Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Arnavutköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

192 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

192 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Flokser, bugün Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşundan biri olarak poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçısıdır.

Flokser Kimya inşaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri ile çözümler sağlayan, Türkiye’nin önde gelen poliüretan sistem evidir. Bakanlık onaylı AR-GE Merkeziyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına her sene yatırım yapmaya devam eden Flokser, dünya çapında kabul gören üretim standartlarına ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile, gerekli tüm kalite belgelerini bünyesinde bulundurarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Her geçen gün büyüyerek gelişen şirketimiz için motivasyonu yüksek, aşağıdaki özelliklere sahip takım arkadaşları arıyoruz.  


Genel Nitelikler;

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Maliye, İşletme, İktisat vb.) mezun,
 • En az 5 yıl mesleki deneyime sahip,
 • SAP FI, SD,AA modüllerine hakim,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Tek düzen hesap planı işleyişine hakim,
 • Sabit kıymet ve amortisman tablolarının takibini yapabilen,
 • Kur Farkı ve Değerlemelerde deneyimli,
 • Dönem Sonu İşlemlerine hakim,
 • İhracat fatura süreçleri, cari hesap takibi ve denkleştirme işlemlerine hakim,
 • Analitik düşünme özelliğine sahip ve gerektiğinde raporlama tekniklerini kullanabilen,
 • Ekip çalışmasına uyumlu, takım arkadaşları arıyoruz. 

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Flokser, bugün Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşundan biri olarak poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçısıdır. Flokser Kimya inşaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri ile çözümler sağlayan, Türkiye’nin önde gelen poliüretan sistem evidir. Bakanlık onaylı AR-GE Merkeziyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına her sene yatırım yapmaya devam eden Flokser, dünya çapında kabul gören üretim standartlarına ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile, gerekli tüm kalite belgelerini bünyesinde bulundurarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Flokser, bugün Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşundan biri olarak poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçısıdır. Flokser Kimya inşaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri ile çözümler sağlayan, Türkiye’nin önde gelen poliüretan sistem evidir. Bakanlık onaylı AR-GE Merkeziyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına her sene yatırım yapmaya devam eden Flokser, dünya çapında kabul gören üretim standartlarına ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile, gerekli tüm kalite belgelerini bünyesinde bulundurarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAADAY ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİTürkiye’de kurulu Flokser Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş (‘Flokser Kimya’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) ve ve ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuatlar kapsamındaki, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.Flokser Kimya, herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında çalışanlarını, aday çalışanlarını, mevcut ve muhtemel müşterilerini, iştirakler dahil grup şirketi çalışan veya müşterilerini şirket web sitesini (’site’) kullananları, ziyaretçilerini ve Flokser Kimya ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla; Aydınlatma Metni hazırlamış ve ilan etmiştir.İşbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Flokser Kimya nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu “Hadımköy Mah. Ürgüplü Cad. No:7/3 34555 Arnavutköy, İstanbul/Türkiye” adresinde faaliyet gösteren Flokser Kimya tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (fiziki vs.) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.Üretim, ithalat, ihracat, satın alma, depolama ve yönetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan bilgiler; ilgili süreçlerde kullanılmak adına, Şirket faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında, iş birimlerinin çalışmaları, Flokser Kimya ticari ve sosyal politikalarının düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi yer almaktadır.Kariyer.net üzerinde oluşturmuş olduğunuz ve şirketler ile paylaşılmasına izin verdiğiniz özgeçmişlerinizin şirketimizce incelenmesi neticesinde yahut şirketimizde çalışmak için yapmış olduğunuz doğrudan başvuru neticesinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; iş başvurunuzun alınması, özgeçmişinizin incelenmesi, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIFlokser Kimya tarafından edinilen kişisel verileriniz, ana faaliyet alanları kapsamında, KVKK’ya uygun olarak şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza,iştiraklere, iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Bununla birlikte; verileriniz, hiçbir şekilde üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKariyer.net platformu üzerinden paylaştığınız özgeçmişinizde yahut bu platformda paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verileriniz, asıl faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARIFLOKSER KİMYA nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. KVKK 11. madde gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVKK 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla başvuru yapabilir ve başvurunuzu, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Flokser Kimya’ya iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, ‘Hadımköy Mah. Ürgüplü Cad. No:7/3 34555 Arnavutköy/İstanbul/Türkiye’ adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve belgeleri flokserkimya@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.6. İLETİŞİM Flokser Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hadımköy Mah. Ürgüplü Cad. No:7/3 34555 Arnavutköy, İstanbul/TürkiyeTelefon : +90 212 866 49 00E-mail : info@flokserkimya.com.trİşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.FLOKSER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı.

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları