Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Antalya(Serik)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Başvuru Sayısı

143 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

143 başvuru

Departman

Halkla İlişkiler

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Serik / Boğazkent bölgesinde faaliyet gösteren FUN&SUN FAMILY Life Belek otel işletmemizde görevlendirilmek üzere  " Misafir İlişkileri Elemanı " arayışımız mevcuttur.

  • En az iki yıl konaklama tesislerinin misafir ilişkileri departmanında görev yapmış
  • Çok iyi seviyede Rusça ve ayrıca tercihen İngiliz ce ve Türkçe dil bilgisine sahip
  • Güler yüzlü ve misafir memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş
  • İkna kabiliyeti yüksek

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı
Türkçe(Okuma : Temel, Yazma : Temel, Konuşma : Temel) İngilizce(Okuma : Temel, Yazma : Temel, Konuşma : Temel) Rusça(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Misafir İlişkileri Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Elemanı Misafir İlişkileri Elemanı Maaşları Misafir İlişkileri Elemanı Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Elemanı Nedir? Misafir İlişkileri Elemanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin KorunmasıÇalışan Adaylarına İlişkin Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre FUN AND SUN HOTELS OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Fun&Sun Hotel” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de siz çalışan adayımıza şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Fun&Sun Hotel tarafından hazırlanmıştır.İlgili Kişi: Şirketimize Kariyer.net üzerinden iş başvurusunda bulunan ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Fun&Sun Hotel] veri sorumlusudur.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verileriniz açık rızanız dahilinde ya da kanunda belirtilen istisnai hallerde açık rızanız olmadan işlenebilir.Bu bilgilendirme metninin devamında;Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla hangi KVKK gerekçesi(Açık rızanız dahilinde mi yoksa kanundaki diğer istisnalar dahilinde mi işlendiği) ile işlendiği,Kişisel verilerinizin hangi kişi ve kurumlara aktarılabileceği,Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız,Belirttiğimiz haklarınızı hangi iletişim adresini kullanarak talep edebileceğiniz,Talebi bize nasıl ileteceğiniz konularında bilgilendirileceksiniz.Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriKariyer.net portalı özgeçmiş oluşturma ekranında yer alan;-Özel Bilgiler,-Özet Bilgi,-İş Deneyimleri,-Eğitim Bilgileri,-Yabancı Dil,-Bilgisayar Bilgileri,-Sertifika Bilgileri,-Sınav Bilgileri,-Yetenekler,-Seminerler ve Kurslar,-Burslar,-Hobiler ve ilgi alanları ekranında seçimlik olarak doldurmuş olduğunuz;Kimlik(Ad-Soyad vd.), Çalışan Adayı İşlem ( Maaş Beklentiniz vd.), Mesleki Deneyim (Eğitim Durumu, Önceki Çalıştığınız iş yeri vd.) gibi kişisel veriler,Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi(İş Başvurunuzun Değerlendirmeye Alınması) amacıylaKariyer.net’e CV oluştururken verdiğiniz açık rızaya istinaden tarafımızca işlenmektedir.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz KVKK Md. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Tarafımıza kariyer.net ekranında verdiğiniz açık rızaya istinaden cv’nizdeki kişisel verileriniz yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza başvurunuzun değerlendirmeye alınması amacıyla aktarılacaktır.Kişisel Verilerin Toplama YöntemleriKişisel verileriniz;-Kariyer.net portalı üzerinden oluşturduğunuz başvurunun ilgili personelimiz tarafından incelenmesi yoluyla yarı otomatik yöntemle elde edilmektedir.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızİlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.Başvuru YöntemiBaşvurunuzu:Altınova Sinan Mahallesi Ulu Sokak No: 3 / 13 Kepez Antalya adresine yazılı olarak;funandsunhotels@hs01.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde E-POSTA ADRESİ e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.Başvurunuzda;Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,Talep konunuzun,Fun&Sun Hotel, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği'nden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Misafir İlişkileri Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Elemanı Misafir İlişkileri Elemanı Maaşları Misafir İlişkileri Elemanı Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Elemanı Nedir? Misafir İlişkileri Elemanı İş İlanları