Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

216 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

216 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Danışmanlığını yaptığımız otomotiv sektöründe öncü olan, son 4 senedir Türkiye’nin ilk 700 ihracatçı firması içinde bulunan köklü firmamız bünyesinde değerlendirilmek üzere "Kalite Sistem Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin mühendislik; tercihen Çevre, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Makine gibi mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Kalite yönetim sistemleri konusunda en az 2 yıl tecrübeli,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilen,
 • IATF16949, ISO 9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001 standartları hakkında bilgi sahibi,
 • FMEA, SPC, MSA konularında tecrübeli,
 • 8D, kök neden analizi, Ishikawa gibi problem çözüm metotları ile ilgili bilgi sahibi,
 • İstanbul Anadolu yakasında veya Darıca, Çayırova-Gebze/Kocaeli’nde ikamet eden veya edebilecek olan,
 • Analitik düşünebilen ve ekip çalışmasına yatkın.

İŞ TANIMI:

 • Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) devamlılığının sağlanması,
 • ISO denetimleri, müşteri denetimlerine hazır olacak şekilde kalite sisteminin yürütülmesi ve takip edilmesi,
 • Tedarikçi denetimleri ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Firma iç denetimlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve ilgili iyileştirme aksiyonlarının takip edilmesi,
 • Müşteri şikayeti takip sisteminin çalıştırılması ve gelen şikayetler ile ilgili 8D çalışmalarının takip edilmesi, müşteriler ile gerekli iletişimin sağlanması,
 • Sürekli iyileştirme, 5S projelerinde yer alınması,
 • Problem çözüm çalışmalarında aktif rol alınması,

Firmamız Türkiye İş Kurumu’nun 04.11.2020 tarih ve 481 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.


Aday Kriterleri

1 - 6 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Kalite Sistem Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Sistem Mühendisi Kalite Sistem Mühendisi Maaşları Kalite Sistem Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Sistem Mühendisi Nedir? Kalite Sistem Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Türkiye sanayisinin son 20 yıldaki hızlı gelişimi esnasında dünyada 1940'lı yıllarda oluşan İnsan Kaynakları kavramının ülkemizde de öneminin artmasıyla "Personel"den "İnsan"a geçişte firmaların özellikle teknik insan kaynağı pozisyonlarında yaşadıkları sorunlarına tanıklık etmiş bir ekip olarak bizler, sizlerin işinizi, kültürünüzü, yönetim stratejinizi, eğitim taleplerinizi anlamaya çalışan ve size özel İK hizmetleri üreten bir danışmanlık firmasıyız. 2009'da çıktığımız bu yolda, sizlerle büyüyerek hizmetimizi geliştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin İşlenmesiBu “Bilgilendirme Metni”, ENTEK İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. (“ ENTEK İK ”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11.maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve bu hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.Verilerinizi Hangi Amaçlarla TopluyoruzENTEK İK olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.Bu kişisel veriler; ENTEK İK olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz.ENTEK İK’ na doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler; Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: ENTEK İK’nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler ;Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel verilerKişisel verileriniz, şirketimiz ve/veya anlaşmalı kurum, İnternet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.Kişisel Verilerinizin PaylaşılmasıŞirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.HaklarınızHakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;a)işlenip işlenmediğini öğrenme,b)kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c)kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d)kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,e)Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f)kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,g)kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeğ)kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Barbaros Mah. Begonya Sok. No:1/2 Nidakule Batı Ataşehir / İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Kalite Sistem Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Sistem Mühendisi Kalite Sistem Mühendisi Maaşları Kalite Sistem Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Sistem Mühendisi Nedir? Kalite Sistem Mühendisi İş İlanları