulatory  certification/registration/notification/listing activities in  a correct and  timely manner.

·         Evaluate the effects of change control activities from regulatory perspective and implement required regulatory  steps on a timely manner.

·         Follow the currency and delivery of quality documents and records to the third parties during registration activities.

·         Follow-up of developments and changes in the local & international regulatory policy rules, legislations and guidelines with impact to Getinge activities. Analyze available regulatory and compliance information.

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)

Ruhsatlandırma Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ruhsatlandırma Uzmanı Ruhsatlandırma Uzmanı Maaşları Ruhsatlandırma Uzmanı Nasıl Olunur? Ruhsatlandırma Uzmanı Nedir? Ruhsatlandırma Uzmanı İş İlanları
GETINGE

Medical products

Hakkımızda

-1904 yılında İsveç'te küçük bir şehir olan Getinge'de kuruldu -Sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri alanlarına ürün ve çözümler sağlamaktadır -Tüm dünyada 10.000'den fazla çalışan -40'dan fazla ülkede faaliyet -150'den fazla ülkede satış -Şirket merkezi İsveç'in Göteborg kentindedir Getinge, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri alanlarında kalitenin iyileştirilmesine ve maliyet verimliliğine katkıda bulunan ürün ve sistemler için lider bir küresel tedarikçidir. Sağlık hizmetleri konusunda hem bu hizmeti verenler hem de bu hizmete ihtiyaç duyanlar için tutkuluyuz. Tutkumuzu yüzyıla aşkın bir süredir sağlık hizmetlerinde yarattığımız inovasyonlar sonrasında da müşterilerimize insanların hayatlarını iyileştirmelerinde yardım ederek hala paylaşıyoruz.

-1904 yılında İsveç'te küçük bir şehir olan Getinge'de kuruldu -Sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri alanlarına ürün ve çözümler sağlamaktadır -Tüm dünyada 10.000'den fazla çalışan -40'dan fazla ülkede faaliyet -150'den fazla ülkede satış -Şirket merkezi İsveç'in Göteborg kentindedir Getinge, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri alanlarında kalitenin iyileştirilmesine ve maliyet verimliliğine katkıda bulunan ürün ve sistemler için lider bir küresel tedarikçidir. Sağlık hizmetleri konusunda hem bu hizmeti verenler hem de bu hizmete ihtiyaç duyanlar için tutkuluyuz. Tutkumuzu yüzyıla aşkın bir süredir sağlık hizmetlerinde yarattığımız inovasyonlar sonrasında da müşterilerimize insanların hayatlarını iyileştirmelerinde yardım ederek hala paylaşıyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

GETİNGE GROUPMaquet Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİGetinge Group bünyesinde yer alan Maquet Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti. (Maquet) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Maquet ailesi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. a) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN/KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Antalya Serbest Bölge R Ada, 1.cd No:8 Yeni Liman, Konyaaltı, 07070 Antalya adresinde mukim Maquet Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti. (“Şirket” veya “Maquet”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.c) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak Şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ve yalnızca açık rıza vermeniz halinde grup şirketlerimiz ile, şehir dışından işe mülakat için gelecek olan çalışan adaylarının uçak biletlerinin alınması için ilgili seyahat acentesi ile, işe uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla kullandığımız sistemler vasıtasıyla bulut hizmeti sağlayıcılarına ve sistem çözüm ortaklarına aktarılmaktadır. ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları Hakkında Tebliğ’de (resmigazete.gov.tr-eskiler-2018-03-20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Maquet’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Bayram Yardımı.

Ruhsatlandırma Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ruhsatlandırma Uzmanı Ruhsatlandırma Uzmanı Maaşları Ruhsatlandırma Uzmanı Nasıl Olunur? Ruhsatlandırma Uzmanı Nedir? Ruhsatlandırma Uzmanı İş İlanları