Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Deprem Seferberliği - Satın Alma Yöneticisi

ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Satınalma

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere Satın Alma Yöneticisi pozisyonunda görev alacak, aşağıdaki nitelikleri taşıyan adayların başvurularını bekliyoruz. 

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen mobilya sektöründe Satın alma departmanında tecrübeli,
 • İleri düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip,
 • Güncel piyasa şartlarını takip eden,
 • Satın alma süreçleri, tedarikçi ilişkileri ve süreç yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi, 
 •  Organizasyon ve planlama becerisi gelişmiş,
 •  Dinamik, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 •  İnsan ilişkilerinde başarılı, ikna kabiliyeti yüksek ve temsil yeteneğine sahip,
 • Sorumluluk sahibi, sonuç ve süreç odaklı çalışacak, problem çözme becerisi gelişmiş,
 • MS Office programlarına hakim

 İŞ TANIMI

 • Üretim ihtiyacına göre belirlenen mal ve hizmet satın alma taleplerini satın alma prosedürüne uygun olarak tedarik etmek için, teknik açıdan değerlendirmek suretiyle piyasa araştırmaları yapmak, teklif toplamak ve lojistik organizasyonu ile satın alma süreçlerini gerçekleştirmek,
 • Gerekiyorsa malzeme tipine bağlı olarak, yıllık, altı aylık, üç aylık veya aylık alım bağlantısı/anlaşması yapmak, 
 • Satın alma, süreç iyileştirme ve aksiyon planları hazırlamak,
 • Sektörde iç ve dış pazardaki gelişmeleri izleyerek fiyat, kalite ve teslim performansı uygun alternatif tedarikçiler oluşturmak, tedarikçi ilişkilerini yürütmek, uygun kaynakları tespit etmek ve bunları geliştirmek,
 • Mal ve hizmet temini için gerektiği takdirde üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmeleri hazırlamak,
 • Sektörünü ilgilendiren toplantı, seminer ve fuarlara katılmak, gelişmeleri ve yayınları izlemek.

#depremistihdamseferberligi

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Hakkımızda

ERGÜN YAPI SİSTEMLERİ PLS DEMİR DOĞ. İMALAT. SAN

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİVERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİErgünbaş Yapı Sanayi Anonim ŞirketiAdres: E-5 Çevreyolu Üzeri 31440 Kırıkhan/Hatay Telefon No: 0(326) 345 40 60 E-Posta: info@erdoor.com.trKEP Adresimiz: ergunbasyapi@hs01.kep.tr KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIBiz Ergünbaş Yapı Sanayi Anonim Şirketi olarak, siz çalışan adaylarından;• İnsan kaynakları faaliyetlerinin ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, • İşe alım ve çalışana adayı değerlendirme ve mülakat süreçlerinin yönetilmesi, • Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin,• Şirketimizde başvurduğunuz pozisyona, sağlıksal ve mesleki olarak uygunluğunuzun değerlendirilmesi,• 4857 Sayılı İş Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeAmaçlarıyla kişisel veriler toplamaktayız. KİŞİSEL VERİLERİNİZ SAKLANMASI VE AKTARIMIKişisel verileriniz işe kabul edilmemeniz halinde, daha sonra kadroda çalışan eksiğinin ortaya çıkma ve işe alımda tekrar değerlendirilmeniz ihtimaline dayanarak, en fazla kurumsal periyodik imha süresi olarak belirlemiş olduğumuz 6 aylık sürelerle saklanır.Kimlik verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriniz olan sağlık bilgileriniz bu bilgiye erişmeye kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, adli bir vaka veya hukuki uyuşmazlık ortaya çıkması halinde, adli makamlarla ve hukuki haklarımızın korunabilmesi amacıyla avukatlarımızla paylaşılabilmektedir. Genel Nitelikli Kişisel Verilerinize, işe alım sürecinin yönetilmesi amacıyla, şirket yöneticileri ve hissedarlarıyla paylaşılabilmektedir.Tarafımıza iş başvurusu kapsamında sunmuş olduğunuz veriler hakkında hiçbir şekilde yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz; a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,b) İş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,c) Veri sorumlusu olarak tarafımızın size ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,d) Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak tarafımızın meşru menfaatleri için zorunlu olması,Sebepleriyle sözlü, yazılı, görsel olarak veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda tarafınızın veya tarafınızın yetkilendirdiği 3. kişilerin Veri Sorumlusu olarak bizle paylaşması yoluyla toplanmakta ve 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde, saklanmakta ve işlenmektedir.ALINAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİKimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve Sağlık Bilgileri3.KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN TARAFIMIZLA PAYLAŞILMASIİş başvuru süreci sırasında, biz her ne kadar böyle bir talepte bulunmasak da kendinize referans olarak gösterdiğiniz kişilerin genel nitelikli bazı kişisel verilerini tarafımızla paylaşmaktasınız. Bu kapsamda, bu kişilerin de 6698 Sayılı Kanun gereği aydınlatılması gerekmektedir. Referans kişileri ilgilendiren aydınlatma metnine şirketimize ait web sitesininden ulaşabilirsiniz. Lütfen işe başvurmadan önce gösterdiğiniz referans kişileri bu metin hakkında bilgilendiriniz, bilgilendirmediğiniz durumlar için, referans kişiyle iletişime geçilip tarafımızca bilgilendirme yapılacak iletişime geçilememesi halinde ilgili aydınlatma metni siz çalışan adayımıza verilecek sizden bu metni referans kişiye iletmeniz istenecektir.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIHerkes,1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Bu haklarınızı kullanmak adına, yukarıda da belirtili • E-posta adresimize e-posta atarak,• Kayıtlı elektronik posta adresimize ileti yollayarak,• Şirket merkezimizin adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz.Usulüne uygun başvurularınıza KVKK’nın 13. Maddesi kapsamında tarafımızın muttali olmasından itibaren en geç 30 gün içinde cevap verilecektir.

Detaylı Bilgi

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları